Industriële Veiligheid

Congres Industriële Veiligheid

, 20 december 2017
25 januari is Kader te vinden op het jaarcongres Industriële Veiligheid (standnummer 39). Tijdens het jaarcongres Industriële Veiligheid staat kennisdeling en interactie tussen u en uw vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. Industriële... Lees meer >

Jaarplan Inspectie SZW 2018

, , 14 december 2017
De Inspectie SZW constateert drie belangrijke ontwikkelingen op haar werkterrein. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit het Jaarplan 2018 dat de inspectie heeft gepresenteerd. Alle drie de zaken hebben in 2018 onverminderd aandacht nodig, zegt Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW. “We leven in een welvarend land waar iedereen... Lees meer >

Scholingsgeld blijft op plank liggen

, , , , 28 november 2017
De oproep aan werknemers om ’een leven lang te leren’, is aan dovemansoren gericht. Honderden miljoenen euro’s die bedoeld zijn om werkenden bij en om te scholen, blijven op de plank liggen. Sinds het begin van het decennium zijn de reserves van de zogeheten cao-fondsen, die de opleiding en ontwikkeling van werknemers financieel mogelijk maken, met zeker 50 miljoen euro toegenomen, tot meer... Lees meer >

BRZO training voor specialisten

19 oktober 2017
BRZO bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel de medewerkers als de omgeving. De Inspectie SZW en de Veiligheidsregio's houden toezicht op de naleving van de BRZO-wetgeving. BRZO bedrijven en bevoegd gezag hebben als gezamenlijk doel: veiligheid waarborgen en verbeteren. Kader heeft een bijzondere BRZO training mogen verzorgen. Deze BRZO training, gericht op het bevoegd... Lees meer >

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd – CMR stoffen

, 14 september 2017
Het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd in verband met verduidelijking bij het nemen van doeltreffende maatregelen indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde voor CMR stoffen. Wanneer grenswaarden worden overschreden moet er een Plan van Aanpak (PVA) aangeleverd worden. De inhoud van dit Plan van Aanpak is voortaan vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. In het PVA... Lees meer >

Aanpassen van uw machine – verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

, 13 september 2017
De Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ openbaar gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om uw machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Wanneer u de machine aanpast wordt u in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de machine. De fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van... Lees meer >

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde

, 1 september 2017
Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u het concept hier bekijken. Eventuele opmerkingen kunt u sturen aan het PGS-projectbureau - pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Dit kan uiterlijk tot 1 november 2017. De PGS 7 beschrijft hoe vaste minerale anorganische meststoffen... Lees meer >

Inspectie Leefomgeving en Transport meldt meer meldingen gevaarlijke stoffen

28 augustus 2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in 2016 meer meldingen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor ontvangen. Sinds 2014 is hier een stijging zichtbaar.De relevante branches hebben minder schroom om meldingen te doen, zo constateert de ILT. Op basis van artikel 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) moeten bedrijven voorvallen of ongevallen... Lees meer >

Handreiking UPD voor VBB-systemen gepubliceerd

13 juli 2017
De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is gepubliceerd en beschikbaar op de PGS-website. Doel De Handreiking UPD voor VBB-systemen heeft als doel om de gebruiker te helpen bij het opstellen van een UPD. De handreiking is gebaseerd op PGS 15, 2016 versie 1.0 (september 2016) en sluit... Lees meer >

Verduidelijking van maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen

12 juli 2017
In het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn nieuwe bepalingen opgenomen die duidelijker maken welke maatregelen werkgevers moeten nemen om werknemers te beschermen bij het werken met gevaarlijke stoffen. De wijzigingen zijn op 1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr.36847. Werknemers moeten beschermd worden bij het werken... Lees meer >