Veiligheidskunde

Lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen

, 20 februari 2018
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. De lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.De lijst is opgesteld naar aanleiding... Lees meer >

Gezondheidsrisico’s PUR-schuim leiden tot wijziging Bouwbesluit 2012

, 13 februari 2018
Minister Ollongren (BZK) heeft mede namens de staatssecretaris van SZW in een brief geantwoord op vragen die gesteld zijn over de risico’s voor volksgezondheid van gespoten PUR-schuim. Ollongren geeft in deze brief aan dat nog dit jaar het Bouwbesluit aangepast gaat worden rondom dit onderwerp.“Ik vind het belangrijk dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden en twee uur daarna er daadwerkelijk... Lees meer >

Blootstelling op individueel niveau wordt nauwelijks geregistreerd

, 6 februari 2018
Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht tot het beoordelen van de aard, mate en duur waarop medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan o.a. gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, biologische agentia, lawaai, straling en elektromagnetische velden.Indien er blootstelling kan plaatsvinden aan kankerverwekkende stoffen, asbest, biologische agentia of straling... Lees meer >

Verkeersongeval een arbeidsongeval?

, 5 februari 2018
We brengen steeds meer tijd door op de weg. In het drukke verkeer vinden nogal eens verkeersongevallen plaats. Menig ongeval in het verkeer vindt plaats terwijl we onderweg zijn voor ons werk of naar ons werk. Maar wanneer geldt een verkeersongeval nu als arbeidsongeval?In principe is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval binnen werktijd, ongeacht of de werknemer nu... Lees meer >

Informatieavonden MVK en HVK

30 januari 2018
Vanavond verzorgen wij een informatieavond in Zeist. Tijdens de informatieavonden behandelen we o.a de inhoud van de MVK en HVK opleiding en de planning. Het uiteindelijke doel is u de juiste informatie over onze opleiding(en) te verstrekken, waardoor u een juiste afweging kunt maken. Wilt u ook geheel kosteloos een informatieavond bijwonen? Dat kan, meld u dan aan via onderstaande links.Inschrijven... Lees meer >

Ontwerp versie PGS 13 voor ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

, 22 januari 2018
Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe Stijl – op basis van een risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Ammoniak wordt... Lees meer >

Nieuwe versie VCA is een feit

, 15 januari 2018
De herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA), VCA 2017/6.0 zal naar verwachting op 1 februari aanstaande worden gepubliceerd. De VCA versie 2017/6.0 vervangt vanaf het moment van publicatie de VCA versie 2008/5.1.Overgangsperiode Alle bedrijven met een VCA certificering krijgen met de nieuwe versie te maken. Vanaf het moment van publicatie geldt een overgangsperiode van 3 jaar en 6... Lees meer >

Brandwerendheid beton in tunnels

, 4 januari 2018
Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat – in geval van een extreem grote brand – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).De tunnels van Rijkswaterstaat zijn... Lees meer >

Regels nachtwerk ongewijzigd

, 3 januari 2018
De gezondheidsraad noemt nachtwerk slecht voor de gezondheid. Zij geeft aan dat nachtwerk negatieve gezondheidseffecten kan hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand kan werken.In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris van Ark aan dat de regels rondom nachtwerk niet aangepast gaan worden."Het advies van de Gezondheidsraad biedt mij vooralsnog onvoldoende... Lees meer >

MVK opleiding brengt meer kennis voor functie – interview Viola Steehouwer

21 december 2017
Interview met Viola Steehouwer,  Safety, Health & sustainability, security & sustainability coordinator bij Unilever te Rotterdam.In 2014 volgde Viola Steehouwer de MVK opleiding van Kader. Als onderdeel van de opleiding moest zij een scriptie schrijven. Met succes, getuige het feit dat haar scriptie zowel de NVVK jury- als de publieksprijs won van 2015. Reden genoeg om eens nader kennis... Lees meer >