Veiligheid & Arbo

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen opgesteld

, 9 juli 2021
Het ministerie van SZW heeft een informatieblad professionele vertrouwenspersonen opgesteld. Dit informatieblad biedt de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen om ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie aan te pakken en medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Ook het ministerie... Lees meer >

Big brother is watching you

, 9 juli 2021
Een vrouw is vanwege ziekte uitgevallen en krijgt een inkomen vanuit de ziektewet. Een jaar na deze gebeurtenis is de vrouw door haar werkgever op staande voet ontslagen. Dit ontslag volgt nadat de werkgever een bedrijfsrechercheur heeft ingeschakeld die constateert dat mevrouw andere inkomsten heeft naast de uitkering vanuit de ziektewet. Mevrouw heeft bij de rechter een verzoek ingediend om het ontslag... Lees meer >

Goed werkgeverschap: dit zijn de belangrijkste veiligheidsverplichtingen

, , 17 juni 2021
Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat u zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Waar u daarbij aan moet denken? Wij zetten 4 veiligheidsverplichtingen op een rij. Goed werkgeverschap is een heel breed begrip. Een goed werkgever betaalt zijn werknemers op tijd, ontslaat collega’s niet zomaar, geeft genoeg vrije... Lees meer >

Maatwerk: opleiden volgens uw wensen

, , 17 juni 2021
Uw organisatie is uniek en uw collega’s hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en leerbehoefte. Dat vraagt ook om een bijpassende manier van opleiden. Van klassikaal en online tot incompany en maatwerk: het kan bij Kader. Wat houdt maatwerk opleiden in en wanneer is dit interessant? Stel, uw collega’s moeten veilig kunnen werken met bijzondere machines. Of u wilt een nieuw proces invoeren. Of... Lees meer >

Per 5 juni fysiek lesgeven

, , , , , 1 juni 2021
Per 5 juni bieden wij een gecombineerd aanbod van fysieke en online lessen, passende bij de inhoud van de lesstof en soort opleiding. Alle deelnemers worden tijdig en vooraf geïnformeerd over het na te leven protocol voor het volgen van lessen op locatie. Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen... Lees meer >

Lange werkweken verhogen het aantal sterfgevallen

1 juni 2021
Lange werktijden leidden in 2016 tot 745.000 sterfgevallen als gevolg van een beroerte en hart- en vaatziekten veroorzaakt door slechte doorbloeding. Dit is een stijging van 29% ten opzichte van 2000. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Labour Organization (ILO), dat deze maand is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International. Naar... Lees meer >

Invoering Omgevingswet uitgesteld: 1 juli 2022

, , 31 mei 2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Voorwaarden... Lees meer >

Risico’s op de arbeidsmarkt in 2020 uitvergroot door corona

, 27 mei 2021
Samen werken met een collega die flink verkouden is, maar zich niet durft ziek te melden. Collega’s die te dicht bij elkaar in de kantine zitten, zonder dat de leiding van het bedrijf ingrijpt. Het zijn enkele voorbeelden van meldingen over corona die de Inspectie SZW in 2020 binnen kreeg, zo’n 7.700 in totaal. De afhandeling van de meldingen laat zien dat de meeste werkgevers de coronamaatregelen... Lees meer >

Digitaal lesgeven

, , , , , , 18 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

Professionaliseer uw team via learning on the job

, , , 18 mei 2021
Uw organisatie is uniek en uw collega’s hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en leerbehoefte. Dat vraagt ook om een bijpassende manier van opleiden. Van klassikaal en online tot maatwerk en learning on the job: het kan bij Kader. Wat is learning on the job eigenlijk en wanneer is dit interessant? Learning on the job betekent letterlijk vertaald leren op het werk. Dat kan 1-op-1 of met een groep.... Lees meer >