Veiligheid & Arbo

Éenderde van werknemers heeft moeite met informatieverwerking!

, 17 april 2019
In 2018 had bijna éénderde van alle werknemers op een werkdag moeite met het snel genoeg verwerken van informatie. Dat gaat om ruim 2,1 miljoen Nederlandse werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête... Lees meer >

Schadevergoeding na ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

, 17 april 2019
Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever stelt een zelfstandig bedrijfsarts in, in verband met de ziekmelding van de werknemer.In een schriftelijke terugkoppeling schrijft de bedrijfsarts dat er sprake is van een aanpassingsreactie op basis van het – eerder gevoerde – functioneringsgesprek met de werkgever. Ook schrijft de bedrijfsarts dat hij geen ziekte of gebrek ziet... Lees meer >

Blootstelling aan stoffen op het werk

, 12 april 2019
Long Alliantie Nederland en het Longfonds hebben onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check gelanceerd.Longziekten zoals astma, COPD en longkanker kunnen veroorzaakt of verergerd worden door blootstelling aan stoffen op het werk. Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen... Lees meer >

Nederlanders kampioen zitten

, 3 april 2019
‘Zitten, het nieuwe roken!’ Je hoort het wel eens voorbijkomen. Maar hoe veel zitten wij Nederlanders eigenlijk? En hoe staat dit in verhouding tot andere landen? TNO zocht het uit. Cijfers In heel Europa zitten Nederlanders het meest. 62% zit meer dan 5,5 uur per dag. Een derde van de Nederlanders zit meer dan 7,5 uur en een kwart zelfs meer dan 8,5 uur per dag. Een belangrijk gedeelte van... Lees meer >

Longemfyseem als beroepsziekte, of is het houden van duiven de oorzaak? Wat oordeelt de rechter?

, 3 april 2019
Een werknemer valt na jaren werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf dat schokbrekers voor auto’s produceert uit wegens ziekte. De man is als lasser werkzaam geweest en is hierbij jarenlang blootgesteld aan metaalstof en lasdampen (lasrook). Bij nader onderzoek wordt longemfyseem vastgesteld. Is het longemfyseem een beroepsziekte? Of is de ziekte een gevolg van andere omstandigheden, zoals hobby’s... Lees meer >

Schadeafhandelingen van beroepsziekten moeten gemakkelijker worden

, 6 maart 2019
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft besloten een commissie in te stellen die adviseert over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Hiermee moet de schadeafhandeling van beroepsziekten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.Van Ark stelt deze commissie in op één van... Lees meer >

Geen (volledige) RI&E? De boete gaat omhoog

, 1 maart 2019
Uit de Arbobalans 2018 van TNO blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Dat is absoluut te weinig, vindt Staatssecretaris Tamara van Ark. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Zie ook: ‘Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld.’ Van Ark vindt het dan ook essentieel dat werkgevers meer aan preventie... Lees meer >

Onveilig in het AZC

, 27 februari 2019
In twee weken tijd zijn er ruim zestig meldingen over onveilige werksituaties van medewerkers bij asielzoekerscentra binnengekomen. Deze meldingen kwamen binnen bij een meldpunt geopend door het FNV. Het FNV heeft geschokt gereageerd op het aantal en de ernst van de meldingen.Een groot gedeelte van de meldingen gaat over dagelijkse geweldincidenten niet alleen onderling tussen bewoners, maar ook... Lees meer >

CNV wil einde maken aan slapende dienstverbanden

11 februari 2019
Werknemers die al jaren ziek thuis zitten, maar nog steeds in vaste dienst zijn, de zogenoemde slapende dienstverbanden. Vakbond CNV is er een campagne tegen gestart.Sinds 2015, bij de inwerktreding van de Wet werk en zekerheid, is het probleem van de slapende dienstverbanden ontstaan. Deze wet verplicht werkgevers hun werknemers bij ontslag een transitievergoeding mee te geven. Dit zorgt er voor... Lees meer >

Meer vertrouwenspersonen na #MeToo

, 8 februari 2019
Steeds meer bedrijven stellen na #MeToo een vertrouwenspersoon aan.Dit blijkt uit een peiling die LVV, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, heeft gehouden onder 1200 eigen leden. Uit de resultaten blijkt dat de vraag naar vertrouwenspersonen toeneemt. De leden, die als extern of intern vertrouwenspersoon werkzaam zijn, zien dat bedrijven meer vertrouwenspersonen aanstellen, meer vacatures... Lees meer >