Veiligheid & Gezondheid

PSA

PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet beschrijft psychosociale arbeidsbelasting als: de factoren die direct of indirect (met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk) in de arbeidssituatie stress te weeg brengen. Hierbij is stress een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

De grenzen van de ongewenste omgangsvormen agressie en geweld, pesten en discriminatie en seksuele intimidatie zijn per persoon verschillend en hierdoor zijn de grenzen moeilijk aan te geven. Wat voor de één een onschuldige opmerking is, kan door een ander gezien worden als bijvoorbeeld pesten of een andere ongewenste omgangsvorm.

Werkdruk

Werkdruk kan leiden tot werkstress, dit is een toestand die als negatief ervaren wordt en daarmee (lichamelijk) psychische (emotioneel) of sociale (gedrag) gevolgen heeft. Dit kan leiden tot overspannenheid, burn-out, depressie of een posttraumatische stressstoornis.

Artikel 3 van de Arbowet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat is gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Indien medewerkers blootgesteld kunnen worden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), moeten de risico’s ten aanzien van PSA opgenomen worden in de wettelijk verplichte RI&E. In het Plan van Aanpak van de RI&E moeten de maatregelen ter voorkoming van intimidatie opgenomen worden.

Beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor beroepsziekten geeft in het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2018’ aan dat 57% van de gemelde beroepsziekten uit psychische aandoeningen bestaat. Het Arboportaal geeft aan dat een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. PSA is daarmee de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland.

Psychosociale arbeidsbelasting kan vervelende gevolgen hebben. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Ook kan de productiviteit in het geding komen. Daarnaast kunnen slachtoffers niet alleen de dader aansprakelijk stellen, maar ook het bedrijf waar de persoon werkzaam is.

Een organisatie valt of staat met het welzijn van de medewerkers. Dit maakt dat dit onderwerp zeker thuis hoort op de agenda van de Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist.

Inschrijven nieuwsbrief

Het laatste nieuws binnen ons mooie vakgebied als eerste in jouw mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen