Energie & Duurzaamheid

NTA 8800 – veel blijft gelijk, maar alles wordt anders

– let op: dit nieuwsbericht geeft niet de laatste situatie weer. Klik hier voor de meest actuele status –

20 november vond het EPG (Energieprestatie Gebouwen) 2.0 congres, georganiseerd door NEN met medewerking van het ministerie BZK, plaats. De vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 stond centraal.  Samen met zo’n 450 andere belanghebbenden waren wij bij dit congres aanwezig. Een toepasselijke quote die tijdens het congres genoemd werd is: ‘Veel blijft gelijk, maar alles wordt anders.’ Om deze veranderingen voor u zo helder mogelijk te maken, hebben wij hieronder het één en ander voor u samengevat.

Nieuwe bepalingsmethode

De NTA 8800 is opgesteld in samenwerking met verschillende stakeholders uit de sector en is in lijn met de meest recente Europese normen. De nieuwe methodiek stelt als doel; een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving, voldoet aan de EPBD en aansluit bij de behoefte van de consument. Vanaf 1 januari 2020 geldt de NTA 8800, vanaf dat moment is er één methodiek voor woningen en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De NTA 8800 gaat onder andere de NEN 7120, NEN 8088, NEN 1068 en de ISSO 75.3 vervangen. Een groot verschil t.o.v. de huidige bepalingsmethoden is dat wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI en wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2. Er moet dus op een nieuwe manier gerekend gaan worden.

De bestaande BRL 9500 richtlijnen voor kwaliteitsborging moeten op korte termijn in lijn worden gebracht met de NTA 8800. Nieuw hierbij is dat bedrijven die voor de nieuwbouw NTA 8800 berekeningen gaan maken voor het aanvragen van de omgevingsvergunning ook gecertificeerd moeten zijn voor de BRL 9500.

De BENG

Het is belangrijk te begrijpen dat de NTA geen (minimale) eisen aan de energieprestatie van gebouwen bevat. De NTA 8800 is een bepalingsmethode (rekenmethodiek) waarmee wordt vastgesteld of aan de (minimale) eisen wordt voldaan. Deze eisen (BENG) worden opgenomen in het bouwbesluit.

BENG staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. De BENG eisen zijn opgebouwd uit drie indicatoren:

  • BENG 1: De (maximale) energiebehoefte van het gebouw.
  • BENG 2: Maximaal primair fossiel energiegebruik. (Hoeveel energie is nodig om aan de energiebehoefte te voldoen?
  • BENG 3: Minimaal aandeel hernieuwbare energie.

De BENG eisen gelden in de basis voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 is echter ook bruikbaar voor de bestaande bouw. Voor de bestaande bouw wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van BENG 2.

Bestaande bouw

De ISSO 82.1 en ISSO 75.1 worden volledig herzien op basis van de NTA 8800. Dit is naar verwachting gereed in het eerste kwartaal van 2019. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden. Deze forfaitaire waarden zijn een stuk realistischer dan voorheen. Hierdoor leidt de nieuwe methodiek tot een waarde af die dichter bij de werkelijke energieprestatie van de woning ligt.

De voordelen van de nieuwe methodiek

Zoals eerder aangegeven is er nu één methodiek van alle woningen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Worden er energiebesparende maatregelen in een gebouw genomen? Deze aanpassingen worden in de nieuwe methodiek altijd gewaardeerd, alle moderne technieken kunnen worden opgenomen. Ook is er een betere waardering voor energiezuinige woningen.

Wat betekent dit voor de vakbekwaamheid van de EPA-adviseur?

Er gaat dus best veel veranderen in de rekenmethodiek, maar wat houdt dit precies in voor de EPA-adviseur? In de tweede helft van 2019  worden de EPA examens gebaseerd op het nieuwe opnameprotocol volgens de NTA 8800. Vanaf dat moment wordt er ook een bijscholing voor de vakbekwame EPA-adviseur verwacht. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de vakbekwaamheid van de EPA-adviseur op basis van het oude opnameprotocol. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u hiervoor zo goed mogelijk informeren.

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust!

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen