Opleidingen

NTA 8800 kennissessie

Deze opleiding is vervallen

Wij delen de beschikbare informatie over de invoering van de nieuwe opnamemethodiek (gebaseerd op de NTA 8800) graag met u. Vraagt u zich af wat de wijzigingen zijn in de nieuwe opnameprotocollen? Bent u benieuwd naar de nieuwe regels en de overgangsperiode voor audits? Wilt u als EPA adviseur wel eens weten hoe de in- en uitklapmethode van de software nu precies gaat werken? Zitten u en uw collega’s met veel vragen over de methodiekvernieuwingen, waar u graag antwoord op zou willen hebben? Heeft u vragen over de examinering van u of uw medewerkers?

Wij als opleidings- en adviesbureau nemen graag de verantwoordelijkheid om u hierover te informeren en in het proces te begeleiden. Daarom organiseren wij voor de vierde keer de  NTA 8800 Kennissessie. Wij hebben sprekers van ISSOSKG-IKOB en VABI bereid gevonden om hun kennis en ervaring met u te delen.

Sprekers

Joost Rienks – ISSO

De definitieve opnameprotocollen voor bestaande en nieuwbouw (in de opname protocollen ISSO82.1 en ISSO75.1 benoemd als basis- en detailmethodiek) zijn vrij gegeven. Wij hebben Joost Rienks (expert energielabels en NTA 8800) bereid gevonden toelichting te geven op de nieuwe opnameprotocollen en vragen hierover te beantwoorden.

Joost Rienks is sinds maart 2018 betrokken bij het opstellen van de nieuwe opnameprotocollen o.b.v. NTA 8800 bij het ISSO in de rol van expert energielabels en NTA 8800.

Ard van de Meeberg – SKG-IKOB

De BRL9500 bevat een aantal nieuwe eisen om de kwaliteit van de opnames en managementsysteem te bewaken en verbeteren. Ard van de Meeberg (Auditor/Projectleider van het SKG-IKOB) geeft tijdens deze dag hierover toelichting; welke onderdelen verdienen meer aandacht en dienen te worden toegevoegd voor u als organisatie? Tevens gaat hij tijdens zijn sessie in op veelgemaakte fouten, die tijdens audits geconstateerd worden.

Ard van de Meeberg heeft als projectleider en auditor bij de certificerende instellingen SKGIKOB en SKW-Certificatie veel ervaring opgedaan met de BRL9500. Ook is hij intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de nieuwe BRL9500 door zijn deelname aan de Technische Commissie en het centraal college van deskundigen.

Erwin Beekman – VABI

Natuurlijk heeft de software ook een transformatie moeten ondergaan; deze dient niet meer alleen geschikt te zijn voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw. Erwin bespreekt ook de gehele rekenkern welke aangepast wordt om met alle nieuw in te voeren parameters de juiste waarden te berekenen en daarmee de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Erwin (Product Owner VABI) komt dit onderwerp toelichten en biedt inzage in de nieuwe software.

Erwin Beekman is Bouwkundig opgeleid. Erwin is 9 jaar in dienst bij Vabi en gestart als consultant voor de energie softwareproducten. Inmiddels is hij 5 jaar productmanager van de energieproducten waarbij klantenwensen en wet- en regelgeving een belangrijk onderdeel zijn.

Vragen

Wij vinden het belangrijk dat alle sprekers hun complete verhaal kunnen vertellen, maar ook dat u als deelnemer uw vragen kunt stellen. Om dit geordend te laten verlopen heeft u in het aanmeldformulier de mogelijkheid om per spreker een vraag te stellen, welke tijdens de sessie behandeld zal worden.

Heeft u nog vragen over deze sessie? Bel of mail gerust!
T. 030 698 62 25
E. epa@kader.nl

Zie ook ons laatste nieuwsbericht over de NTA 8800.

Direct contact