Veiligheidskunde

RI&E

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een RI&E beschrijft de risico’s in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Middels een RI&E krijgt een werkgever inzicht in de situaties en kan de werkgever zien waar er verbeteringen nodig zijn. Bij de RI&E hoort ook een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak beschrijft welke maatregelen de werkgever neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

De noodzaak voor een goede RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is perfect te illustreren aan de hand van een (helaas) noodlottig ongeval. Lees hier een praktijkvoorbeeld.

Wettelijke verplichting RI&E

In artikel 5 van de Arbeidsomstandigheden staat dat de werkgever verplicht is om een RI&E schriftelijk vast te leggen. Hoe vaak een werkgever dit moet doen wordt niet beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. De RI&E moet aangepast worden als de opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Daarnaast is de werkgever verplicht om de werknemers te informeren over de inhoud van de RI&E. Lees ook: Wettelijke verplichtingen aan de RI&E.

RI&E, door wie?

Een RI&E wordt vaak door een preventiemedewerker uitgevoerd. In de praktijk blijkt dit vaak gecompliceerder dan vooraf verwacht. Veel bedrijven schakelen daarom vaak een externe deskundige in, bijvoorbeeld een arbodienstverlener of een arbo adviesbureau.
Voor veel branches is er een branche specifieke RI&E opgesteld. Deze worden gepubliceerd op rie.nl. De meeste branche RI&s zijn erkend. Dit betekent dat een wettelijke toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige niet nodig is. De branche RI&E kan gezien worden als een checklist die gebruikt kan worden voor het zelf uitvoeren van een RI&E. Voordat gebruik wordt gemaakt van een branche RI&E is het verstandig om een deskundige (MVK, HVK of kerndeskundige) te raadplegen. Er zijn vier soorten kerndeskundigen waar gebruik gemaakt van kan worden, namelijk de volgende:
• Hoger veiligheidskundige;
• Arbeidshygiënist;
• Bedrijfsarts;
• Arbeid & Organisatie deskundige.

Het uitvoeren van een RI&E gebeurt in een aantal stappen. Ga naar het RI&E stappenplan voor een verdere uitwerking.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen