Industriële Veiligheid

Roadmap on Carcinogens nu online

13 oktober 2016
In een gezamenlijke inspanning om de blootstellingen aan kankerverwekkende stoffen op Europese werkplekken te verminderen hebben de voorzitters van de Europese Raad in 2016 (Nederland) en de toekomstig voorzitter van 2018 (Oostenrijk) samen met de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, ETUC en Business Europe met trots de website Roadmap on Carcinogens... Lees meer >

Nieuwe PGS 15 gepubliceerd

5 oktober 2016
PGS 2015:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het... Lees meer >

Gebruik methylmethacrylaat bij het repareren en onderhouden van vloeren onder voorwaarden langer toegestaan

3 oktober 2016
Het gebruik van methylmethacrylaat (MMA) bij het repareren en onderhouden van vloeren is onder bepaalde omstandigheden toegestaan tot 1 augustus 2020. Dat staat in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling die 30 september is gepubliceerd in de Staatscourant. Oorspronkelijk was het gebruik van MMA onder strikte voorwaarden toegestaan bij het repareren en onderhouden van vloeren tot 1 augustus... Lees meer >

Major Hazards, Minor Control?

, 28 september 2016
U kent ze vast wel, de recente gebeurtenissen omtrent BRZO bedrijven in Klundert en Dordrecht. BRZO bedrijven staan onder scherp toezicht van de divisie Major Hazard Control van de inspectie SZW. Ondanks de media aandacht en het scherp aanwezige toezicht op BRZO bedrijven vanuit de inspectie SZW lijkt hier nog van alles mis te gaan. Zo ook in Petten, waarbij er tot in de Tweede Kamer vragen worden... Lees meer >

Inspectie SZW lanceert VIB-checklist

23 augustus 2016

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie... Lees meer >

Nog steeds veel verpakkingen met giftige stoffen op de markt

4 augustus 2016
De waarschuwingen rondom giftige stoffen in verpakkingen waren het afgelopen half jaar niet van de lucht, maar volgens voedselorganisatie Foodwatch is er nog te weinig veranderd. De olieresten die aangetroffen werden in verpakkingen van gerecycled karton tijdens onderzoek van de voedselwaakhond kunnen in grote hoeveelheden kanker veroorzaken. Een half jaar geleden zaten in 43 procent van de geteste... Lees meer >

Risicobeoordeling van mengsels van chemische stoffen

13 juli 2016

Bij de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen wordt rekening gehouden met de schadelijke effecten van afzonderlijke stoffen. In de praktijk wordt de mens echter blootgesteld aan talloze stoffen tegelijk (‘mengsels’). Omdat mogelijk geringe, nog onschadelijke effecten van afzonderlijke stoffen schadelijk kunnen worden als ze bij elkaar worden opgeteld, heeft het RIVM... Lees meer >

Nieuwe lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen online beschikbaar

13 juli 2016
De nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is nu online beschikbaar. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen... Lees meer >