News

Wordt u als veiligheidskundige aansprakelijk gesteld?

7 december 2015
Waar we vroeger bij schade of ongevallen zouden zeggen: ‘dat is pech’, wordt er tegenwoordig steeds vaker gezocht naar een aansprakelijke partij. Dat is één van de redenen waarom veiligheidskundigen het steeds drukker krijgen. Door veiligheid en het streven daarnaar, kan aansprakelijkheid immers voorkomen of beperkt worden. De veiligheidskundige zelf kan echter ook het slachtoffer worden van de toegenomen aandacht voor aansprakelijkheid. Dat geldt uiteraard ook voor andere arboprofessionals zoals preventiemedewerkers, KAM-medewerkers en arbeidshygiënisten. Je kunt immers door je werkgever of opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade door een fout die je hebt gemaakt. Welke risico’s loop je dan en hoe kan je die risico’s beïnvloeden?

Verhaal van schade
Als veiligheidskundige breng je veiligheidsrisico’s in kaart, om deze zoveel mogelijk te beperken. Tijdens je werkzaamheden geef je adviezen die, als het goed is, zoveel mogelijk worden opgevolgd. Wat nu als zo’n advies onjuist blijkt te zijn, waardoor de werkgever/opdrachtgever schade lijdt? Kan de werkgever/opdrachtgever die schade dan verhalen op jou als veiligheidskundige?

Uitsluiten aansprakelijkheid
Het is van groot belang dat je je aansprakelijkheid, in de overeenkomst met je opdrachtgever, zoveel mogelijk beperkt. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je alleen aansprakelijk zult zijn voor directe schade en dan nog tot een maximumbedrag per voorval en per periode. De ervaring leert dat opdrachtgevers de aansprakelijkheid, in hun overeenkomsten en inkoopvoorwaarden, geheel bij de leverancier (bij jou dus) leggen. Die contractuele aansprakelijkheid gaat zelfs vaak verder dan de wettelijke aansprakelijkheid. Lees de contracten en voorwaarden dus goed door en zorg dat je aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperkt wordt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Ook is het van groot belang dat je een verzekering afsluit voor het aansprakelijkheidsrisico. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiële en letselschade die door jou wordt veroorzaakt. Zo’n verzekering is betrekkelijk goedkoop maar biedt geen dekking voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico. Daarvoor heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Zorg er ook voor dat die verzekering je bedrijfsactiviteiten goed omschrijft en blijf daar binnen. Alleen in die hoedanigheid heb je namelijk dekking op de polis.

Conclusie
Duidelijk wordt dat je risico’s kunt beïnvloeden door de manier waarop en de voorwaarden waarop je met je opdrachtgever samenwerkt. Het is dus verstandig om daar eens goed over na te denken en bewuste keuzes te maken. Dat kan behoorlijk wat kopzorgen schelen.

Weet je hiermee alles wat de veiligheidskundige en andere arboprofessionals moeten weten over hun eigen aansprakelijkheid? Nee. We hebben het alleen gehad over aanspraken van je werkgever of opdrachtgever. Je kunt ook aansprakelijk worden gesteld door een derde, bijvoorbeeld een collega die schade lijdt door een advies van jou. Daarover in een ander artikel meer.

Kies voor onze MVK opleiding of HVK opleiding en leer hoe u veiligheid waarborgt en aansprakelijkheid voorkomt.

Bron: Veiligheids.net

DEEL DIT

Wie is aansprakelijk - MVK HVK opleiding