Veiligheid & Arbo

Top-down cultuurverandering, werkt dat wel?

, 22 januari 2019
‘Cultuurverandering is een top-downproces’ Je hoort het zo vaak, maar klopt dat wel? Een prima uitgangspunt, denk je in eerste instantie. Vooral als je bedenkt dat managers en leidinggevenden het beleid opstellen en een voorbeeldfunctie bekleden.Toch is het belangrijk om cultuurverandering ook te zien als een bottom-up proces. Dr. Frank Guldenmund en prof. Dr. Andrew Hale (Technische Universiteit... Lees meer >

Merwedebrug had restlevensduur van zes dagen

, 21 januari 2019
Hoogleraar constructieleer Rob Nijsse en emeritus hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding Ben Ale zeggen tegen EenVandaag dat Nederland in 2016 aan een ramp is ontsnapt.Oktober 2016 werd de Merwedebrug plots afgesloten voor vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat de brug op dat moment nog een ‘restlevensduur... Lees meer >

De Sociaal Economische Raad (SER) lanceert een Arboplatform

, 15 januari 2019
De SER is een adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De SER heeft een Arboplatform gelanceerd met als doel het gezond en veilig werken te bevorderen. Het Arboplatform moet het centrale informatiepunt voor arboprofessionals worden. Het stimuleert kennisuitwisseling en biedt inspirerende voorbeelden. Alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid... Lees meer >

OvV doet onderzoek naar overboord geslagen containers

, , 10 januari 2019
In de nacht van 1 op 2 januari zijn er 292 containers van het schip MSC Zoe overboord geslagen. De OvV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) start een onderzoek naar de overboord geslagen containers.Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kilo organische peroxide en een container met 1400 kilo aan lithiumbatterijen.... Lees meer >

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

, , , , 8 januari 2019
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van... Lees meer >

Vergoeding affectieschade

, 7 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft in april 2018 ingestemd met het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade.Deze affectieschade is een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval. Het gaat om ongevallen waarbij slachtoffers door een fout van een ander... Lees meer >

NEN 3140 en NEN 3840 herzien

20 december 2018
De NEN 3140 (de norm voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning) en NEN 3840 (de norm voor bedrijfsvoering van elektrische installaties, hoogspanning) zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd. Lees meer >

Jaarplan en meerjarenplan Inspectie SZW – de belangrijkste punten op een rij

, 26 november 2018
2019 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenplanning, zoals die staat omschreven in het Meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW. Leidend in dit plan is dat de Inspectie meer maatschappelijk effect wil realiseren door meer samen te werken met anderen. Dit houdt in dat de Inspectie vooral meer werkgevers wil aanzetten tot het naleven van wet- en regelgeving. Verantwoordelijkheden werkgevers... Lees meer >

Sluipmoordenaar CO slaat toe!

, 13 november 2018
De afgelopen zes weken werden al veertig mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide (CO) is een gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Het gevaar van koolmonoxide is dat het niet te ruiken of proeven is. Wanneer je koolmonoxide inademt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Ook wordt een koolmonoxidevergiftiging vaak niet herkend. Dit doordat het... Lees meer >

Ambulancepersoneel gaat kogelwerende vesten dragen

, 13 november 2018
Ambulancezorg Nederland adviseert alle regionale ambulancediensten om beschermende kleding aan te schaffen. De ambulancediensten nemen dit advies over. Al het ambulancepersoneel in Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten en helmen.De kleding moet het ambulancepersoneel beter beschermen in onveilige omstandigheden (agressie en geweld) en in terreursituaties.Agressie en geweld zijn naast... Lees meer >