EPA

Raad van State bepleit sanctionering ontbreken Energielabel

30 september 2013
De Raad van State heeft Minister Spies geadviseerd een boete op te leggen bij het ontbreken van het verplichte Energielabel. Dergelijke sanctionering is binnen Europa heel normaal en minister Spies wilde deze boetes ook in Nederland opleggen. Aangezien de voormalige Tweede Kamer het hier niet mee eens was heeft Spies de Raad van State om advies  gevraagd. Volgens de Raad van State ontkomt Nederland... Lees meer >

Uitstel verplichting Energielabel Nieuwbouw

30 september 2013
De introductie van het verplichte Energielabel Nieuwbouw wordt een half jaar uitgesteld. Per 1 juli 2013 dienen nieuwe woningen en gebouwen bij oplevering voorzien te zijn van een Energielabel Nieuwbouw. Eerder berichtten het Lenteakkoord en Agentschap NL nog dat het Energielabel Nieuwbouw per 1 januari 2013 zou worden geïntroduceerd. Aanleiding voor uitstel is de onverminderde verdeeldheid van... Lees meer >

Energielabel leidt tot scherpere controles

30 september 2013
Den Haag - De invoering van het energielabel voor nieuwbouwwoningen zal leiden tot verscherpte controles op bouwprocessen en installaties en op het nakomen van beloftes. Dat melden het Lenteakkoord en Agentschap NL, die het komende half jaar het implementatietraject voor het energielabel uitvoeren. Per 1 januari 2013 is het verplicht. Volgens deze organisaties zullen bouwers en ontwikkelaars... Lees meer >

Energielabel Nieuwbouw per 1 januari 2013 een feit

30 september 2013
Het Energielabel Nieuwbouw wordt uiterlijk op 1 januari 2013 geïntroduceerd. Vanaf dat moment dienen nieuwbouwwoningen en nieuwbouw utiliteitsgebouwen bij oplevering voorzien te zijn van het Energielabel Nieuwbouw (EPN). Alleen BRL 9500-05-06 gecertificeerde organisaties met minimaal één EPN-adviseur mogen een Energielabel Nieuwbouw afgeven. EPN-adviseur Een EPN-adviseur dient in het bezit  te... Lees meer >

Voorlopige handhaving methode ‘EPA vereenvoudigd’

30 september 2013
Vooralsnog zal het zogenaamde ‘Nader Voorschrift’ (als gevolg van de NEN 7120) niet worden ingevoerd. Dit houdt in dat de huidige methodiek gehanteerd zal blijven. De bestaande adviseurs zullen voorlopig ook geen aanvullend examen hoeven te doen. De ‘NEN 7120’ zal per 1 juli 2012 voor nieuwbouw worden aangewezen. Het labelen van nieuwbouwwoningen volgens de ‘NEN 7120’ is hiermee binnenkort... Lees meer >

Verwachte wijzigingen energielabel 2013

30 september 2013
Bevestiging belang rol EPA adviseur Als gevolg van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD) krijgt het energielabel vanaf 1 januari 2013 een nog belangrijkere rol in het energiebeleid.  Het betreft hier een voorgenomen beleid dat na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer vanaf 1 januari 2013 in zal gaan. De voorgenomen wijzigingen zullen naar verwachting een stijging... Lees meer >

Nieuwsbrief ontvangen?Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.