Privacy & Data opleidingen

Er wordt steeds strikter en nauwlettender gecontroleerd op
naleving van de privacy wet- en regelgeving. Met de kennis
die jij uit deze cursussen opdoet ben je bekend met de basis van
dataprotectie en kun je adequaat advies geven over hoe er met
persoonsgegevens om gegeven dient te worden.