Energie & Duurzaamheid

Op weg naar nieuw maatwerkadvies

Een brede projectgroep onder leiding van ISSO werkt op dit moment aan een upgrade van het maatwerk energieadvies voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen. Het nieuwe protocol en de bijbehorende rekentool worden gebaseerd op de NTA8800, die vanaf begin dit jaar wordt gebruikt voor het maken van energielabels. Vanuit Kader volgen wij dit proces op de voet om aan te sluiten met een opleiding zodra er meer duidelijk is.

Alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd in de projectgroep, van leveranciers tot afnemers van het energieadvies. Kwaliteit van het eindproduct wordt gewaarborgd door R&D, geattesteerde software en certificering van het proces. Verwacht wordt dat het werk voor het nieuwe maatwerkadvies op termijn ook zal leiden tot de nodige aanpassingen van het protocol voor het energielabel.

Aan het einde van de inventarisatiefase (september 2021) moet een beschrijving klaar zijn van wat de bepalingsmethode voor het maatwerkadvies moet kunnen. Ook moeten de doelgroepen zijn benoemd. Met die duidelijkheid kunnen de softwareleveranciers aan de slag met uitbouw van hun NTA8800 rekentools richting maatwerkadvies en kan gewerkt worden aan nieuwe ISSO publicaties. De planning is om dit begin volgend jaar klaar te hebben. Aansluitend volgt dan het certificeringstraject voor het maatwerkadvies. Streefdatum voor certificering is eind 2022.

Voor utiliteitsgebouwen worden als toepassingsgebieden met name rapportage voor de ‘informatieplicht’, energielabel C verplichting voor kantoren, bepaling van resultaten bij het uitvoeren van erkende maatregelen en onderbouwing van instrumenten als EIA, MIA en VAMIL genoemd. Voor woningen wordt het opstellen van een plan van aanpak passend binnen de warmtevisie van gemeenten of de RES aangegeven. Daarnaast wordt ook gedacht aan opname van de maatwerkadvies-rekenkern in het Landelijk Digitaal Platform, zodat de eindgebruiker energiemaatregelen tot op bepaalde hoogte zelf kan beoordelen.

Van groot belang voor de energieadviseur is, dat de methode optimaal gaat aansluiten bij de beroepspraktijk. Die praktijk wordt in de projectgroep vertegenwoordigd door de FedEC werkgroep Gebouwde Omgeving. De wereld voor energieadvies is echter groter. Daarom wil FedEC de vraag voor inbreng van kennis, ervaring en wensen vanuit de praktijk ruim wegzetten, ook via KEGO. Mail uw input naar info@fedec.nl.

Om de gedachten te prikkelen alvast wat verzamelde input:

  • Het maatwerk energieadvies moet de belanghebbende eerder bereiken dan nu het geval is. Dan worden geen foute keuzes en onnodige kosten gemaakt.
  • Het protocol moet worden uitgewerkt op de hoofdlijnen ‘labelstappen-advies’, ‘terugverdientijd-advies’ en ‘gezondheid-en-comfort-advies’. Die zijn echter ook gekoppeld.
  • Labelstappen en terugverdientijd zou onder een basismethode kunnen vallen en gezondheid en comfort onder een detailmethode.
  • Voor bepaling van terugverdientijden moet de realiteit zou goed mogelijk benaderd worden. Het protocol moet ook handvatten bieden om het gebruik van het gebouw en de woning in kaart te brengen, wellicht via gebruikersprofielen op basis van vragenlijsten. Gestreefd moet worden naar fitten op zo min mogelijk onzekere parameters. Het resterende fitten moet gebeuren met zo min mogelijk tussenkomst van de adviseur.
  • De huidige functionaliteit van de rekentools zou kunnen worden uitgebreid met standaard scenario’s of zelfs de automatische bepaling van een optimaal pakket van maatregelen.
  • Energetisch verbeterde woningen zijn comfortabeler en gaan anders gebruikt worden, waardoor de energiebesparing minder groot is dan berekend. De methode moet daar rekening mee houden.
  • Het nieuwe maatwerk energieadvies moet in een pilot in de praktijk worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

Vult u aan? De Werkgroep gebouwde omgeving van FedEC ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. Mail naar info@fedec.nl.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen