Milieu & Kwaliteit

Kwik in handen van basisschoolkinderen

, , 20 augustus 2021
Twee basisschoolkinderen krijgen een potje met, wat later blijkt, kwik in handen. Dit potje belandt in een speeltuin, waardoor de grond vervuild raakt. De speeltuin wordt door de gemeente schoongemaakt. Wie is er in deze aansprakelijk voor de gemaakte kosten? Is dat de gemeente, de basisschool of toch de ouders? Gevaarlijke stof in de handen van basisschoolkinderen In 2017 hebben twee leerlingen... Lees meer >

KAM coördinator – De intrinsieke motivatie van organisaties om te verbeteren!

20 augustus 2021
Het voeren van een sterk en structureel KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieubeleid) wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Dit komt voort vanuit toenemende wet- en regelgeving, maar vooral vanuit de intrinsieke motivatie van organisaties om te verbeteren. Veel organisaties stellen dan een KAM coördinator aan. De KAM coördinator of KAM manager wordt ook wel QHSE manager... Lees meer >

Goed werkgeverschap: dit zijn de belangrijkste veiligheidsverplichtingen

, , 17 juni 2021
Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat u zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Waar u daarbij aan moet denken? Wij zetten 4 veiligheidsverplichtingen op een rij. Goed werkgeverschap is een heel breed begrip. Een goed werkgever betaalt zijn werknemers op tijd, ontslaat collega’s niet zomaar, geeft genoeg vrije... Lees meer >

Maatwerk: opleiden volgens uw wensen

, , 17 juni 2021
Uw organisatie is uniek en uw collega’s hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en leerbehoefte. Dat vraagt ook om een bijpassende manier van opleiden. Van klassikaal en online tot incompany en maatwerk: het kan bij Kader. Wat houdt maatwerk opleiden in en wanneer is dit interessant? Stel, uw collega’s moeten veilig kunnen werken met bijzondere machines. Of u wilt een nieuw proces invoeren. Of... Lees meer >

Per 5 juni fysiek lesgeven

, , , , , 1 juni 2021
Per 5 juni bieden wij een gecombineerd aanbod van fysieke en online lessen, passende bij de inhoud van de lesstof en soort opleiding. Alle deelnemers worden tijdig en vooraf geïnformeerd over het na te leven protocol voor het volgen van lessen op locatie. Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen... Lees meer >

Invoering Omgevingswet uitgesteld: 1 juli 2022

, , 31 mei 2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Voorwaarden... Lees meer >

Digitaal lesgeven

, , , , , , 18 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

Wat doet een KAM-coördinator?

, 12 januari 2021
Dat KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu wist je misschien al. Maar wat doet een KAM-coördinator dan precies? In dit artikel lees je er alles over. Verantwoord ondernemen is hot. Organisaties willen klanten en werknemers gezond en tevreden houden, het milieu sparen én voldoen aan alle wet- en regelgeving. Dat betekent dat ze te maken hebben met kwaliteitsmanagement, arbeidsomstandigheden... Lees meer >

Nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

, , , 5 januari 2021
De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 67). Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.... Lees meer >

FNV schakelt Inspectie SZW in, protocol Bouw wordt volgens onderzoek onvoldoende nageleefd

, , 8 mei 2020
Ondanks een sector breed afgesproken protocol wijst FNV-onderzoek onder ruim 1000 werknemers in de Bouw uit dat 36 procent zich niet aan de RIVM-afstandsregel van anderhalve meter kan houden. Bij 19 procent zijn geen maatregelen getroffen. FNV wil dat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren en handhaven. De anderhalvemeter-economie is op dit moment een... Lees meer >