Opleidingen

Cursus Gevaarlijke stoffen

Vanaf 5 juni vinden onze opleidingen en trainingen weer fysiek plaats.
2 lesdagen
€ 775,- excl. btw
U kent alle aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Wanneer er niet veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. In circa 1 op de 3 bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. In deze cursus komen alle belangrijke aspecten aan bod van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling. Soms onderschatten ze deze. Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen. Tijdens de cursus Gevaarlijke stoffen leert u o.a. de blootstellingsrisico’s te bepalen en de gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen te herkennen.

Onderwerpen cursus Gevaarlijke stoffen

 • Wat zijn gevaarlijke stoffen?;
 • Aanduiding/benoeming/herkenning van gevaarlijke stoffen;
 • Risico’s bij opslag, transport en gebruik;
 • Wetgeving rondom gevaarlijke stoffen;
 • Verzamelen van informatie van gevaarlijke stoffen;
 • De invloed van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam (toxicologie);
 • Risicobeoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 • Benodigde veiligheidsbeheersmaatregelen bij werken met gevaarlijke stoffen;
 • Introductie BRZO wetgeving;
 • Introductie explosieveiligheid (ATEX);
 • Gevaarlijke Stoffen in combinatie met milieuaspecten (ABM en NRB).

Resultaat cursus Gevaarlijke stoffen

Na de cursus Gevaarlijke stoffen;

 • Kent u de invloed van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam.
 • Weet u hoe u een RI&E voor gevaarlijke stoffen moet uitvoeren.
 • Weet u hoe er veilig omgegaan kan worden met de opslag van gevaarlijke stoffen.
 • Heeft u inzicht in de wet- en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen.

Is de opleiding gevaarlijke stoffen cursus geschikt voor mij?

De cursus gevaarlijke stoffen is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met gevaarlijke stoffen, maar daar geen specialistische beroepsopleiding voor nodig heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Personen die werkzaamheden uitvoeren aan of nabij proces- en opslaginstallaties met gevaarlijke stoffen, zoals operators, productie supervisors, monteurs en werkvoorbereiders.
 • Personen die werken in opslagmagazijnen voor gevaarlijke stoffen.
 • Personen die verantwoordelijk zijn voor de invulling en implementatie van het HSE beleid, zoals HSE Managers, HSE medewerkers, Arbo coördinatoren en preventiemedewerkers.
 • Personen die betrokken zijn bij het managen/uitvoeren van het Veiligheidsbeheerssysteem of het opstellen van werkprocedures.
 • Personen die vanuit hun vakgebied deelnemen aan risicobeoordelingen van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • Vergunningverleners, toezichthouders en inspecteurs van overheidsinstanties.

Opleiding Gevaarlijke stoffen incompany

De opleiding Gevaarlijke stoffen verzorgen wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

ivo- bart - luc