News

Verhoog interne veiligheid en ervaar de opleiding BVK “Boven verwachting

3 december 2015

Volg in 6 dagen de opleiding Basis Veiligheidskunde/ Veiligheidscoördinator en leer gevaren herkennen en risico’s in te schatten. De opleiding bestaat uit modules zoals ‘Gevaarlijke Stoffen’, ’Elektrische Veiligheid’, ‘tijdelijke werkplekken’ en de ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’.

De opgeleide ‘basis veiligheidskundigen’ zijn zeer tevreden over de behandelde onderwerpen en deskundigheid van docenten en beoordeelden de opleiding met “boven verwachting” en “direct toepasbaar”.

Dhr. Krijt, werkvoorbereider/preventiemedewerker, geeft aan: “In deze opleiding krijg je veel handvatten die je zowel op theoretische basis als in de praktijk kan gebruiken.”
Hij geeft daarbij aan dat docenten zeer begaan zijn.

Mevr. Van Beest, KAM Coördinator, heeft het als volgt ervaren: “Docenten die gebruikmaakten van praktijkvoorbeelden en met een eigen verhaal, veel interactie en het direct toepassen van de lesstof in opdrachten tijdens de les.”

Mevr. Dijkstra, Sr. Manufacturing leader, vat het kort maar krachtig samen: “Zeer leerzaam. Goed toepasbaar in de praktijk.”

Wordt u of uw collega de nieuwe deelnemer van de opleiding Basis Veiligheidskunde? Start 7 januari 2016 in Ridderkerk!

DEEL DIT

BVK Basis veiligheidskunde