Veiligheid & Arbo

Nieuw netwerk vrouwelijke professionals

10 september 2019
Op LinkedIn verschijnt in juli een bericht over een nieuw netwerk voor vrouwelijke professionals op het gebied van veiligheid & preventie, genaamd “Rok & Rol”. Onze interesse is gewekt, alleen die naam al! We besluiten de initiatiefnemers Annemarie Timmermans, Irene van Eijk en Monica Miegies op te zoeken voor een gesprek over drijfveren, veiligheid, preventie en de rol die vrouwen hierin... Lees meer >

Wijziging Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

9 september 2019
Per 23 juli 2019 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving (hierna: Beleidsregel) aangepast. Hierdoor kan de hoogte van eventuele toekomstige boetes bij het overtreden van de Arbowetgeving anders uitpakken. Voor degenen die vanuit hun werk af en toe een boeterapport onder ogen krijgen, heeft onze docent Bas Wolvers hieronder samengevat wat de wijzigingen inhouden. U wordt dan... Lees meer >

Vakantiegevoel vasthouden? Dit is de manier!

22 augustus 2019
Voor velen zit de vakantie er weer op. Vaak gaan vakanties veel te snel voorbij. Gelukkig zijn er manieren om het vakantiegevoel net wat langer vast te houden, blijkt uit onderzoek van gezondheidspsychologen Sonnentag en Fritz. Deze manieren delen we graag met u!Het slechte nieuws: een fijne vakantiegevoel vasthouden lukt normaal slechts twee tot vier weken. Dit is afhankelijk van hoe goed u bent... Lees meer >

Beleidsregel boeteoplegging Arbo-wetgeving aangescherpt

5 augustus 2019
De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. De wijziging heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Er werd voorheen geen verschil gemaakt tussen zeer beperkt blijvend letsel dat geen ziekenhuisopname en geen blijvende invaliditeit... Lees meer >

Arbo in bedrijf 2018

, 24 juli 2019
De Inspectie SZW heeft ‘Arbo in bedrijf 2018’ gepubliceerd. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen.In Arbo in bedrijf 2018 staan de nationale kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig... Lees meer >

Vakantie vieren op z’n best

, 16 juli 2019
De zomerperiode is begonnen! Voor veel mensen betekent dit een aantal dagen vrij. Vakantie zou een tijd moeten zijn om uit te rusten, de accu op te laden en het werk even te laten voor wat het is. Helaas lukt het veel mensen niet om volledig uitgerust terug te keren van vakantie. Terwijl uitgeruste medewerkers in het kader van veilig werken, productiviteit en werkplezier zo belangrijk zijn!Voor... Lees meer >

Gebrekkige taalkennis leidt tot ongevallen

, 15 juli 2019
Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan u misschien denkt. Volgens de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers, wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Door gebrekkige taalkennis zijn werknemers onvoldoende in staat veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen... Lees meer >

ViA (Veiligheid in Aanbesteding) verplichting in de bouw

, 15 juli 2019
Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) nemen vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze afspraak wordt ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ genoemd. De Governance Code Veiligheid in de Bouw Een groot aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers in de bouw hebben de handen in één geslagen om ervoor te zorgen... Lees meer >

Inspectie SZW verscherpt toezicht op actualiteit arbocatalogi

, 2 juli 2019
Al vanaf de ontwikkeling van de arbeidscatalogi is er veel verschil in kwaliteit. De ene catalogus beschrijft vele concrete, praktische oplossingen, de ander slechts enkele algemene maatregelen. Daarnaast wordt de ene catalogus regelmatig verrijkt met nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten, terwijl een ander na plaatsing jaren geheel gelijk blijft. Hierdoor weet een organisatie vaak niet... Lees meer >

Zorgplicht en aansprakelijkheid: welke rol kan een veiligheidskundige vervullen?

, , 28 juni 2019
Voor Veiligheidskundigen is het niet alleen van belang om inzicht te hebben in hoe de zorgplicht voor werkgevers wordt ingevuld, maar ook om zich bewust te worden van het mogelijke risico dat de zorgplicht voor opdrachtnemers met zich meebrengt.Wendy Franken is senior bedrijfsjurist en verbonden aan Kader. Zij geeft tijdens de opleiding HVK de module Aansprakelijkheid en verzorgt op 7 oktober een... Lees meer >