Iedere werkgever wil op een goede manier zorgdragen voor zijn werknemers. Volgens de Arbowet moet een werkgever zich ook als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat je zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen.

Het is belangrijk dat de organisatie beschikt over de juiste kennis en ervaring om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Een arbo opleiding biedt uitkomst.

Het naleven van de Arbowet

Als werkgever ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Het lastige is: in de wet staan alleen algemene richtlijnen voor uw arbobeleid. Je mag het beleid zelf invullen op een manier die het beste bij jouw organisatie past. Zo staat in er het Arbobesluit (uitvoeringsbesluit van de Arbowet) wel een maximaal toegestaan geluidsniveau op de werkplek, maar je bepaalt zelf hoe je aan dat voorschrift gaat voldoen. Alle te nemen maatregelen en te volgen richtlijnen rondom veilig werken staan ook vaak vastgelegd in een arbocatalogus, specifiek gericht op de branche waarin je werkt. Denk aan de laatste stander der techniek, alternatieve werkwijzen, normen en best practices.

Het is belangrijk dat er iemand is binnen de organisatie die op een juiste manier invulling kan geven aan de algemene richtlijnen uit het arbobeleid. Een arbo cursus kan je hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Arbocördinator. Als Arbocoördinator heb je een brede, coördinerende en sturende rol in het monitoren, aanjagen en bewaken van activiteiten gericht op het creëren van een veilige en gezonde werkplek binnen de organisatie.

Je hebt zicht op wat er dient te gebeuren en wie je daarvoor nodig hebt. Je hebt contacten met interne en externe deskundigen op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim en verzuimbestrijding, preventie en arbowetgeving.

Brochure download

Download de brochure van onze Arbocoördinator opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Download brochure