Veiligheid & Arbo

Arbeidsongevallen in de agrarische sector

, 18 juli 2018
De Inspectie SZW meldt dat het werken in de agrarische sector te vaak mis gaat. Het afgelopen jaar vonden er 93 ernstige ongevallen plaats in deze sector. Verder werden regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld regelmatig overtreden.Dit blijkt uit een balans die de Inspectie SZW in 2017 heeft opgemaakt. Zo’n 200 bedrijven hebben vorig jaar een inspecteur over de vloer gehad.... Lees meer >

Tips! Veilig werken bij hoge temperaturen

, 17 juli 2018
De laatste weken hebben we te maken met aanhoudende warmte, zelfs de kans op een hittegolf neemt toe. Volgens nieuwe weermodellen is er een kans van tussen de 40 en 50 procent op tropische temperaturen in de loop van volgende week. Een goede reden om een aantal tips te geven! Hoe kun je het beste omgaan met de hitte op de werkvloer en waar moet je rekening mee houden als je buiten in de zon werkt?... Lees meer >

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

, 4 juli 2018
Het RIVM heeft gisteren gemeld dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Er kunnen stoffen uit de rubberkorrels lekken, die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. In het slootwater worden de concentraties zoveel verdund dat ze geen schade veroorzaken. In de deeltjes... Lees meer >

Actieplan ‘Voorkomen van Beroepsziekten’

3 juli 2018
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVVA) heeft het actieplan ‘Voorkomen van Beroepsziekten’ aan de Kamercommissie Sociale Zaken overhandigd. De NVvA vraagt met dit actieplan aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland. Dit aantal blijft onveranderd hoog.De NVvA vraagt aan de Vaste Kamercommissie steun om bij het komende overleg met de Staatssecretaris... Lees meer >

Inspectie SZW niet bevoegd tot ongevalsonderzoek?

, , 3 juli 2018
Wanneer er een arbeidsongeval (met blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden) plaats vindt moeten werkgevers dit melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie zal hierbij een onderzoek instellen. Indien mogelijk spreekt de Inspectie ook met het slachtoffer, waarbij vragen gesteld kunnen worden over de gezondheid van het slachtoffer. Hierdoor kan de Inspectie achterhalen of klachten inderdaad zijn... Lees meer >

Kennis van de RI&E

, 2 juli 2018
“Je weet niet wat je niet weet” is een veelgebruikt excuus voor een onvolledige RI&E. Daarmee komt het aspect van kennis en competenties van degene die de RI&E inventariseert, en van degene die de RI&E beoordeeld of toetst naar voren. Veelal vindt daarna toetsing van de RI&E op volledigheid door een kerndeskundige plaats. Het aspect kennis of gebrek aan kennis is een basisrisico... Lees meer >

Arbeidsongeval op kilometers hoogte!

, 21 juni 2018
De zorgplicht voortvloeiend uit de Arbowet reikt ver en is vaak ook van toepassing op arbeid die buiten onze landsgrenzen wordt verricht. Werkgevers gevestigd in Nederland dienen te zorgen voor veilige werkomstandigheden ook al worden de werkzaamheden geheel of ten dele buiten Nederland verricht (Arbowet; artikel 2). Denk daarbij aan de bemanning van Nederlandse zeeschepen of cabinepersoneel van vliegtuigen.Eind... Lees meer >

De zorgplicht gaat verder dan werknemers!

, 19 juni 2018
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (Arbowet, artikel 3). In artikel 7:658 BW is te lezen dat werkgevers de verplichting hebben om ervoor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werkzaamheden uit kunnen voeren en geen... Lees meer >

Werkgever neemt risico op burn-out niet serieus.

18 juni 2018
De risico’s van psychische klachten door een te hoge werkdruk worden door werkgevers onderschat, zo stelt expert Daniel Kuin op de website van het Algemeen Dagblad. De nieuwe Arbowet heeft onvoldoende effect. Het aantal werknemers met mentale klachten blijft namelijk stijgen.De nieuwe Arbowet, zou uitval door beroepsziekte moeten voorkomen, maar heeft simpelweg niet het gewenste effect volgens... Lees meer >

NVvA Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten

18 juni 2018
Afgelopen mei heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten gepubliceerd. Het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland is onveranderd hoog.Bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van langetermijnrisico’s van stoffen, fysische en fysieke belastingen. Blootstelling aan (ogenschijnlijk onschuldige) stoffen kunnen leiden tot ernstige... Lees meer >