Bijscholing voor Veiligheidskundigen

Bijscholing voor Veiligheidskundigen

Aansprakelijkheid
Wilt u inzicht in de actuele wet- en regelgeving omtrent aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel of schade binnen de werkrelatie?
Projectveiligheid
Leer hoe u een project veiligheidstechnisch in goede banen leidt. Herken de gevaren en risico’s per projectfase!
.
Veiligheidsmanagement

Leer de veiligheidscultuur binnen uw organisatie kennen én veranderen en daarmee veiligheidsgedrag van hoog tot laag in de organisatie te begrijpen en beïnvloeden.

Veiligheidsladder
Leer de NEN Veiligheidsladder toe te passen binnen uw eigen organisatie en daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen.
.
Middelbare Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken.
Milieucoördinator
Maak milieuzorg onderdeel van uw bedrijfsvoering en leer hoe u een milieumanagementsysteem opzet.
.
Externe veiligheid
Wilt u goed voorbereid zijn op de wijziging van de omgevingswet in 2021? Volg de cursus Externe veiligheid!
.
Gevaarlijke stoffen
Leer alles over de belangrijke aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
.
.
Industriële veiligheid
Leer alles over voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen binnen de industiële sector.
.