Scriptie

Scriptie: Brand! En dan? – Brand in zorginstellingen

8 februari 2019
In de scriptie ‘Brand! En dan?’ van Bas Wolvers, Hoger Veiligheidskundige, is bekeken hoe de zelfredzaamheid van bewoners van GGZ instellingen voor begeleid wonen bij brand verbeterd kan worden. De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor branden in zorginstellingen. Aangezien bewoners van de GGZ-instellingen vaak kwetsbare mensen zijn met zowel psychische als fysieke beperkingen die gedurende... Lees meer >

Scriptie: De veiligheid bij een hulpverlening en redding op hoogte tijdens een live TV productie

12 november 2018
Onlangs heeft Dorus van Lierop zijn scriptie ‘Achter de spotlight’ succesvol verdedigd en mag zichzelf voortaan Middelbaar Veiligheidskundige noemen. The Voice of Holland Live is een van de grootste live TV producties in Nederland. Om de show goed in beeld te brengen is het belangrijk dat presentatoren en artiesten, die zich vaak op het podium begeven, vanuit alle posities goed belicht worden.... Lees meer >

Scriptie: Kan een koelvest hittestress voorkomen?

23 april 2018
Cristian Bergwerff heeft afgelopen maand zijn scriptie ‘Hittestress in de bodemsanering’ succesvol verdedigt en mag zichzelf voortaan Middelbaar Veiligheidskundige noemen. Voor het werken in of met (mogelijk) verontreinigde grond is het belangrijk dat werknemers zich beschermen tegen blootstellen aan gevaarlijke stoffen. Bij bodemsaneringswerkzaamheden is het dragen van saneringsoverall verplicht.... Lees meer >