Veiligheid & Arbo

ViA (Veiligheid in Aanbesteding) verplichting in de bouw

, 12 juli 2019
Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) nemen vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze afspraak wordt ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ genoemd. De Governance Code Veiligheid in de Bouw Een groot aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers in de bouw hebben de handen in één geslagen om ervoor te zorgen... Lees meer >

Vakantie vieren op z’n best

, 9 juli 2019
De zomerperiode is begonnen! Voor veel mensen betekent dit een aantal dagen vrij. Vakantie zou een tijd moeten zijn om uit te rusten, de accu op te laden en het werk even te laten voor wat het is. Helaas lukt het veel mensen niet om volledig uitgerust terug te keren van vakantie. Terwijl uitgeruste medewerkers in het kader van veilig werken, productiviteit en werkplezier zo belangrijk zijn!Voor... Lees meer >

Gebrekkige taalkennis leidt tot ongevallen

, 9 juli 2019
Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan u misschien denkt. Volgens de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers, wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Door gebrekkige taalkennis zijn werknemers onvoldoende in staat veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen... Lees meer >

Inspectie SZW verscherpt toezicht op actualiteit arbocatalogi

, 2 juli 2019
Al vanaf de ontwikkeling van de arbeidscatalogi is er veel verschil in kwaliteit. De ene catalogus beschrijft vele concrete, praktische oplossingen, de ander slechts enkele algemene maatregelen. Daarnaast wordt de ene catalogus regelmatig verrijkt met nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten, terwijl een ander na plaatsing jaren geheel gelijk blijft. Hierdoor weet een organisatie vaak niet... Lees meer >

Zorgplicht en aansprakelijkheid: welke rol kan een veiligheidskundige vervullen?

, , 28 juni 2019
Voor Veiligheidskundigen is het niet alleen van belang om inzicht te hebben in hoe de zorgplicht voor werkgevers wordt ingevuld, maar ook om zich bewust te worden van het mogelijke risico dat de zorgplicht voor opdrachtnemers met zich meebrengt.Wendy Franken is senior bedrijfsjurist en verbonden aan Kader. Zij geeft tijdens de opleiding HVK de module Aansprakelijkheid en verzorgt op 7 oktober een... Lees meer >

“Het is goed dooi hier”

, 25 juni 2019
Het is warm. Op veel arbeidsplekken is het afzien. Het uitvoeren van (fysieke) arbeid bij hoge temperaturen kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Wij, veiligheidskundigen, hebben het vaak over werken onder warme omstandigheden. Niet bepaald een onbekend fenomeen, maar toch goed om alles even op een rijtje te zetten. Gevolgen van zonlicht Bij het werken in direct zonlicht wordt u blootgesteld... Lees meer >

Chemische stoffen, waar zit wat in?

, , 4 juni 2019
Tijdens het werk wordt er veel aandacht besteed aan het werken met gevaarlijke stoffen. Maar wanneer we thuis zijn, staan we vaak niet stil bij de gevaarlijke stoffen in onze dagelijkse producten.In veel consumentenproducten zitten chemische stoffen. In dagcrème bijvoorbeeld zodat het langer goed blijft. In kaplaarzen om ze soepel te houden. En in koekenpannen om aanbakken te voorkomen. Chemische... Lees meer >

Éenderde van werknemers heeft moeite met informatieverwerking!

, 17 april 2019
In 2018 had bijna éénderde van alle werknemers op een werkdag moeite met het snel genoeg verwerken van informatie. Dat gaat om ruim 2,1 miljoen Nederlandse werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête... Lees meer >

Schadevergoeding na ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

, 17 april 2019
Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever stelt een zelfstandig bedrijfsarts in, in verband met de ziekmelding van de werknemer.In een schriftelijke terugkoppeling schrijft de bedrijfsarts dat er sprake is van een aanpassingsreactie op basis van het – eerder gevoerde – functioneringsgesprek met de werkgever. Ook schrijft de bedrijfsarts dat hij geen ziekte of gebrek ziet... Lees meer >

Blootstelling aan stoffen op het werk

, 12 april 2019
Long Alliantie Nederland en het Longfonds hebben onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check gelanceerd.Longziekten zoals astma, COPD en longkanker kunnen veroorzaakt of verergerd worden door blootstelling aan stoffen op het werk. Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen... Lees meer >