Energie & Duurzaamheid

Overheidstoezicht op kwaliteit energielabels

De kwaliteit van het energielabel is in 2022 verbeterd, zo schreef - inmiddels demissionair - minister Hugo de Jonge in zijn Kamerbrief van 29 juni. Toch ziet hij redenen de kwaliteitsborging aan te pakken. Het economisch belang van energielabels groeit. En daarmee ook de kans op fraude. Wat gaat er veranderen?

Waar gaat het om

Het gaat goed met de kwaliteit van het energielabel. “Energieadviseurs hebben expertise opgebouwd en zijn in 2022 meer ervaren met de opnameprotocollen, beoordelingsrichtlijn en bepalingsmethode van het energielabel. Bijscholing, verduidelijking en uitleg van de opnameprotocollen en het vereenvoudigen van de methodiek hebben hieraan bijgedragen”, aldus demissionair minister De Jonge. Van de 540.000 nieuwe energielabels voor woningen in 2022 had 7,2% een kritieke afwijking. In 2021 was dit nog 15,7%. Minister De Jonge is in zijn kamerbrief van 29 juni positief over deze ontwikkeling. Het energielabel krijgt een steeds belangrijke rol, in economische waarde en in wet- en regelgeving. Met het bijbehorende risico op fraude. Dat is dan ook de reden dat Hugo de Jonge noodzaak ziet tot verdere verbetering. Uit onderzoek van RoyalHaskoningDHV blijkt dat de kwaliteitsborging beter moet. De Jonge neemt de aanbevelingen uit het onderzoek grotendeels over, met als belangrijkste punten het verbeteren van de governance, het vergroten van de mogelijkheid om slecht presterende EP adviseurs te schorsen, sneller sanctioneren bij afwijkingen en fraude en het via de Huurcommissie helpen van met name huurders bij twijfel over de kwaliteit van het energielabel.

Overheidstoezicht

Een van de grootste veranderingen is introductie van publiek toezicht in de kwaliteitsborging voor energielabels. Op dit moment is die volledig privaat. Het door de markt georganiseerde systeem van kwaliteitsborging zoals dat nu is ingericht  – waarin bedrijven die energielabels registreren certificerende instanties betalen voor het uitvoeren van de verplichte controles –  biedt geen mogelijkheid om compensatie te verstrekken aan huurders, omdat de sancties van CI’s zich richten op het corrigeren van het energielabel en niet kunnen doorwerken in de richting van de gebouweigenaar of huurder. De overheid heeft geen rol, geen inzicht en geen grip op kwaliteit. Om daar verandering in te brengen komt er dus publiek toezicht. “Daarbij zal worden bezien welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zodanig in wet- en regelgeving kunnen worden vormgegeven dat daarmee gericht toegezien kan worden op de kwaliteit en welke handhavingsinstrumenten daarbij horen”, aldus De Jonge.

Publiek toezicht kan toegevoegd worden aan het stelsel en helpen bij het verbeteren van de werking van het kwaliteitsborgingssysteem op basis van zelfregulering. Een andere mogelijkheid is om het stelsel vergaand te hervormen en het systeem van zelfregulering (gedeeltelijk) te vervangen door publiek toezicht. In het vierde kwartaal wordt een consultatie opgezet om hierover een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen