Veiligheid & Arbo

‘Alle lof voor de manier van digitaal lesgeven’

, , , , , 31 maart 2020
De lesdagen en trainingen gaan gewoon door! Zo werd afgelopen donderdag de lesdag 'Elektrische veiligheid' uit de MVK opleiding digitaal verzorgd. Deze nieuwe manier van lesgeven vraagt van zowel de docent als de deelnemers enige aanpassingen en flexibiliteit. Desondanks werd het zeer positief ontvangen. Voorop staat de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers.... Lees meer >

Veilig vanuit huis

, , , , , 18 maart 2020
Naar aanleiding van de landelijk getroffen maatregelen om het Corona-virus in te dammen heeft ook Kader de bedrijfsvoering aangepast. Hierin staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers voorop. Wij doen ons uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en op een veilige manier continuïteit te bieden. Kader volgt... Lees meer >

Lesdagen en trainingen worden digitaal voortgezet

, , , , , 16 maart 2020
De lesdagen en trainingen gaan gewoon door! Vanaf heden tot in ieder geval 28 april zullen de lessen digitaal worden aangeboden. Voorop staat de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers. Daarom geven wij gehoor aan het advies van de autoriteiten om maatregelen te treffen rondom het coronavirus en fysiek contact te beperken. Al onze deelnemers zijn per mail geïnformeerd... Lees meer >

Wegwerker dupe van asociaal rijgedrag!

, 13 maart 2020
De snelheidsverlaging naar 100 km/uur vraagt veel van Rijkswaterstaat. Officieel gaat de snelheidsverlaging 16 maart pas in, maar op sommige snelwegen al eerder. Het lukt Rijkswaterstaat namelijk niet om van alle ruim vierduizend nieuwe borden het plastic in één nacht te verwijderen. Momenteel zijn er 23 aannemers met honderden mensen bezig met de vervanging van verkeersborden. Rijkswaterstaat-woordvoerder... Lees meer >

Nachtdiensten: Ik wil slapen!

, 13 maart 2020
‘Ik wil slapen!’ Wie in zijn leven nachtdiensten gedraaid heeft, zal dit ongetwijfeld regelmatig gedacht hebben. Dat is heel logisch, want als we slapen maken onze hersenen nieuwe brandstof aan, in de vorm van glycogeen. Wanneer we te lang wakker blijven raakt deze brandstof op en schreeuwt ons lichaam als het ware om slaap. Gezondheidsrisico’s op korte termijn Te kort of te weinig slaapt beïnvloedt... Lees meer >

De gevaarlijke scheiding tussen Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne!

, 13 maart 2020
Van oudsher is het gebruikelijk dat de Veiligheidskundige zich bezig houdt met het voorkomen van ongevallen (direct letsel) en dat de Arbeidshygiënist zich richt op de schade voor de gezondheid (lange termijn). Deze ‘strikte’ scheiding van disciplines is leuk op papier, maar blijkt in de praktijk vaak niet te bestaan. De risico’s voor een werknemer aan een productiemachine of... Lees meer >

Aantal arbeidsongevallen neemt toe: Inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie

, 2 maart 2020
Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en... Lees meer >

Nieuwe wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

, 25 februari 2020
TNO heeft op verzoek van het ministerie SZW de nieuwe wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen samengesteld en gepubliceerd. De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste omgangsvormen (artikel 3, lid 2). Dit betreft discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten (artikel 1, lid 3 onder e). Indien... Lees meer >

RI&E wordt strenger gehandhaafd

, 10 februari 2020
Het lage nalevingspercentage van de verplichte RI&E, met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB), laat zien dat er ruimte is voor verbetering. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van die RI&E verbetert bij de bedrijven die voldoen aan de verplichting, zo stelt staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Kamer. De problematiek rondom de naleving van de RI&E is niet... Lees meer >

Van certificatie naar persoonsregistratie kraanmachinisten

, 28 januari 2020
Het Ministerie van Sociale Zaken heeft per 1 januari 2020 de verplichting voor kraanmachinisten om te beschikken over een certificaat vervangen door de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten. De eisen om een registratie te verkrijgen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. De stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport  Register Administratie (TCVT RA) beheert het... Lees meer >