Veiligheid & Gezondheid

Ontslag op staande voet gerechtvaardigd bij mishandelen werkgever?

Een werknemer is 25 jaar in dienst en heeft tijdens de jaarlijkse kerstborrel overmatig alcohol geconsumeerd. Hij raakt in gesprek met zijn directeur. Na een stevig gesprek zijn ze beiden ruziënd uit elkaar gegaan. De werknemer heeft toen tegen collega’s zijn frustraties geuit en daarbij gezegd dat hij de directeur wilde slaan. Later op de avond wilde de directeur de kerstborrel verlaten, waarna de werknemer de directeur aanvloog. Collega’s hebben beiden uit elkaar moeten halen, en hebben kunnen verhinderen dat de werknemer de directeur sloeg. De directeur heeft direct op staande voet ontslag aangezegd. De werknemer  heeft de directeur een dag later opgebeld en zijn excuses aangeboden, maar het mocht niet meer baten. Het ontslag bleef in stand. Werknemer was het hier niet mee eens. De zaak komt voor bij het Hof van Justitie. Wat oordeelt de rechter?

Werknemer stelt dat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is en eist dat zijn arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht wordt hersteld. Daarbij eist hij dat, mits de rechter niet akkoord gaat met het herstel van de arbeidsovereenkomst, dat de werkgever de transitievergoeding van € 50.489,- alsnog dient te voldoen, het loon van 26 weken, en een ‘billijke’ vergoeding van € 114.838,- De directeur eist dat de arbeidsovereenkomst ontbonden blijft op grond van artikel 7:678 lid 2 Burgerlijk Wetboek en dat de werknemer geen aanspraak maakt op enige vergoeding en dat de proceskosten aan de werknemer toekomen.

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een terecht ontslag dient de rechter altijd te kijken naar de omstandigheden. De rechter kijkt naar de feiten (wat is er precies aan de hand?), de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de verklaringen van deskundigen en getuigen.

De werknemer is al 25 jaar in dienst en heeft een leeftijd van 58 jaar, wat het zoeken naar een nieuwe werkgever bemoeilijkt. De rechter oordeelt echter dat ook na een dienstverband van 25 jaar een werkgever niet hoeft te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als dat gebeurt in een openbare gelegenheid en in het bijzijn van andere werknemers. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden, is algemeen bekend. Het wordt de werknemer zelf aangerekend hij die avond (te) veel heeft gedronken. Dat de werknemer 58 jaar oud is, maakt niet dat zijn handelen hem minder kan worden verweten. De rechter is van mening dat juist van iemand van zijn leeftijd verwacht mag worden dat hij minder impulsief reageert. De rechter acht het ontslag rechtvaardig met als dringende reden dat de werknemer de werkgever heeft bedreigd en gepoogd heeft te mishandelen. De rechter heeft de eerder genoemde transitievergoeding, het loon van 26 weken en de ‘billijke’ vergoeding van € 114.838,- van tafel geveegd.

Bron: Rechtspraak.nl – ECLI:NL:GHARL:2016:9871 – Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-12-2016

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen