Industriële Veiligheid

Lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen

, 20 februari 2018
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. De lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.De lijst is opgesteld naar aanleiding... Lees meer >

Blootstelling op individueel niveau wordt nauwelijks geregistreerd

, 6 februari 2018
Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht tot het beoordelen van de aard, mate en duur waarop medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan o.a. gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, biologische agentia, lawaai, straling en elektromagnetische velden.Indien er blootstelling kan plaatsvinden aan kankerverwekkende stoffen, asbest, biologische agentia of straling... Lees meer >

Ontwerp versie PGS 13 voor ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

, 22 januari 2018
Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe Stijl – op basis van een risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Ammoniak wordt... Lees meer >

Congres Industriële Veiligheid

, 20 december 2017
25 januari is Kader te vinden op het jaarcongres Industriële Veiligheid (standnummer 39).Tijdens het jaarcongres Industriële Veiligheid staat kennisdeling en interactie tussen u en uw vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. Industriële... Lees meer >

Jaarplan Inspectie SZW 2018

, , 14 december 2017
De Inspectie SZW constateert drie belangrijke ontwikkelingen op haar werkterrein. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit het Jaarplan 2018 dat de inspectie heeft gepresenteerd. Alle drie de zaken hebben in 2018 onverminderd aandacht nodig, zegt Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW.“We leven in een welvarend land waar iedereen... Lees meer >

Scholingsgeld blijft op plank liggen

, , , , , 28 november 2017
De oproep aan werknemers om ’een leven lang te leren’, is aan dovemansoren gericht. Honderden miljoenen euro’s die bedoeld zijn om werkenden bij en om te scholen, blijven op de plank liggen.Sinds het begin van het decennium zijn de reserves van de zogeheten cao-fondsen, die de opleiding en ontwikkeling van werknemers financieel mogelijk maken, met zeker 50 miljoen euro toegenomen, tot meer... Lees meer >

BRZO training voor specialisten

19 oktober 2017
BRZO bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel de medewerkers als de omgeving. De Inspectie SZW en de Veiligheidsregio's houden toezicht op de naleving van de BRZO-wetgeving. BRZO bedrijven en bevoegd gezag hebben als gezamenlijk doel: veiligheid waarborgen en verbeteren.Kader heeft een bijzondere BRZO training mogen verzorgen. Deze BRZO training, gericht op het bevoegd... Lees meer >

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd – CMR stoffen

, 14 september 2017
Het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd in verband met verduidelijking bij het nemen van doeltreffende maatregelen indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde voor CMR stoffen.Wanneer grenswaarden worden overschreden moet er een Plan van Aanpak (PVA) aangeleverd worden. De inhoud van dit Plan van Aanpak is voortaan vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit.In het PVA... Lees meer >

Aanpassen van uw machine – verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

, 13 september 2017
De Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ openbaar gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om uw machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Wanneer u de machine aanpast wordt u in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de machine. De fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van... Lees meer >

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde

, 1 september 2017
Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u het concept hier bekijken. Eventuele opmerkingen kunt u sturen aan het PGS-projectbureau - pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Dit kan uiterlijk tot 1 november 2017.De PGS 7 beschrijft hoe vaste minerale anorganische meststoffen... Lees meer >