EPA

De EPA-W opfrisverplichting, hoe zit het ook alweer?

5 oktober 2018
We merken dat er nog onduidelijkheden zijn omtrent de EPA-W opfrisverplichting. Ook is nog niet iedere EPA-W adviseur op de hoogte van deze wijziging. Om uw vragen weg te nemen, hebben we kort samengevat wat deze verplichting precies inhoudt. Het vervallen van EPA-W vakbekwaamheid Het EPA-W diploma is sinds 1 januari 2017 12 maanden geldig. Binnen deze periode kunt u als EPA-W adviseur een geaccrediteerde... Lees meer >

Nieuwe bepalingsmethode EPG

28 september 2018
In opdracht van het ministerie van BZK geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode, NTA 8800. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. NTA 8800 De nieuwe bepalingsmethode, NTA 8800 (Zie ook: 90% versie van NTA 8800... Lees meer >

90% versie NTA 8800

26 september 2018
Tijdens een informatiebijeenkomst bij de NEN is de 90% versie van de NTA 8800 gepresenteerd. De NTA 8800 is een nieuwe energieprestatienorm. Gezien het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen (BENG) in 2020 verplicht wordt, is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De NTA 8800 voldoet aan de Europese EPBD en sluit naar verwachting beter aan bij de... Lees meer >

Helft van kantoorgebouwen voldoet niet aan eisen!

18 september 2018
Naar verwachting moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 een energielabel C (of beter) hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en is tien jaar geldig. Het gaat hierbij om kantoren groter dan 100m2. Energielabel C (of beter) houdt in dat de kantoren een Energie Index van 1,3 of minder... Lees meer >

CV installateur adviseert te weinig over duurzame alternatieven!

7 augustus 2018
Het overgrote deel van de installateurs adviseert klanten niet over duurzame alternatieven voor de CV-ketel. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Van de 1414 ondervraagde eigenwoningbezitters heeft vorig jaar een CV-installateur over de vloer gehad. Slechts bij één op de acht gevallen werden duurzame alternatieven aangedragen. Werd er wel gesproken over duurzame alternatieven, dan... Lees meer >

Duurzame energie, wat als de zon niet schijnt?

1 augustus 2018
Tijdens de internationale klimaattop in Parijs in 2005 is het ‘Akkoord van Parijs’ ondertekend. Doel is het opwarmen van de aarde te beperken tot onder de twee graden Celsius. Wereldwijd moeten er bijna de helft minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. Nederland heeft dit akkoord ook ondertekend. Dit houdt in dat er in Nederland nationale maatregelen genomen moeten worden om de internationale... Lees meer >

Megabatterij met duurzame energie in Duitse bodem

26 juli 2018
Een Duits energiebedrijf ontwikkelt een megabatterij om elektriciteit in de grond op te slaan. Duitsland is druk met de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Op dit moment is opslag van met name zon- en windenergie nog een probleem. De oplossing is mogelijk opslag in lege zoutcavernes. Doordat er jarenlang zout is gewonnen uit de bodem, ontstonden er holle lege ruimtes gevuld met zoutwater.... Lees meer >

Welk effect heeft de hittegolf op de opbrengst van zonnepanelen?

26 juli 2018
Het is tropisch warm in Nederland. De komende dagen worden er zeer hoge temperaturen verwacht. Er wordt al gesproken over een aankomende hittegolf. Het KNMI heeft code oranje afgegeven en het Nationaal hitteplan is van kracht. Gunstige omstandigheden voor de opbrengsten van zonnepanelen zou je denken. Maar klopt dat wel?Roderick van Wisseling, CFO van een bedrijf dat zonnepanelen produceert, vertelt... Lees meer >

Ook de koning wil verduurzamen, maar het mag (nog) niet!

24 juli 2018
Tijdens een bezoek aan een Amsterdams wijk met veel zonnepanelen heeft Koning Willem-Alexander aangegeven zelf ook graag zonnepanelen te willen op paleis Huis ten Bosch. De wet staat geen wijzigingen toe aan het uiterlijk van rijksmomenten. Hierdoor mogen er dus geen zonnepanelen geplaatst worden op paleis Huis ten Bosch.In 2014 werden de eerste zonnepanelen geplaatst op een monument in Amsterdam.... Lees meer >

Eerste fabriek voor recycling zonnepanelen geopend

18 juli 2018
In Frankrijk is de eerste Europese fabriek voor de recycling van zonnepanelen geopend. Doordat de komende jaren zuidenden tonnen aan zonnepanelen het einde van hun levensduur zullen bereiken, is er een groeiende vraag naar recycling. Het plan is dat de fabriek dit jaar nog zo’n 1.800 ton aan afgedankte pv-zonnepanelen gaat verwerken. In de toekomst wordt dit aantal opgeschroefd tot ongeveer 4.000... Lees meer >