EPA

Ook maatschappelijk vastgoed krijgt labelverplichting

25 januari 2018
Ook het maatschappelijk vastgoed in Nederland krijgt wellicht een labelverplichting. Kantoren moeten vanaf 2023 al een verplicht label C hebben. Voor maatschappelijk vastgoed geldt nog geen verplichting, maar deze komt nu wel dichterbij.Onderwerp van gesprek is of er ook een labelverplichting voor scholen en zorgvastgoed moet komen. In het ECN-rapport zijn op basis van referentiegebouwen maatregelenpakketten... Lees meer >

Einde aan verwarring rond energielabels

25 januari 2018
Er komt er een einde aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de energieprestatie van woningen. Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels.Woningcorporaties zijn verplicht bij de verhuur van een woning aan een nieuwe huurder een energielabel te overhandigen. Dit label is een letter en loopt van A tot en met G. Daarnaast is er een Energie-index (EI)... Lees meer >

Erkende maatregelen voor energiebesparing per 1 januari 2018 van kracht

18 december 2017
Erkende maatregelen voor energiebesparing voor nieuwe bedrijfstakken treden per 1 januari 2018 formeel in werking. Deze erkende maatregelen voor energiebesparing zijn in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties tot stand gekomen.Voor zeven bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing aan bijlage 10 van de... Lees meer >

Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving

18 december 2017
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot één motie en drie toezeggingen op het gebied van energiebesparing gebouwde omgeving.Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot één motie en drie toezeggingen op het gebied van energiebesparing gebouwde omgeving:Motie Bashir inzake communicatie over de energieprestaties... Lees meer >

Scholingsgeld blijft op plank liggen

, , , , , 28 november 2017
De oproep aan werknemers om ’een leven lang te leren’, is aan dovemansoren gericht. Honderden miljoenen euro’s die bedoeld zijn om werkenden bij en om te scholen, blijven op de plank liggen.Sinds het begin van het decennium zijn de reserves van de zogeheten cao-fondsen, die de opleiding en ontwikkeling van werknemers financieel mogelijk maken, met zeker 50 miljoen euro toegenomen, tot meer... Lees meer >

80% kantoren moet aan de bak voor energielabel C

21 september 2017
Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen van meer dan 100 m² naar verwachting minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantooreigenaren nemen hiervoor energiebesparende maatregelen. Zo stijgt vooral het aantal panden met het zuinige energielabel A.Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Eind 2016 kondigde minister Blok van Wonen en Rijksdienst het voornemen voor een... Lees meer >

Groen energielabel zorgt voor hogere verkoopprijs woningen

20 september 2017
Koopwoningen met een energielabel A of B leveren ruim € 6.000 meer op. Daarnaast staan ze gemiddeld een maand korter in de verkoop. Dit blijkt uit een onderzoek rond de impact van energielabels van Tilburg University. Haar onderzoekers bestudeerden ruim 62.000 woningen, die in de eerste helft van 2017 werden verkocht. Zo’n 32% hiervan beschikte over een A- of B-label. 15% van de verkochte woningen... Lees meer >

‘Zonnepanelen nog steeds de meest rendabele, duurzame besparing’

16 augustus 2017
De technologische ontwikkeling voor het verduurzamen van je woning is de laatste jaren in stroomversnelling geraakt. Van zonnepanelen tot een warmtepomp, HR++-glas en warmteopwekkende fundering. Wat past het beste bij jouw huis? Truus Remkes van de Aannemersfederatie Nederland ziet de interesse van de consument voor duurzaam bouwen groeien: "Bij renovaties en verbouwingen merken we dat mensen best... Lees meer >

Tweederde kantoorgebouwen verbruikt meer energie dan energielabel aangeeft

9 augustus 2017
Maar liefst 65% van de Nederlandse kantoorgebouwen heeft een hoger energieverbruik dan het bijbehorende energielabel aangeeft. Hoe beter het energielabel, hoe slechter de prestatie zoals verwacht conform het energielabel. Van de panden met een energielabel C of beter presteert namelijk zelfs 70% slechter dan je op basis van het label zou verwachten. Dat blijkt uit onderzoek van e-nolis, uitgevoerd... Lees meer >

Update ontwikkeling NTA Energieprestatie Gebouwen

9 augustus 2017
NEN werkt in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling is in volle gang. Hieronder een update van de stand van zaken.UitgangspuntenHet Ministerie van BZK heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de NTA. De... Lees meer >