Veiligheid & Gezondheid

Grenswaarden Chroom-VI en Bisfenol A per 1 maart 2017 verlaagd

De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen.

De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen.

Grenswaarden Chroom VI

Chroom VI-verbindingen zijn kankerverwekkende stoffen. Daarom zijn er regels over de maximale blootstelling van werknemers aan deze stoffen. Uit nieuwe inzichten blijkt dat de huidige wettelijke grenswaarden voor Chroom VI-verbindingen meer risico op kanker geven dan eerder gedacht.  Werkgevers en werknemers zullen zich hierdoor extra moeten inspannen om blootstelling aan Chroom VI-verbindingen te voorkomen. Daarom worden de grenswaarden per 1 maart 2017, naar de minimaal beschermingsniveau, verlaagd. Meer informatie over de bepaling van de grenswaarden staat in het advies van de Gezondheidsraad waarop de aanpassing is gebaseerd.

Volgens de gebruikelijke procedure is het aan de SER de haalbaarheid te onderzoeken  van een waarde tussen de streefwaarde en de minimale bescherming in.  De minister van SZW heeft in afwachting van een SER advies alvast de grenswaarden verlaagd naar het minimale beschermingsniveau, omdat is gebleken dat de huidige grenswaarden voor Chroom VI-verbindingen onvoldoende bescherming bieden.

Grenswaarden Bisfenol A

Niet alleen voor Chroom VI-verbindingen zijn de grenswaarden aangepast. Dit geldt ook voor de stof Bisfenol A. Dit is een stof die onder meer invloed heeft op de voortplanting. Voor Bisfenol A bestaat momenteel een Europese grenswaarde van 10 mg/m³. Wetenschappelijk onderzoek heeft aanleiding gegeven om de grenswaarden opnieuw te bekijken. De SCOEL, een wetenschappelijk adviesorgaan van de Europese Commissie, adviseert een grenswaarde van 2 mg/m³. Dit advies wordt ondersteund door een rapport van het RIVM. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven de aanbevelingen over te nemen. De nieuwe waarde wordt 2 mg/m³.

Aanpassing in regeling Arbeidsomstandigheden

De nieuwe grenswaarden voor Chroom VI-verbindingen en Bisfenol A worden in de regeling Arbeidsomstandigheden aangepast en treden per 1 maart 2017 in werking.

Bron: Arboportaal

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen