Opleidingen

Cursus Gevaarlijke stoffen

€ 775,- exclusief btw.
U kent alle aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Wanneer er niet veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. In circa 1 op de 3 bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. In deze basiscursus komen alle belangrijke aspecten aan bod van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling. Soms onderschatten ze deze. Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen. Tijdens de basiscursus Gevaarlijke stoffen leert u o.a. de blootstellingsrisico’s te bepalen en de gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen te herkennen.

Onderwerpen basiscursus Gevaarlijke stoffen

 • Wat zijn gevaarlijke stoffen?
 • Wet- en regelgeving.
 • Herkennen van de gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen.
 • Toxicologie.
 • Bijzondere categorieën gevaarlijke stoffen, zoals CMR-stoffen, stof en vezels, zware metalen, vluchtige organische oplosmiddelen en biologische agentia.
 • Uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie voor gevaarlijke stoffen (bepalen van de blootstellingrisico’s).
 • Transport van gevaarlijke stoffen (ADR).
 • Opslag van gevaarlijke stoffen (o.a. PGS 15).

Resultaat basiscursus Gevaarlijke stoffen

Na de basiscursus Gevaarlijke stoffen;

 • Kent u de invloed van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam.
 • Weet u hoe u een RI&E voor gevaarlijke stoffen moet uitvoeren.
 • Weet u hoe er veilig omgegaan kan worden met de opslag van gevaarlijke stoffen.
 • Heeft u inzicht in de wet- en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen.

Is deze opleiding geschikt voor mij?

De basiscursus gevaarlijke stoffen is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met gevaarlijke stoffen, maar daar geen specialistische beroepsopleiding voor nodig heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Personen die werkzaamheden uitvoeren aan of nabij proces- en opslaginstallaties met gevaarlijke stoffen, zoals operators, productie supervisors, monteurs en werkvoorbereiders.
 • Personen die werken in opslagmagazijnen voor gevaarlijke stoffen.
 • Personen die verantwoordelijk zijn voor de invulling en implementatie van het HSE beleid, zoals HSE Managers, HSE medewerkers, Arbo coördinatoren en preventiemedewerkers.
 • Personen die betrokken zijn bij het managen/uitvoeren van het Veiligheidsbeheerssysteem of het opstellen van werkprocedures.
 • Personen die vanuit hun vakgebied deelnemen aan risicobeoordelingen van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • Vergunningverleners, toezichthouders en inspecteurs van overheidsinstanties.

Incompany training

De basiscursus Gevaarlijke stoffen verzorgen wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Direct contact

Jenny - medewerker Kader - Veiligheidskunde en meer

Jenny Haase