Opleidingen

EPA-W opfriscursus

1 lesdag
€ 325,- excl. btw
Voldoe aan opfrisverplichting en houdt uw kennis up-to-date

Het is belangrijk dat EPA adviseurs hun kennis regelmatig opfrissen en bijspijkeren. Het met enige regelmaat volgen van een EPA-W opfriscursus is niet alleen wenselijk, vanaf 2018 is het ook verplicht. EPA-W opnemers en EPA-W adviseurs die voor 1 januari 2017 hun bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, dienen in 2018 een 1-daagse geaccrediteerde EPA-W opfriscursus te volgen. Dit is een vanuit de KviNL COEC Richtlijn voortvloeiende verplichting. Een bekwame EPA adviseur wil natuurlijk sowieso op de hoogte zijn van de meest actuele regelgeving omtrent de Energie-Index methode. Er zijn regelmatig wijzigingen en aanvullingen en het volgen van een opfris EPA-W is erg geschikt om up-to-date te blijven. Wilt u uw EPA-W kennis opfrissen of bijspijkeren? Volg dan onze 1-daagse EPA opfriscursus.

Het EPA-W opnameprotocol heeft een aantal ingrijpende veranderingen doorgemaakt na de wijzingen van het Nader Voorschrift op 1 januari 2015. Met als gevolg dat de EPA-W opnemer/-adviseur, die in de praktijk weinig actief is met het opnemen van woningen, onvoldoende bekend is met de wijzigingen van het Nader Voorschrift. Wilt u op de hoogte zijn van  alle wijzigingen van het Nader Voorschrift t.o.v. het opnameprotocol voor 1 januari 2015? Dan is het verstandig om de EPA-W opnameprotocol cursus te volgen.

KviNL geaccrediteerde EPA-W opfriscursusEPA-W opfriscursus accreditatie

Onze 1-daagse EPA-W opfriscursus is KviNL geaccrediteerd. De inhoud voldoet daarmee aan de eisen van de EPA examencommissie. Met het volgen van onze 1-daagse EPA-W opfriscursus voldoet u aan de eis tot het volgen van een opfriscursus.

Inhoud

Tijdens de EPA-W opfriscursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kennisupdate wet- en regelgeving energiebesparing / Energie-Index (EPA-W).
  • Overzicht en bespreken interpretatie- en wijzigingsbesluiten ISSO 82.1 / BRL 9500.
  • Veelgemaakte fouten in de praktijk en tips t.a.v. de opname(methodiek).
  • Nieuwe en innovatieve technieken

Afsluitende toets

De EPA-W opfriscursus wordt afgesloten met een toets, die bij de cursus wordt afgenomen. De toets bestaat uit 5 vragen, waarvan een EPA-W opnemer er minimaal 3 goed moet hebben en een EPA-W adviseur minimaal 4. Mocht de toets de eerste keer niet met een voldoende worden afronden, dan is het mogelijk om deze ter plaatse 1 keer te herkansen.

Vragen?

Neem gerust contact op indien u vragen heeft over de EPA-W opfriscursus.

U dient in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid tot EPA-W opnemer en/of adviseur om deel te kunnen nemen aan de EPA-W opfriscursus.

Direct contact

Team EPA en Energie