kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

De termen Preventiemedewerker en VGM coördinator worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt. VGM staat voor Veiligheid, gezondheid en Milieu. Iedere organisatie met personeel is verplicht om minimaal één VGM coördinator/Preventiemedewerker aan te stellen.

Bij de praktische cursus Preventiemedewerker leer je de arbeidsveiligheid te waarborgen. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar de eigen organisatie. Als Preventiemedewerker adviseer je over preventie en je registreert en onderzoekt ongevallen. Ook geef je voorlichting over veilig en gezond werken.

Heb je een beleidsmatige rol? De cursus Arbocoördinator sluit dan beter bij je aan.
Heb je een operationele/uitvoerende rol en vormt u de verbinding naar veiligheidsmanagement? De opleiding Basis Veiligheidskunde (BVK) sluit dan wellicht beter bij jou aan.