Veiligheidskunde

Budget duurzame inzetbaarheid verdubbeld

18 maart 2019
Het via cao’s beschikbare budget dat werknemers kunnen inzetten om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, is sinds 2013 verdubbeld. Dit zegt AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) na een vergelijking tussen de cao’s die in 2013 en 2018 zijn afgesloten. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland. Werknemers... Lees meer >

Steeds meer Preventiemedewerkers kiezen voor een Basis Veiligheidskunde opleiding

14 maart 2019
Op basis van artikel 13 van de Arbowet dient een werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van de wet laten bijstaan door deskundige werknemers. De (deskundige) werknemers beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.Verder... Lees meer >

NVVK-congres

11 maart 2019
Woensdag 13 en donderdag 14 maart zijn wij te vinden op het NVVK-congres. Zien wij u daar? U vindt ons op standnummer 30.De wereld wordt steeds slimmer, de mogelijkheden zijn eindeloos. Omarm jij de ontwikkelingen en gebruik je ze in je voordeel? Of blijf je liever doorgaan zoals je altijd deed? Kom denken, dromen en doen op het NVVK-congres 2019. Leer alles over de laatste ontwikkelingen en de... Lees meer >

Schadeafhandelingen van beroepsziekten moeten gemakkelijker worden

, 6 maart 2019
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft besloten een commissie in te stellen die adviseert over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Hiermee moet de schadeafhandeling van beroepsziekten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.Van Ark stelt deze commissie in op één van... Lees meer >

Geen (volledige) RI&E? De boete gaat omhoog

, 1 maart 2019
Uit de Arbobalans 2018 van TNO blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Dat is absoluut te weinig, vindt Staatssecretaris Tamara van Ark. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Zie ook: ‘Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld.’ Van Ark vindt het dan ook essentieel dat werkgevers meer aan preventie... Lees meer >

Onveilig in het AZC

, 27 februari 2019
In twee weken tijd zijn er ruim zestig meldingen over onveilige werksituaties van medewerkers bij asielzoekerscentra binnengekomen. Deze meldingen kwamen binnen bij een meldpunt geopend door het FNV. Het FNV heeft geschokt gereageerd op het aantal en de ernst van de meldingen.Een groot gedeelte van de meldingen gaat over dagelijkse geweldincidenten niet alleen onderling tussen bewoners, maar ook... Lees meer >

Inspectie SZW en de CROW 400

22 februari 2019
Veel mensen vragen zich af of de Inspectie SZW de CROW 400-richtlijn beschouwt als stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, en of de Inspectie de CROW 400-richtlijn verplicht stelt bij werken in en met verontreinigde bodem. Hierover krijgt de Inspectie regelmatig vragen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken in de grond Bij de meeste werkzaamheden in en met de bodem lopen... Lees meer >

Meer vertrouwenspersonen na #MeToo

, 8 februari 2019
Steeds meer bedrijven stellen na #MeToo een vertrouwenspersoon aan.Dit blijkt uit een peiling die LVV, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, heeft gehouden onder 1200 eigen leden. Uit de resultaten blijkt dat de vraag naar vertrouwenspersonen toeneemt. De leden, die als extern of intern vertrouwenspersoon werkzaam zijn, zien dat bedrijven meer vertrouwenspersonen aanstellen, meer vacatures... Lees meer >

Honderd procent veilig? Onmogelijk!

7 februari 2019
‘We werken veilig of we werken niet’, ‘Hier wordt veilig gewerkt’ en ‘Al 300 dagen zonder ongeval’, zomaar een aantal kreten die je als werknemer tegen kunt komen op de werkvloer. Kreten die soms uit de lucht gegrepen lijken, want is honderd procent veilig werken überhaupt mogelijk?De basis voor veilig werken lig vast in de Arbowet. De Arbowet werd in 1980 in verschillende stappen... Lees meer >

Ongewenst gedrag zorg- en welzijnsberoepen

, 30 januari 2019
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomsgandigheden (NEA) blijkt dat naar verhouding werknemers met een zorg- of welzijnsberoep in 2017 het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten, ervaarden. 52% van het zegt dat één of meerdere keren meegemaakt te hebben. Dat houdt in: ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.Ook werknemers van... Lees meer >