Veiligheid & Gezondheid

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden.

Wat is Arbeidshygiëne?

Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden. De wetenschap van arbeidshygiëne is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.

Kortweg gezegd stelt arbeidshygiëne zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

Wat is een arbeidshygiënist?

Een arbeidshygiënist is diegene die zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden, zoals hierboven al beschreven. De arbeidshygiënist voorkomt schadelijke invloed van factoren op de werkplek.

Arbeidshygiënische taken door de Veiligheidskundige

In de praktijk blijkt dat arbeidshygiënische taken, waaronder beheersing op gebied van gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, klimaat, biologische agentia, straling en fysieke belasting, vaak uitgevoerd worden door veiligheidskundigen zonder dat zij daar adequaat voor opgeleid zijn.
Het niet of onjuist adviseren op basis van verkeerd uitgevoerde metingen en/of geïnterpreteerde meetuitkomsten ligt dan op de loer met alle gevolgen van dien.

Opleiding Arbeidshygiëne

Als arbeidshygiënist voorkomt u schadelijke invloed van factoren op de werkplek. Dat klinkt abstract, maar kan van levensbelang zijn. Welke chemicaliën worden ingeademd? Welke gevolgen hebben trillingen van machines op het lijf van de bediener? Als Arbeidshygiënist kent u de eigenschappen van de potentieel belastende factoren op het werk.

De opleiding Middelbare Arbeidshygiëne zorgt ervoor dat aankomende of reeds in het werkveld werkzame abroprofessionals de kennis en praktische vaardigheden opdoen om adequaat invulling te kunnen geven aan arbeidshygiënische taken. De opleiding geeft medewerkers de benodigde verdieping om (ook) de risico’s die juist op langere termijn leiden tot gezondheidsschade binnen uw organisatie in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen.

Na het volgen van de opleiding Arbeidshygiëne bij Kader kunt u een eisenpakket opstellen voor het beoordelen van bestaande arbeidshygiënische situaties binnen de organisatie. Dit op basis van informatie vanuit de overheid, de branche en de organisatie zelf. U kunt een onderzoek opzetten en uitvoeren om overzicht te krijgen van de bestaande arbeidshygiënische situatie. Deze situatie kunt u analyseren en vergelijken met de gewenste situatie en doorvertalen in beheersmaatregelen. Deze maatregelen leert u te implementeren, monitoren en evalueren. U kunt werken vanuit een coördinerende rol en adviseert tot een goede risicobeheersing.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen