Opleidingen

Informatiemiddag Business Continuity Management (BCM)

Deze opleiding is vervallen

Stel: u kunt na een brand geen gebruik meer maken van uw bedrijfspand, een aanzienlijk deel van uw personeel is geveld door de griep of uw IT-infrastructuur ligt voor een langere periode plat door een cyberincident, wat dan? Hoe bent u voorbereid?

Hoe gaat u om met het onverwachte, waarvan u achteraf wist dat het zou kunnen gebeuren? In deze sessie informeren de adviseurs van Business Unit Managementsystemen & Certificatie u over de kwetsbaarheden, bedreigingen en risico’s binnen uw organisatie en wat u kunt doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op grote en kleine calamiteiten. Er wordt gesproken over Business Continuity Management in relatie tot Crisis Management en Informatiebeveiliging en het belang van Business Continuity Management.

De bijeenkomst is met name gericht op organisaties waarbij Business Continuity nog niet heel erg bekend is of hoog op de agenda staat. Vaak wordt er enkel gesproken over crisis management of calamiteitenplannen, bedrijfsnoodplannen. Maar wat doet u ná de crisis/calamiteit om weer ‘back to business as usual’ te gaan?

Er is tijdens de sessie ruimte om praktijkervaringen met de adviseurs van Kader en andere deelnemers uit te wisselen.

Programma:

13.00- 13.15 uur      Welkom, inleiding en kennismaking

13.15 – 16.00 uur

  • Wat houdt Business Continuity Management in?
  • Het belang van Business Continuity Management
  • Hoe gaat u voorbereid om met het onverwachte?
  • Business Continuity Management in relatie tot Crisis Management en Informatiebeveiliging

16.00 – 16.30 uur      Borrel

De eenmalige investering voor deze bijeenkomst bedraagt € 95,- excl. btw.

Heeft u op korte termijn informatie nodig over deze onderwerpen, neem dan contact op met de adviseurs via verkoop@kader.nl of bel 030 – 243 64 64 om een afspraak te plannen.

Direct contact

Team kwaliteit