kader-advies.nl kader-hse.nl kader-opleidingen.nl

Veiligheid & Gezondheid

Handreiking voor preventiemedewerkers gepubliceerd

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden.

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend. Dat geldt overigens niet alleen voor werknemers. Ook werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd even goed wat die rol en positie in de organisatie is.

Waarom deze handreiking?

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.

Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

Wat is de rol van de preventiemedewerker?

Preventiemedewerkers kunnen een zeer bepalende rol spelen bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. Niet voor niets heeft de Arbowet heeft het over deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld een rol hebben

  • bij het in kaart brengen en het aanpakken van de risico’s op de werkvloer;
  • een centraal aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf over arbeidsomstandigheden;
  • werknemers helpen bij een gezonde en veilige werkwijze, en
  • een onafhankelijke signaalfunctie hebben voor als zaken niet goed gaan.

Download hier de handreiking >

Bij de praktische cursus Preventiemedewerker leert u hoe u op operationeel niveau de arbeidsveiligheid waarborgt. U bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar uw eigen organisatie. Als Preventiemedewerker adviseert u over preventie en registreert en onderzoekt u ongevallen. Ook geeft u voorlichting over veilig en gezond werken.

Bron: Sociaal-Economische Raad (SER)

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen