Handreiking: Algemene criteria thuiswerken

Om onduidelijkheden over thuiswerken weg te nemen, heeft het kabinet samen met sociale partners een handvat opgesteld met algemene criteria voor thuiswerken.

Criteria

De inzet van het kabinet is er op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handreiking met concrete criteria voor thuiswerken opgesteld. Deze kunnen werkgevers en werknemers ondersteunen bij thuiswerken. Ook worden de resultaten van een recent onderzoek gedeeld waarin gekeken wordt naar gedragsfactoren die een rol spelen bij thuiswerken.

Niet iedere werknemer is in staat (volledig) thuis te werken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of door persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie. Deze algemene criteria vormen een handvat voor individuele werkgevers en werknemers. Deze criteria en de uitwerkingen helpen bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt en moeten onduidelijkheid over die keuze wegnemen.

Thuiswerken na corona

Het kabinet heeft niet alleen aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van gezond en veilig thuiswerken tijdens de coronacrisis, maar kijkt ook naar de toekomst. Het is waarschijnlijk dat hybride werken ook na de coronacrisis voor veel werkgevers en werknemers de norm blijft. Dit maakt het voor het kabinet belangrijk om nu al vooruit te kijken en te zoeken naar een goede balans tussen thuiswerken en werken op locatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft zich dan ook samen met werkgevers- en werknemersorganisaties inzetten voor het stimuleren van thuiswerken op de korte termijn en het voorbereiden op een toekomst na corona waarin thuiswerken ongetwijfeld een plaats blijft behouden.

Bron: Arboportaal

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.