Veiligheid & Arbo

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

, 17 oktober 2017
Eerder berichtten we al dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt. De Inspectie SZW staat onder druk. De capaciteit is niet meegegroeid met het aantal ondernemingen en werkenden. Ook is er door het groeiende aantal arbeidsongevallen meer tijd nodig voor ongevalsonderzoek, dit gaat ten koste van preventieve inspectie.Afgelopen week zijn de plannen voor de komende kabinetsperiode naar voren... Lees meer >

Bestuurder hoogwerker Dalfsen vervolgd

, 6 september 2017
Het Openbaar Ministerie gaat de 23-jarige bestuurder van een hoogwerker die een treinongeluk veroorzaakte bij Dalfsen vervolgen. Bij dit ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakten zes mensen gewond.  De bestuurder van de hoogwerker wordt verweten dat hij onoplettend heeft gereden en niet goed had geïnformeerd naar de dienstregeling.De 23-jarige man wordt verdacht van het... Lees meer >

Maak het verschil met de opleiding Basis Veiligheidskunde!

, 4 september 2017
Steeds vaker signaleren organisaties de behoefte om (operationele/uitvoerende) leidinggevenden meer ‘bagage’ mee te geven op het gebied van veiligheid. Het belang en de noodzaak om gevaren te herkennen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen, groeit.Kader biedt een praktijkgerichte opleiding Basis Veiligheidskunde (BVK) aan waarin alle aspecten van veiligheidsrisico’s... Lees meer >

Hoog aantal ouderen met werkgerelateerde klachten in de bouw

, 4 september 2017
Uit de PAGO's (Periodiek Arbiedsgezondheidskundige onderzoeken) van 2016 blijkt dat werknemers vanaf 55 jaar (in de bedrijfstak Bouw & Infra) meer werkgerelateerde klachten hebben dan jongeren in dezelfde bedrijfstak. Meestvoorkomende klachten zijn; last van het bewegingsapparaat en lawaaidoofheid (kwart van het bouwplaatspersoneel). Het uitvoerende, technische en administratieve personeel (UTA)... Lees meer >

Controles Inspectie SZW in gevaar door toename arbeidsongevallen

, 4 september 2017
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van het aantal ongelukken op de werkvloer. Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt tegen het KRO-NCRV-tv-programma De Monitor dat de werkdruk voor de inspectie hoog is.Eerder dit jaar maakte de dienst bekend dat het aantal ongelukken op de werkvloer vorig jaar met 14 procent was gestegen naar 2459.... Lees meer >

Herdruk CROW-400

, , 29 augustus 2017
Kortgeleden hebben we u geïnformeerd over de vernieuwde CROW. De afgelopen periode heeft de CROW geconstateerd dat er te veel onvolkomenheden zijn opgenomen in de CROW-publicatie 400. ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, waardoor CROW het besluit heeft genomen om zorg te dragen voor een herdruk van deze publicatie.De CROW gaat met deskundigen aan de slag om de onvolkomenheden aan te passen,... Lees meer >

Kamerbrief over tussenrapportage programma ‘Bewust Omgaan met Veiligheid’

, 28 augustus 2017
Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'. Het gaat om veiligheidsmaatregelen op verschillende gebieden. Zoals milieurisico’s, omgevingsveiligheid, water(veiligheid), luchtkwaliteit, wegen en tunnelveiligheid. Met het programma wil het ministerie van IenM meer eenheid bereiken in de veiligheidsmaatregelen. Enkele rapportages over... Lees meer >

Wijzigingen per 1 juli in de Arbowet – hoe zat het ook alweer?

, 28 augustus 2017
Reden voor het herzien van de Arbowet door de regering is de veranderende arbeidsmarkt waarbij de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet die gepland staan voor juli 2017 hebben te maken met de rol en positie van de preventiemedewerker en bedrijfsarts. Aanstellen preventiemedewerker Voor het aanstellen van de preventiemedewerker... Lees meer >

VCA Eind en Toets Termen wijzigen per 1 september

, 28 augustus 2017
Per 1 september 2017 zullen in de VCA examens de vernieuwde Eind en Toets Termen doorgevoerd worden. Kennis staat hierbij centraal. In deze situatie wordt er toegewerkt naar het centraal stellen van de werksituatie. Uiteraard moet er voldoende en juiste kennis als basis zijn, maar de toetstermen worden meer praktijkgericht. Naast kennisvragen worden er in het vernieuwde VCA examen toepassingsgerichte... Lees meer >