EPA

Financiële wereld mengt zich in energietransitie

17 januari 2019
De financiële wereld gaat zich mengen in de energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zullen investeringen nodig zijn. Hier ligt een rol voor financiële instellingen. Zij hebben indirect invloed op de energietransitie. Ze zijn de brug tussen particuliere huizenbezitters en bedrijven en de verduurzaming.Bas Bakker, sector bankier energie bij de Rabobank, zegt tegen Duurzaambedrijfsleven.nl:... Lees meer >

Gebouwde omgeving bespaarde in 2017 minder dan in 2016

14 januari 2019
De energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw is in 2017 kleiner dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving, die RVO.nl jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De energiebesparing in de totale gebouwde omgeving in 2017 is 11,8 petejoule (PJ). Energielabel Eind 2016 werd bekend dat kantoorgebouwen... Lees meer >

Europa loopt voorop in energietransitie

14 januari 2019
Eind 2018 hebben bijna tweehonderd landen een akkoord gesloten over de uitvoering van de afspraken van Parijs (2015). Gezamenlijk is er afgesproken de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Europa loopt voorop op het gebied van energietransitie. Het is de eerste grote economie die de doelstellingen van Parijs in de praktijk toepast. Eurocommissaris Maroš Šefčovič stelt dat... Lees meer >

Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

9 januari 2019
In het aangepaste Activiteitenbesluit, staat naast de energiebesparingsplicht een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Bedrijven of instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken, moeten aan de informatieplicht voldoen.Het doel van de informatieplicht is het rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd... Lees meer >

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

, , , , 8 januari 2019
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van... Lees meer >

NTA 8800 – veel blijft gelijk, maar alles wordt anders

23 november 2018
20 november vond het EPG (Energieprestatie Gebouwen) 2.0 congres, georganiseerd door NEN met medewerking van het ministerie BZK, plaats. De vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 stond centraal.  Samen met zo’n 450 andere belanghebbenden waren wij bij dit congres aanwezig. Een toepasselijke quote die tijdens het congres genoemd... Lees meer >

Energielabel C verplichting bij wet geregeld

21 november 2018
De energielabelverplichting kantoren is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd. Het is nu bij wet geregeld dat vanaf 1 januari 2023  kantoren met een energielabel lager dan C niet meer toegestaan is. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee.De Rijksdienst van Ondernemend Nederland schrijft dat de gemeenten... Lees meer >

Boosterwarmtepompen en Biomassa, wat is het en hoe op te nemen?

19 november 2018
Op 24 augustus 2018 is het Energie-Index opnameprotocol uitgebreid met twee nieuwe installaties voor verwarming en tapwaterbereiding:Boosterwarmtepomp; Biomassa.Hieronder lichten we de beide systemen toe en hoe deze opgenomen moeten worden volgens de ISSO 82.1 De boosterwarmtepomp De Boosterwarmtepomp wordt primair ingezet in woningen, die zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem.... Lees meer >

De EPA-W opfrisverplichting, hoe zit het ook alweer?

5 oktober 2018
We merken dat er nog onduidelijkheden zijn omtrent de EPA-W opfrisverplichting. Ook is nog niet iedere EPA-W adviseur op de hoogte van deze wijziging. Om uw vragen weg te nemen, hebben we kort samengevat wat deze verplichting precies inhoudt. Het vervallen van EPA-W vakbekwaamheid Het EPA-W diploma is sinds 1 januari 2017 12 maanden geldig. Binnen deze periode kunt u als EPA-W adviseur een geaccrediteerde... Lees meer >

Nieuwe bepalingsmethode EPG

28 september 2018
In opdracht van het ministerie van BZK geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode, NTA 8800. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. NTA 8800 De nieuwe bepalingsmethode, NTA 8800 (Zie ook: 90% versie van NTA 8800... Lees meer >