Bijscholing voor Veiligheidskundigen

Bijscholing voor Veiligheidskundigen

RI&E
Aan de slag met het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s. Leer zelfstandig een RI&E uit te voeren en welke verdiepende RI&E’s moeten worden uitgevoerd.
Arbowet en regelgeving
Weet bij wetsartikelen de juiste toelichtingen in de wetgeving te vinden. Daarnaast behandelen we alle wetswijzigingen.
.
Gevaarlijke stoffen blootstelling
Leer alles over de belangrijke aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. O.a. basiscursus gevaarlijke stoffen & Praktijkgericht meten van blootstelling op de werkplek!
Aansprakelijkheid
Wilt u inzicht in de actuele wet- en regelgeving omtrent aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel of schade binnen de werkrelatie?
Middelbare Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken.
Veiligheidsmanagement

Leer de veiligheidscultuur binnen uw organisatie kennen én veranderen en daarmee veiligheidsgedrag van hoog tot laag in de organisatie te begrijpen en beïnvloeden.

Veiligheidsladder
Leer de NEN Veiligheidsladder toe te passen binnen uw eigen organisatie en daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen.
.
Industriële veiligheid
Leer alles over voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen binnen de industiële sector.
.
Milieucoördinator
Maak milieuzorg onderdeel van uw bedrijfsvoering en leer hoe u een milieumanagementsysteem opzet.
.
Projectveiligheid
Leer hoe u een project veiligheidstechnisch in goede banen leidt. Herken de gevaren en risico’s per projectfase!
.