Het milieu is belangrijk voor ons en voor onze leefomgeving. Maak milieuzorg onderdeel van jouw bedrijfsvoering en krijg inzicht in de gevolgen van jouw bedrijfsactiviteiten. Een milieu opleiding kan hierbij helpen!

De wet- en regelgeving rondom milieuaspecten is continu aan verandering onderhevig. Ook andere ontwikkelingen vragen om aandacht binnen de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), certificering, risicomanagement en compliancemanagement.

Opleiding milieu

Het is als organisatie belangrijk de juiste kennis en kunde rondom milieuaspecten in huis te hebben. De opleiding Milieucoördinator zorgt dat jouw kennis omtrent milieu wet- en regelgeving actueel is, dat je inzicht hebt in milieu-onderwerpen die relevant zijn voor jouw organisatie. Ook maak je kennis met MVO en milieumanagementsystemen zoals ISO 14001.

Download brochure

Download de brochure van onze Milieucoördinator opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Download brochure >