Management & Organisatie

Management & organisatie

Aansprakelijkheid

Wilt u inzicht in de actuele wet- en regelgeving omtrent aansprakelijkheid in geval van persoonlijk letsel of schade binnen de werkrelatie?

Veiligheidsmanagement

Leer de veiligheidscultuur binnen uw organisatie kennen én veranderen en daarmee veiligheidsgedrag van hoog tot laag in de organisatie te begrijpen en beïnvloeden.

Veiligheidsladder
Leer de NEN Veiligheidsladder toe te passen binnen uw eigen organisatie en daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen.
.

Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt
binnen de organisatie, wanneer het gaat om
ongewenste omgangsvormen en integriteit. Volg onze drie opleidingen.