EPA

NTA 8800 – veel blijft gelijk, maar alles wordt anders

23 november 2018
20 november vond het EPG (Energieprestatie Gebouwen) 2.0 congres, georganiseerd door NEN met medewerking van het ministerie BZK, plaats. De vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 stond centraal.  Samen met zo’n 450 andere belanghebbenden waren wij bij dit congres aanwezig. Een toepasselijke quote die tijdens het congres genoemd... Lees meer >

Energielabel C verplichting bij wet geregeld

21 november 2018
De energielabelverplichting kantoren is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd. Het is nu bij wet geregeld dat vanaf 1 januari 2023  kantoren met een energielabel lager dan C niet meer toegestaan is. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee.De Rijksdienst van Ondernemend Nederland schrijft dat de gemeenten... Lees meer >

Boosterwarmtepompen en Biomassa, wat is het en hoe op te nemen?

19 november 2018
Op 24 augustus 2018 is het Energie-Index opnameprotocol uitgebreid met twee nieuwe installaties voor verwarming en tapwaterbereiding:Boosterwarmtepomp; Biomassa.Hieronder lichten we de beide systemen toe en hoe deze opgenomen moeten worden volgens de ISSO 82.1 De boosterwarmtepomp De Boosterwarmtepomp wordt primair ingezet in woningen, die zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem.... Lees meer >

De EPA-W opfrisverplichting, hoe zit het ook alweer?

5 oktober 2018
We merken dat er nog onduidelijkheden zijn omtrent de EPA-W opfrisverplichting. Ook is nog niet iedere EPA-W adviseur op de hoogte van deze wijziging. Om uw vragen weg te nemen, hebben we kort samengevat wat deze verplichting precies inhoudt. Het vervallen van EPA-W vakbekwaamheid Het EPA-W diploma is sinds 1 januari 2017 12 maanden geldig. Binnen deze periode kunt u als EPA-W adviseur een geaccrediteerde... Lees meer >

Nieuwe bepalingsmethode EPG

28 september 2018
In opdracht van het ministerie van BZK geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode, NTA 8800. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. NTA 8800 De nieuwe bepalingsmethode, NTA 8800 (Zie ook: 90% versie van NTA 8800... Lees meer >

90% versie NTA 8800

26 september 2018
Tijdens een informatiebijeenkomst bij de NEN is de 90% versie van de NTA 8800 gepresenteerd. De NTA 8800 is een nieuwe energieprestatienorm. Gezien het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen (BENG) in 2020 verplicht wordt, is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De NTA 8800 voldoet aan de Europese EPBD en sluit naar verwachting beter aan bij de... Lees meer >

Helft van kantoorgebouwen voldoet niet aan eisen!

18 september 2018
Naar verwachting moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 een energielabel C (of beter) hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en is tien jaar geldig. Het gaat hierbij om kantoren groter dan 100m2. Energielabel C (of beter) houdt in dat de kantoren een Energie Index van 1,3 of minder... Lees meer >

CV installateur adviseert te weinig over duurzame alternatieven!

7 augustus 2018
Het overgrote deel van de installateurs adviseert klanten niet over duurzame alternatieven voor de CV-ketel. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Van de 1414 ondervraagde eigenwoningbezitters heeft vorig jaar een CV-installateur over de vloer gehad. Slechts bij één op de acht gevallen werden duurzame alternatieven aangedragen. Werd er wel gesproken over duurzame alternatieven, dan... Lees meer >

Duurzame energie, wat als de zon niet schijnt?

1 augustus 2018
Tijdens de internationale klimaattop in Parijs in 2005 is het ‘Akkoord van Parijs’ ondertekend. Doel is het opwarmen van de aarde te beperken tot onder de twee graden Celsius. Wereldwijd moeten er bijna de helft minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. Nederland heeft dit akkoord ook ondertekend. Dit houdt in dat er in Nederland nationale maatregelen genomen moeten worden om de internationale... Lees meer >

Megabatterij met duurzame energie in Duitse bodem

26 juli 2018
Een Duits energiebedrijf ontwikkelt een megabatterij om elektriciteit in de grond op te slaan. Duitsland is druk met de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Op dit moment is opslag van met name zon- en windenergie nog een probleem. De oplossing is mogelijk opslag in lege zoutcavernes. Doordat er jarenlang zout is gewonnen uit de bodem, ontstonden er holle lege ruimtes gevuld met zoutwater.... Lees meer >