Industriële Veiligheid

Toezicht Inspectie SZW op het werken met gevaarlijke stoffen

12 juli 2021
Uit de inspecties en overige interventies van de Inspectie SZW komt naar voren dat slechts enkele bedrijven het verbeteren van processen en het vervangen van gevaarlijke stoffen door veiligere alternatieven actief oppakken. De verandering gaat dan ook niet vanzelf en minder snel dan in de ogen van de Inspectie zou kunnen en moeten.  Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1... Lees meer >

Per 5 juni fysiek lesgeven

, , , , , 1 juni 2021
Per 5 juni bieden wij een gecombineerd aanbod van fysieke en online lessen, passende bij de inhoud van de lesstof en soort opleiding. Alle deelnemers worden tijdig en vooraf geïnformeerd over het na te leven protocol voor het volgen van lessen op locatie. Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen... Lees meer >

Digitaal lesgeven

, , , , , , 18 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

Professionaliseer uw team via learning on the job

, , , 18 mei 2021
Uw organisatie is uniek en uw collega’s hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en leerbehoefte. Dat vraagt ook om een bijpassende manier van opleiden. Van klassikaal en online tot maatwerk en learning on the job: het kan bij Kader. Wat is learning on the job eigenlijk en wanneer is dit interessant? Learning on the job betekent letterlijk vertaald leren op het werk. Dat kan 1-op-1 of met een groep.... Lees meer >

Wat is een blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen?

, 2 februari 2021
Elke dag een machine schoonmaken, plank zagen, muurtje verven of een zak betonmortel omkiepen. Het lijken onschuldige handelingen, maar op de lange termijn zijn ze slecht voor de gezondheid. Die gevolgen merkt de uitvoerder echter pas wanneer het al te laat is. Een blootstellingsonderzoek kan dit helpen voorkomen. Overal waar gewerkt wordt, kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen en ongezonde omstandigheden... Lees meer >

Nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

, , , 5 januari 2021
De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 67). Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.... Lees meer >

Best gelezen QHSE artikelen 2020

, , 16 december 2020
Het jaar is bijna voorbij. Een bijzonder jaar, waarin we u zo goed mogelijk hebben geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt.  We hebben de best gelezen artikelen uit 2020 voor u op een rijtje gezet. 5. Werkgever schuift verantwoordelijkheid arbeidsongeval af en legt schuld bij werknemer. Wie heeft gelijk? Bij een bedrijf dat werkzaam is in de natuurstenenbranche heeft een ongeval plaatsgevonden.... Lees meer >

Ernstige ongevallen door bewegende delen van machines

11 september 2020

Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen in Nederland vindt plaats door bewegende delen van machines. Hoewel vrij veel bekend is over dit soort ongevallen, blijven ze ieder jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. Vaak gaat er iets mis met de afscherming van bewegende delen van de machine. In het onderzoek heeft het RIVM gekeken naar de omstandigheden... Lees meer >

Kennis voor het uitvoeren van een goed blootstellingsonderzoek ontbreekt!

11 september 2020
Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2019 op 661! 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan allergische reacties, longziektes en kanker. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de concentratie... Lees meer >

Werkgevers worstelen met het meten van gevaarlijke stoffen

, , 22 juni 2020
Het AD berichtte vorige week over de worsteling van werkgevers met het kiezen van de juiste meetmethodes van gevaarlijke stoffen. Niet alleen de gezondheid, maar ook de privacy van werknemers komt hierdoor in het geding. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag een advies gepubliceerd dat werkgevers op weg moet helpen. Meetmethoden Van werkgevers wordt verwacht dat zij de concentratie gevaarlijke... Lees meer >