Veiligheid & Arbo

Digitaal lesgeven

, , , , , , 3 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

De Vertrouwenspersoon en (verlaging van) Psychosociale Arbeidsbelasting

20 april 2021
Door Wendy Franken (2020: Onderzoek naar werkdruk, agressie en ongewenste gedrag in de installatietechniek.) De Inspectie SZW heeft 37 bedrijven in de installatie en technische onderhoudsdiensten gecontroleerd¹. Tijdens de inspecties werd beoordeeld of zij de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseren, onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren om zo de risico’s... Lees meer >

Werkgevers mogen preventief op corona gaan testen

, 26 maart 2021
Werkgevers mogen ook preventief op corona testen. Wie kan, werkt thuis. Maar organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met een BIG-geregistreerde arts of arbodienst een eigen testlocatie inrichten. Op 25 maart 2021 heeft het ministerie van VWS een nieuwe Open House regeling geopend voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers zonder klachten in opdracht... Lees meer >

Handreiking: Algemene criteria thuiswerken

, 9 maart 2021
Om onduidelijkheden over thuiswerken weg te nemen, heeft het kabinet samen met sociale partners een handvat opgesteld met algemene criteria voor thuiswerken. Criteria De inzet van het kabinet is er op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties... Lees meer >

VCA-cursus volgen? Dat kan online!

, 2 maart 2021
Klassikale opleidingen liggen momenteel stil. Maar uw organisatie staat natuurlijk niet stil. Hoe moet dat als u nieuwe collega’s wilt laten bijscholen over veilig werken? Of als het tijd is voor een VCA-hercertificering? Dan is onze online cursus VCA(zelfstudie) een uitkomst. Denkt u bij arbeidsrisico’s vooral aan de bouw, installatietechniek, elektrotechniek, petrochemie of schildersbedrijven?... Lees meer >

Hoe kies ik de juiste preventiemedewerker?

, 18 februari 2021
Als werkgever bent u verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2019 ruim een kwart van de organisatie geen Preventiemedewerker heeft aangesteld. De Preventiemedewerker is bezig met het bevorderen van de arbeidsveiligheid. Maar hoe kiest u die preventiemedewerker? Wij geven u enkele aandachtspunten. Wat is een preventiemedewerker ook alweer?... Lees meer >

Nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

, , , 5 januari 2021
De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 67). Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.... Lees meer >

Best gelezen QHSE artikelen 2020

, , 16 december 2020
Het jaar is bijna voorbij. Een bijzonder jaar, waarin we u zo goed mogelijk hebben geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt.  We hebben de best gelezen artikelen uit 2020 voor u op een rijtje gezet. 5. Werkgever schuift verantwoordelijkheid arbeidsongeval af en legt schuld bij werknemer. Wie heeft gelijk? Bij een bedrijf dat werkzaam is in de natuurstenenbranche heeft een ongeval plaatsgevonden.... Lees meer >

Veel mis bij werken met rolsteigers

, 23 november 2020
De controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie SZW levert een onthutsend beeld op. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek er bij 251 sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding werden de meeste overtredingen, 107, begaan door schilders op rolsteigers. Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector. Reden voor... Lees meer >

Week van de Werkstress 2020

13 november 2020
Van 16 tot en met 20 november 2020 coördineert OVAL de Week van de Werkstress. Het doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken. Ook in deze onzekere tijden. Het centrale thema is daarom dit jaar: Blijf in balans! Weleens op een wiebelige... Lees meer >