News

Interview Alco Reijenga – 3000e NVVK lid

4 januari 2016

Op 29 oktober ontving de NVVK de inschrijving van Alco Reijenga, KAM coördinator bij IJB Groep in Lemmer. Daarmee kwam hij als 3.000ste lid in de boeken van de vereniging te staan.

Waarom besloot hij lid te worden?
“Ik volg vanaf september dit jaar de opleiding MVK bij Kader, op een trainingslocatie in Assen, samen met mijn collega Hans Heimweg. Toen ik hoorde dat Kader het eerste jaar lidmaatschap van de NVVK aanbiedt, leek me dat wel interessant. Ik wil mijn kennis op het gebied van veiligheid en risicobeoordeling graag uitbreiden. Dat doe ik nu via deze studie, ik wilde ook eens kijken wat de NVVK te bieden heeft.

Als KAM-coördinator heb ik bij de IJB Groep te maken met verschillende arbeidsrisico’s. De IJB Groep is de specialist op het gebied van funderingen: van sonderingen, ontwerp tot en met de productie en levering van prefab betonnen elementen als heipalen, vloeren, funderingselementen, putten, enzovoort. Ook hebben we onze eigen betonmortelcentrales in Lemmer en Emmeloord.

Naast het productiebedrijf hebben we ook eigen engineers, constructeurs en tekenaars voor het reken en tekenwerk, een geotechniekbedrijf voor sonderingen en funderingsadvies en een boorbedrijf voor mortelschroefpalen. Verder doen we veel montage op locatie. In totaal werken hier 260 mensen.

Ons bedrijf is erg actief op het gebied van veiligheid. Wij zijn VCA*-gecertificeerd. We zijn gestart met een soort Veiligheidsprogramma, waarin we diverse projecten organiseren om de veiligheidsbewustwording te verhogen en om actief met veilig werken bezig te zijn. Er lopen diverse verbetertrajecten op het gebied van veiligheid. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren
van een verdiepende RIE op alle machines, het maken van Quick Reference Cards bij iedere machine, gericht opleiden van medewerkers, enzovoort.

Ook zijn we aangesloten bij de brancheorganisatie BFBN, die de nodige initiatieven ontplooit gericht op het verhogen van de veiligheidsbewustwording. Op het gebied van kwaliteit zijn we ISO-gecertificeerd en hebben we productcertificaten op de elementen die wij  leveren. Dat betekent dus: handboeken en procedures schrijven, dagelijkse kwaliteitscontroles, audits om het kwaliteitssysteem te toetsen, enzovoort.”

Wat verwacht je van de NVVK?
“Ik heb daar nog geen vastomlijnd beeld bij: ik verwacht een vereniging die me kan ondersteunen bij mijn professionele ontwikkeling en mijn werk. Andersom wil ik ook wel een bijdrage leveren aan de vereniging. Maar dit eerste jaar focus ik mij op het halen van mijn diploma. Ik heb deze opleiding gekozen om mij op mijn vakgebied verder te ontwikkelen. De planning past prima, omdat hij in september begint, waardoor ik in april examen kan doen. Vanaf het voorjaar ben ik elk jaar druk met mijn andere passie: skûtsjesilen. Ik ben schipper op het skûtsje de Gerben van Manen van Heerenveen, dus ’s zomers heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Overigens hebben we ook bij ons aan boord veiligheid hoog in het vaandel. En winnen natuurlijk!”

Meer informatie over de MVK opleiding.

DEEL DIT

Alco-Reijenga - NVVK