Veiligheid & Gezondheid

Werken in een distributiecentrum wordt steeds gevaarlijker!

We kennen allemaal de uitspraak ‘vandaag besteld, morgen in huis’. Maar wat men vaak niet ziet is de wereld die schuil gaat achter deze zin. Duizenden mensen werken keihard in de verschillende distributiecentra om de producten op tijd bij de eindgebruiker te krijgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie bracht in augustus 2022 een rapport uit over het veilig en eerlijk werken in distributiecentra. De bevindingen in dit rapport gaan over de resultaten van de Arbeidsinspectie in 2021.

Het online shoppen is ten tijde van de corona pandemie nog maar eens enorm toegenomen. Om al deze pakketjes op tijd op de juiste plaats te krijgen werken er honderdduizenden mensen in de 9.000 distributiecentra die ons land rijk is. De werkdruk neemt hierdoor alsmaar toe, de medewerkers van de distributiecentra moeten hun werkzaamheden sneller uitvoeren en de veiligheid kan daardoor niet altijd meer gewaarborgd worden. De rapportage van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaat over de inspecties die zijn gedaan nadat er een stijging in het aantal ongevalsmeldingen te zien was.

Wijze van inspectie

Om de onveilige situaties in distributiecentra in kaart te brengen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie 200 distributiecentra geinspecteerd op de volgende onderwerpen:

  • De Risico-Inventarisatie en – Evaluatie en bijbehorend plan van aanpak;
  • Het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • De genomen maatregelen om fysieke en fysische belasting te voorkomen;
  • De veilige inrichting van het distributiecentrum en het op schrift gestelde verkeersplan om aanrijdingen te voorkomen.

Aanrijdingen met intern transportmiddel

Distributiecentra zijn vaak enorm grote gebouwen. Te voet zijn afstanden vaak niet meer te overbruggen. Vandaar dat er veel gebruik wordt gemaakt van interne transportmiddelen als heftrucks en elektrische palletwagens. Het gevaar hiervan is dat een aanrijding tussen een heftruck en een lopende werknemer altijd op de loer ligt. Om dit risico te verminderen is het belangrijk dat loop- en rijpaden goed zijn onderscheiden en gemarkeerd. Uit onderzoek bleek dat bij 108 distributiecentra 215 overtredingen werden geconstateerd.

Resultaten & conclusies

Van de 200 distributiecentra die zijn geïnspecteerd was er bij 163 gebouwen sprake van minimaal één overtreding. In totaal werden er 547 overtredingen vastgesteld. De zeer ernstige overtredingen zijn bestraft met een boete en/of stillegging van de specifieke werkzaamheden. In vijf gevallen werden er boetes uitgedeeld omdat het distributiecentrum niet beschikte over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie had. In twintig gevallen werden de werkzaamheden stil gezet omdat er een ernstig gevaar heerste voor de werknemers. De overige 519 overtredingen werden gehandhaafd met een waarschuwing of een eis tot naleving.

Om in 2022 de veiligheid van medewerkers in distributiecentra beter te waarborgen wil de Nederlandse Arbeidsinspectie de volgende acties gaan doorvoeren:

Gesprekken met de branchevertegenwoordigingen

De distributiecentra in Nederland worden door meerdere brancheorganisaties vertegenwoordigd. Om aandacht voor risico’s en de benodigde aanpak binnen de distributiecentra te behouden en verbetering te stimuleren is er hulp en inzet van de brancheorganisaties nodig. De Nederlandse Arbeidsinspectie spreekt deze organisaties aan op hun verantwoordelijkheid en houdt actief in de gaten of de situaties verbeteren.

Herinspecties

Distributiecentra die al eerder als zorgelijk zijn bestempeld zullen opnieuw geïnspecteerd worden. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat kijken of de verbeterpunten daadwerkelijk zijn doorgevoerd, mocht dit niet het geval zijn, stelt de Inspectie boeterapporten op.

Psychosociale arbeidsbelasting

Omdat de werkdruk en werksnelheid in distributiecentra alsmaar toeneemt is er in 2021 ook gekeken naar de psychosociale arbeidsbelasting binnen deze centra. In 2022 wordt een deel van de distributiecentra opnieuw bezocht om een goed beeld te krijgen van het effect van de inspecties op de psychosociale arbeidsbelasting. Hebben de inspecties op dit gebied daadwerkelijk een positief effect gehad? Hierover wordt een aparte rapportage opgesteld.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen