Opleidingen

Cursus Externe veiligheid

Deze opleiding is vervallen

Na de cursus Externe veiligheid kent u de basisbeginselen met betrekking tot Externe veiligheid.

Houd onze website in de gaten, we zullen de startdata van 2017 zo snel mogelijk bekend maken!

Onderwerpen cursus Externe veiligheid

 • Wet- en regelgeving (Seveso-III, BRZO, BEVI, ARIE, PGS 6).
 • Verplichtingen uit wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), het Veiligheidsrapport (VR), het Noodplan en de Stoffenlijst).
 • Ongevalscenario’s (kansen, effecten en schademodellen).
 • Typen scenario’s (installatiescenario’s, inrichtingsscenario’s, brandweerscenario’s, rampenscenario’s).
 • Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA).

Resultaat cursus Externe veiligheid

 • Heeft u inzicht in de wet- en regelgeving betreffende externe veiligheid.
 • Heeft u inzicht in de externe veiligheidsrisico’s
 • Weet u in te spelen op de verplichtingen uit wet- en regelgeving.
 • Kunt een QRA uitvoeren.

Is deze opleiding geschikt voor mij?

De opleiding Externe veiligheid is bedoeld voor werknemers van bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan of verwerken, zoals:

 • Personen die verantwoordelijk zijn voor de invulling en implementatie van het HSE beleid, zoals HSE Managers, HSE medewerkers, Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK) en Arbo coördinatoren.
 • Personen die betrokken zijn bij het opstellen van het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-beleid), het Veiligheidsrapport (VR) en/of het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
 • Personen die contacten onderhouden met het bevoegd gezag.
 • Vergunningverleners, toezichthouders en inspecteurs van overheidsinstanties die bedrijven in hun portefeuille hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Direct contact

Jenny - medewerker Kader - Veiligheidskunde en meer