Opleidingen

ATEX Cursus

Deze opleiding is vervallen

ATEX staat voor Atmosphères Explosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. De ATEX norm of ATEX richtlijn(en) is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Onderwerpen ATEX Cursus

  • Wet- en regelgeving (waaronder ATEX 114 en 153).
  • Herkennen van explosieve atmosferen m.b.t. gas- en stofexplosies.
  • Gevarenzone-indeling.
  • Gebruik van elektrische apparatuur in explosieve atmosferen.
  • Beheersmaatregelen ter voorkoming en vermindering van explosierisico’s (technisch en organisatorisch).
  • Het Explosieveiligheidsdocument.

Resultaat ATEX Cursus

Na de cursus:

  • Bent u op de hoogte van alle belangrijke ins en outs op gebied van de ATEX norm/Explosieveiligheid
  • Herkent u explosieve atmosferen
  • Leert u om te gaan met elektrische apparatuur in explosieve atmosferen

Incompany ATEX training

De ATEX Cursus verzorgen wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 

Direct contact

Jenny - medewerker Kader - Veiligheidskunde en meer