Veiligheidskunde

Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld

De noodzaak voor een goede RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is perfect te illustreren aan de hand van een (helaas) noodlottig ongeval. In februari 2015 is een werknemer als gevolg van een val van een dak om het leven gekomen. De werkgever is voor dit incident voor de strafrechter gedaagd en op 22 maart 2017 veroordeeld tot een boete van maar liefst 40.000 euro. Het leed laten we hierbij nog buiten beschouwing! Wat de werkgever onder andere wordt verweten, is dat hij geen inventarisatie van risico’s heeft gemaakt, zoals verplicht is gesteld in artikel 5 van de Arbowet. Door het ontbreken van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) heeft de werkgever verzaakt om voorlichting en onderricht te geven over de arbeidsrisico’s en daarnaast verzuimd de juiste voorzieningen te treffen om het valgevaar te voorkomen (bron).

De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van zonnepanelen op een licht hellend dak van een koeienstal (meer dan 2,5 meter hoog). Dit dak bestond uit golfplaten met daartussen een aantal lichtdoorlatende polyester golfplaten. Deze platen zijn niet-draagkrachtig, maar medewerkers liepen er wel overheen. Er was daardoor sprake van werken op hoogte met risicoverhogende omstandigheden! Als veiligheidsmaatregel is er gekozen voor een valstopapparaat met een vanglijn. De werkgever heeft daarmee verzuimd adequate maatregelen te nemen om het valgevaar zo veel mogelijk te voorkomen. De wet schrijft namelijk voor dat maatregelen in eerste instantie genomen dienen te worden aan de bron. Kan dit niet, dan mag daarna pas gekeken worden naar collectieve en individuele maatregelen. De collectieve maatregelen hebben hierbij de voorkeur boven individuele maatregelen. Men had gebruik kunnen (of moeten) maken van bijvoorbeeld een steigerconstructie of een verreiker.

Voorkomen

De vraag die je aan de hand van het praktijkvoorbeeld kunt stellen is: “Was dit noodlottige bedrijfsongeval te voorkomen als er in de RI&E aandacht was besteed aan valgevaar?” Het antwoord daarop luidt hoogstwaarschijnlijk: ja. De situatie zou zich naar alle waarschijnlijkheid niet voor hebben gedaan wanneer er adequate beheersmaatregelen zouden zijn opgevolgd. De nadruk ligt hier op adequate en opvolging omdat goede maatregelen aan de bron meer risicoreductie opleveren dan bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).

Daarnaast kun je risico’s wel inventariseren en er goede maatregelen voor formuleren, maar wanneer een verbetermaatregel of -advies niet wordt opgevolgd bereikt de RI&E alsnog niet haar beoogde effect. Wanneer de medewerker zijn werkzaamheden aangelijnd vanuit de verreiker had uitgevoerd, dan was hij nooit door de golfplaten gevallen. Om tegemoet te komen aan voorgenoemde aspecten zijn in de wetgeving een aantal eisen geformuleerd.

De wettelijke verplichtingen aan de RI&E zullen we in een later artikel verder uitwerken.

Lees hier ook: Kennis van de RI&E

Alles weten over de Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Zelf aan de slag met de Risico Inventarisatie & Evaluatie? Na onze MVK opleiding of HVK opleiding weet u hoe u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ) opstelt en bent u volledig op de hoogte van de wet- en regelgevingen.

Kader heeft adviseurs met specifieke vakkennis in dienst, zij kunnen de RI&E voor u uitvoeren. Iedere RI&E wordt uitgevoerd door adviseurs (Veiligheidskundigen) met ervaring in de branche.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen