Veiligheid & Gezondheid

Jaarplan Inspectie SZW 2018

De Inspectie SZW constateert drie belangrijke ontwikkelingen op haar werkterrein. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit het Jaarplan 2018 dat de inspectie heeft gepresenteerd. Alle drie de zaken hebben in 2018 onverminderd aandacht nodig, zegt Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW.

“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s. En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen. Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort”.

Aantal arbeidsongevallen

Ieder jaar overlijden er in Nederland circa 4100 mensen aan werkgerelateerde oorzaken. Door blootstelling aan schadelijke stoffen en dampen krijgen ze kanker, aandoeningen aan de long- en luchtwegen of aan het zenuwstelsel. Stress door hoge werkdruk zorgt voor hart- en vaatziekten. Aandoeningen die zich vaak pas na vele jaren openbaren.

Het aantal arbeidsongevallen stijgt de laatste jaren. Soms door onwetendheid, door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften maar ook te vaak omdat de productie voor ging. Deze trend lijkt zich ook in 2017 te hebben doorgezet. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Inspectie en uit de werkdruk die inspecteurs ervaren door de stijgende aantallen meldingen die ze van de front-office van de Inspectie krijgen toegewezen voor onderzoek. De verwachte toename in 2017 is circa 7% ten opzichte van 2016.

Inspectie onder druk

Het aantal onderzoeken (door de Inspectie SZW) van ernstige ongevallen en klachten is hierdoor ook flink gestegen. De Inspectie heeft hierdoor minder tijd voor preventief werk.

In het regeerakkoord is extra budget beschikbaar gesteld om de Inspectie SZW te versterken. In 2018 wordt hiervoor de basis gelegd. De balans tussen preventie en ongevalsonderzoeken wordt de komende jaren teruggebracht.

Gevaarlijke stoffen

Sinds 2016 heeft de Inspectie een programma dat zich richt op bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gelet op acute gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen (procesveiligheid) en op de effecten op de gezondheid voor de langere termijn (blootstelling). Het betreft ruim 100.000 bedrijven.

Aan circa 60% van de gezamenlijke inspecties die worden uitgevoerd bij Brzo-bedrijven neemt de Inspectie SZW deel. De inspectiepartners ervaren dat als te weinig. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid noemt de beperkte deelname van de Inspectie SZW een bedreiging voor de kwaliteit van het toezicht op de Brzo-bedrijven.

De Inspectie SZW zal de komende jaren haar bijdrage aan de gezamenlijke inspecties bij Brzo bedrijven verhogen tot (dichtbij) de 100%.

Bron: Inspectie SZW

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen