kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

De reguliere HVK opleiding bestaat uit zes verschillende modules, met in totaal 36 lesdagen, gegeven op één vaste lesdag per week. De modules van de Kader HVK opleiding zijn ook los te volgen. Elke module wordt afgesloten met een eindtoets (assessment of examen). Bij positieve beoordeling bestaat de mogelijkheid om voor deze module de beschikbare AH/VK Hobéon-SKO studiepunten te ontvangen.