Veiligheid & Arbo

Het werkveld van de Arbeidshygiënist groeit!

14 februari 2018
Er is veel te doen omtrent risico's op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid krijgt steeds meer aandacht, mede door de stijgende AOW-leeftijd. Nederlanders moeten steeds langer doorwerken. Ze moeten langer inzetbaar zijn en blijven.Fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn de belangrijkste oorzaken van beroepsziekten en daarmee gepaardgaand verzuim. De extra verzuimkosten... Lees meer >

Gezondheidsrisico’s PUR-schuim leiden tot wijziging Bouwbesluit 2012

, 13 februari 2018
Minister Ollongren (BZK) heeft mede namens de staatssecretaris van SZW in een brief geantwoord op vragen die gesteld zijn over de risico’s voor volksgezondheid van gespoten PUR-schuim. Ollongren geeft in deze brief aan dat nog dit jaar het Bouwbesluit aangepast gaat worden rondom dit onderwerp.“Ik vind het belangrijk dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden en twee uur daarna er daadwerkelijk... Lees meer >

Verkeersongeval een arbeidsongeval?

, 5 februari 2018
We brengen steeds meer tijd door op de weg. In het drukke verkeer vinden nogal eens verkeersongevallen plaats. Menig ongeval in het verkeer vindt plaats terwijl we onderweg zijn voor ons werk of naar ons werk. Maar wanneer geldt een verkeersongeval nu als arbeidsongeval?In principe is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval binnen werktijd, ongeacht of de werknemer nu... Lees meer >

Nieuwe versie VCA is een feit

, 15 januari 2018
De herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA), VCA 2017/6.0 zal naar verwachting op 1 februari aanstaande worden gepubliceerd. De VCA versie 2017/6.0 vervangt vanaf het moment van publicatie de VCA versie 2008/5.1.Overgangsperiode Alle bedrijven met een VCA certificering krijgen met de nieuwe versie te maken. Vanaf het moment van publicatie geldt een overgangsperiode van 3 jaar en 6... Lees meer >

Brandwerendheid beton in tunnels

, 4 januari 2018
Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat – in geval van een extreem grote brand – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).De tunnels van Rijkswaterstaat zijn... Lees meer >

Regels nachtwerk ongewijzigd

, 3 januari 2018
De gezondheidsraad noemt nachtwerk slecht voor de gezondheid. Zij geeft aan dat nachtwerk negatieve gezondheidseffecten kan hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand kan werken.In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris van Ark aan dat de regels rondom nachtwerk niet aangepast gaan worden."Het advies van de Gezondheidsraad biedt mij vooralsnog onvoldoende... Lees meer >

Veilig voornemen voor de lange termijn?

, , 20 december 2017
2017 is bijna voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd, al heb ik soms het gevoel dat we geen steek verder komen.Want wie heeft het nog over het onderzoek van de Rekenkamer, waarin de tekortkomingen op de CE-markering worden blootgelegd. Niemand toch? Daarnaast zijn zowel de PGS’15 als de Arbowet  gewijzigd. Gezien de aandacht en alle publicaties zou je denken dat de veiligheid wel snor zit.... Lees meer >

Jaarplan Inspectie SZW 2018

, , 14 december 2017
De Inspectie SZW constateert drie belangrijke ontwikkelingen op haar werkterrein. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit het Jaarplan 2018 dat de inspectie heeft gepresenteerd. Alle drie de zaken hebben in 2018 onverminderd aandacht nodig, zegt Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW.“We leven in een welvarend land waar iedereen... Lees meer >

‘Signaal Onderzoeksraad voor Veiligheid verontrustend’

, 4 december 2017
“Het signaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is verontrustend.” Zo reageert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland op een analyse van Cobouw, waaruit blijkt dat de bouwsector fundamentele adviezen om de veiligheidscultuur te verbeteren al jarenlang links laat liggen. De SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Jaren van onderzoek. Naar zes vergelijkbare bouwdrama’s. Tal... Lees meer >

Scholingsgeld blijft op plank liggen

, , , , , 28 november 2017
De oproep aan werknemers om ’een leven lang te leren’, is aan dovemansoren gericht. Honderden miljoenen euro’s die bedoeld zijn om werkenden bij en om te scholen, blijven op de plank liggen.Sinds het begin van het decennium zijn de reserves van de zogeheten cao-fondsen, die de opleiding en ontwikkeling van werknemers financieel mogelijk maken, met zeker 50 miljoen euro toegenomen, tot meer... Lees meer >