Veiligheid & Arbo

Schadeafhandelingen van beroepsziekten moeten gemakkelijker worden

, 6 maart 2019
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft besloten een commissie in te stellen die adviseert over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Hiermee moet de schadeafhandeling van beroepsziekten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.Van Ark stelt deze commissie in op één van... Lees meer >

Geen (volledige) RI&E? De boete gaat omhoog

, 1 maart 2019
Uit de Arbobalans 2018 van TNO blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Dat is absoluut te weinig, vindt Staatssecretaris Tamara van Ark. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Zie ook: ‘Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld.’ Van Ark vindt het dan ook essentieel dat werkgevers meer aan preventie... Lees meer >

Onveilig in het AZC

, 27 februari 2019
In twee weken tijd zijn er ruim zestig meldingen over onveilige werksituaties van medewerkers bij asielzoekerscentra binnengekomen. Deze meldingen kwamen binnen bij een meldpunt geopend door het FNV. Het FNV heeft geschokt gereageerd op het aantal en de ernst van de meldingen.Een groot gedeelte van de meldingen gaat over dagelijkse geweldincidenten niet alleen onderling tussen bewoners, maar ook... Lees meer >

CNV wil einde maken aan slapende dienstverbanden

11 februari 2019
Werknemers die al jaren ziek thuis zitten, maar nog steeds in vaste dienst zijn, de zogenoemde slapende dienstverbanden. Vakbond CNV is er een campagne tegen gestart.Sinds 2015, bij de inwerktreding van de Wet werk en zekerheid, is het probleem van de slapende dienstverbanden ontstaan. Deze wet verplicht werkgevers hun werknemers bij ontslag een transitievergoeding mee te geven. Dit zorgt er voor... Lees meer >

Meer vertrouwenspersonen na #MeToo

, 8 februari 2019
Steeds meer bedrijven stellen na #MeToo een vertrouwenspersoon aan.Dit blijkt uit een peiling die LVV, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, heeft gehouden onder 1200 eigen leden. Uit de resultaten blijkt dat de vraag naar vertrouwenspersonen toeneemt. De leden, die als extern of intern vertrouwenspersoon werkzaam zijn, zien dat bedrijven meer vertrouwenspersonen aanstellen, meer vacatures... Lees meer >

Ongewenst gedrag zorg- en welzijnsberoepen

, 30 januari 2019
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomsgandigheden (NEA) blijkt dat naar verhouding werknemers met een zorg- of welzijnsberoep in 2017 het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten, ervaarden. 52% van het zegt dat één of meerdere keren meegemaakt te hebben. Dat houdt in: ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.Ook werknemers van... Lees meer >

Top-down cultuurverandering, werkt dat wel?

, 22 januari 2019
‘Cultuurverandering is een top-downproces’ Je hoort het zo vaak, maar klopt dat wel? Een prima uitgangspunt, denk je in eerste instantie. Vooral als je bedenkt dat managers en leidinggevenden het beleid opstellen en een voorbeeldfunctie bekleden.Toch is het belangrijk om cultuurverandering ook te zien als een bottom-up proces. Dr. Frank Guldenmund en prof. Dr. Andrew Hale (Technische Universiteit... Lees meer >

Merwedebrug had restlevensduur van zes dagen

, 21 januari 2019
Hoogleraar constructieleer Rob Nijsse en emeritus hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding Ben Ale zeggen tegen EenVandaag dat Nederland in 2016 aan een ramp is ontsnapt.Oktober 2016 werd de Merwedebrug plots afgesloten voor vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat de brug op dat moment nog een ‘restlevensduur... Lees meer >

De Sociaal Economische Raad (SER) lanceert een Arboplatform

, 15 januari 2019
De SER is een adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De SER heeft een Arboplatform gelanceerd met als doel het gezond en veilig werken te bevorderen. Het Arboplatform moet het centrale informatiepunt voor arboprofessionals worden. Het stimuleert kennisuitwisseling en biedt inspirerende voorbeelden. Alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid... Lees meer >

OvV doet onderzoek naar overboord geslagen containers

, , 10 januari 2019
In de nacht van 1 op 2 januari zijn er 292 containers van het schip MSC Zoe overboord geslagen. De OvV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) start een onderzoek naar de overboord geslagen containers.Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kilo organische peroxide en een container met 1400 kilo aan lithiumbatterijen.... Lees meer >