Industriële Veiligheid

Waar wilt u meer over weten?

, , , , 22 oktober 2019
Zoals u van ons gewend bent vertellen we u in de nieuwsbrief graag over ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, informatiebeveiliging, milieu, kwaliteit en Arbo. We zijn benieuwd naar uw mening! Waar zou u de komende tijd graag meer over willen lezen in onze nieuwsbrief? Laat hieronder s.v.p. uw reactie achter zodat wij weten waar de behoeften van onze lezers liggen. Lees meer >

“De spelregels worden echt veranderd”

21 oktober 2019
Vanaf 1 januari 2021 gaat het vernieuwde beleid ten aanzien van externe veiligheid van kracht. Om bedrijven goed voor te bereiden op deze wetswijziging organiseert Kader samen met Oostkracht10 een cursus over dit nieuwe beleid aangaande omgevingsveiligheid. Dirk Jan de Boer, mede-eigenaar en senior-adviseur bij Oostkracht10, is de docent tijdens deze cursus. Kader interviewde hem over zijn drijfveren... Lees meer >

280 medewerkers verliezen jaarlijks ledematen door werken aan machines

, 28 mei 2019
Verdiepend onderzoek van het RIVM toont aan dat ieder jaar ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen verliezen door een ongeval met machines (met bewegende delen) op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines. Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat. Om dit te voorkomen... Lees meer >

Ik wil een aanpassing (modificatie) doorvoeren aan een machine, mag dat?

, 28 mei 2019
Stel: u wilt uw bestaande machine aanpassen. Hiermee wordt de prestatie van de machine en de productie verhoogd. Klinkt goed toch? Maar, als u uw machine aanpast, verandert u het oorspronkelijke ontwerp van de fabrikant. Mag dat zomaar? Wat moet de fabrikant al doen? Fabrikanten van machines (zowel nieuw als tweedehands) die na 31 december 1994 in Europa in de handel zijn gebracht, moeten de conformiteitsprocedure... Lees meer >

Nieuwe grenswaarden gevaarlijke stoffen per 21 augustus

, 31 juli 2018
Voor het werken met gevaarlijke stoffen gaan voor 31 stoffen of stofgroepen nieuwe grenswaarden gelden. Werkt u of uw organisatie met deze gevaarlijke stoffen? Dan gelden per 21 augustus de nieuwe grenswaarden. Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit,... Lees meer >

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

, 3 juli 2018
Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen (Staatscourant 2018, nr. 35478) van het ministerie van SZW. Het teken '•' geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW lijst (in januari 2018, Staatscourant 2018, nr. 21).\ Meer weten over het... Lees meer >

Varen met gevaarlijke stoffen aan banden

, 21 juni 2018
Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidmaatregelen treffen, dat vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na uitgebreid onderzoek. De Raad heeft onderzoek gedaan naar een ongeval waarbij een met 2000 ton benzeen beladen binnenvaartschip dwars door een stuw voerde. Hulpdiensten hebben in der tijd grote moeite gehad om de volle omvang van het incident... Lees meer >

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

, 20 februari 2018
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. De lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. De lijst is opgesteld naar aanleiding... Lees meer >

Blootstelling op individueel niveau wordt nauwelijks geregistreerd

, 6 februari 2018
Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht tot het beoordelen van de aard, mate en duur waarop medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan o.a. gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, biologische agentia, lawaai, straling en elektromagnetische velden. Indien er blootstelling kan plaatsvinden aan kankerverwekkende stoffen, asbest, biologische agentia of straling... Lees meer >

Ontwerp versie PGS 13 voor ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

, 22 januari 2018
Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe Stijl – op basis van een risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Ammoniak wordt... Lees meer >