MVK Modules

MVK Modules

De reguliere opleiding Middelbaar Veiligheidskundige bestaat uit 16 verschillende modules die elk een andere thema op gebied van arbeidsveiligheid behandelen. Enkele modules zijn ook individueel te volgen.
Elke module wordt verzorgt door een docent die specialist is op zijn/haar vakgebied en actief is als veiligheidskundige of consultant. U leert tijdens de module om gevaren te herkennen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen, uiteraard volgens geldende wet- en regelgeving, best practices en normen. Bij elke module krijgt u actueel lesmateriaal aangereikt, leert u informatie te interpreteren en te vertalen naar de eigen werkomgeving.

Elektrische veiligheidTijdelijke werkplekken

Fysieke belastingRisicobeheersing

OpleidingOmschrijvingAantal lesdagen
Elektrische veiligheidDe risico's en regelgeving omtrent elektriciteit1 lesdag
Tijdelijke werkplekken, V&G-plannen en TRAAan de slag met risico's op de werkplek, TRA, het bouwproces en V&G-plannen.1 lesdag
Fysieke belastingFysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting al jaren de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. 1 lesdag
RisicobeheersingGa aan de slag met Riskmanagement.1 lesdag