Veiligheid & Arbo

De week van Bas Wolvers

, 29 juni 2020
In de rubriek ‘De week van…’ nemen we u mee tijdens de werkzaamheden van onze collega’s. Hoe ziet een lesdag eruit? Hoe combineren adviseurs het lesgeven met de dagelijkse praktijk? U leest het hier!  Bas Wolvers neemt u mee tijdens zijn werkzaamheden vlak nadat de opleidingen weer fysiek opgestart zijn. Dat is inmiddels al weer een tijdje geleden. We willen u echter de passie van onze... Lees meer >

Werkgevers worstelen met het meten van gevaarlijke stoffen

, , 22 juni 2020
Het AD berichtte vorige week over de worsteling van werkgevers met het kiezen van de juiste meetmethodes van gevaarlijke stoffen. Niet alleen de gezondheid, maar ook de privacy van werknemers komt hierdoor in het geding. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag een advies gepubliceerd dat werkgevers op weg moet helpen. Meetmethoden Van werkgevers wordt verwacht dat zij de concentratie gevaarlijke... Lees meer >

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register – waaronder VCA

, 18 juni 2020
Diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus... Lees meer >

Werkgever schuift verantwoordelijkheid arbeidsongeval af en legt schuld bij werknemer. Wie heeft gelijk?

, 18 juni 2020
Feiten Bij een bedrijf dat werkzaam is in de natuurstenenbranche heeft een ongeval plaatsgevonden. De werknemer in kwestie is verantwoordelijk voor het polijsten en snijden van deze natuurstenen. Op de dag van het ongeval bestuurde de werknemer de heftruck en wilde hij een natuurstenenplaat van een standaard halen. Op deze standaard lagen vier platen die 105 kg per stuk wegen. Bij het heffen van een... Lees meer >

Jaarverslag Inspectie SZW 2019

, 12 juni 2020
Ieder jaar publiceert de Inspectie SZW haar jaarverslag. Dit jaar valt de publicatie midden in de coronacrisis. Ook voor de Inspectie SZW betekent de crisis een andere inzet van haar capaciteit. Aangepaste werkwijze In 2019 is de uitvoering van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie goed op stoom gekomen. De Inspectie voert haar taken op een wijze uit die past bij de andere werkelijkheid... Lees meer >

Veiligheidsdiploma vervalst om onder aansprakelijkheid en boete uit te komen, wat oordeelt de rechter?

, 27 mei 2020
De eigenaar van een bedrijf dat arbeidsveiligheidscursussen verzorgt, wordt er van verdacht een basisveiligheidscertificaat te hebben vervalst. Het gaat om de ‘Basiscursus veilig werken met interne transport middelen’. Samen met een medeverdachte heeft de eigenaar een certificaat gemaakt waarop staat dat de medeverdachte op 25 april 2016 de cursus met goed gevolg heeft afgerond. Echter had deze... Lees meer >

Toezicht Inspectie SZW op coronamaatregelen

, 26 mei 2020
De coronamaatregelen zijn opgenomen in (lokale) noodverordeningen. Daarin heeft de inspectie SZW geen rol of bevoegdheid: de veiligheidsregio, politie, gemeentelijke BOA’s en marechaussee kunnen bij overtreding van deze maatregelen optreden. Arbeidsomstandighedenwet en RI&E Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht , die inhoudt dat de werkgever... Lees meer >

FNV schakelt Inspectie SZW in, protocol Bouw wordt volgens onderzoek onvoldoende nageleefd

, , 8 mei 2020
Ondanks een sector breed afgesproken protocol wijst FNV-onderzoek onder ruim 1000 werknemers in de Bouw uit dat 36 procent zich niet aan de RIVM-afstandsregel van anderhalve meter kan houden. Bij 19 procent zijn geen maatregelen getroffen. FNV wil dat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren en handhaven. De anderhalvemeter-economie is op dit moment een... Lees meer >

Digitaal lesgeven: ervaringen deelnemer scriptieverdediging

, 28 april 2020
In de rubriek 'Digitaal lesgeven' leest u ervaringen van onze deelnemers en collega's, hierbij kunt u denken aan docenten, examinatoren en onze onderwijskundige. Hoe ervaren zij het digitaal lesgeven? Collega's denken samen met deelnemers in oplossingen en dat delen we graag. We hopen u op deze manier een 'kijkje in onze keuken' te geven. "Ik vond het eigenlijk wel prettig om mijn scriptie digitaal... Lees meer >

Digitaal lesgeven: Ervaringen van Luuk Fiet – Docent.

, , 20 april 2020
In de rubriek 'Digitaal lesgeven' leest u ervaringen van onze deelnemers en collega's, hierbij kunt u denken aan docenten, examinatoren en onze onderwijskundige. Hoe ervaren zij het digitaal lesgeven? Collega's denken samen met deelnemers in oplossingen en dat delen we graag. We hopen u op deze manier een 'kijkje in onze keuken' te geven. Luuk Fiet is nauw betrokken bij de digitale lesdagen.... Lees meer >