Veiligheidskunde

Moet een verdiepende RI&E getoetst worden?

15 mei 2019
Er bestaan zeer uiteenlopende werkwijzen om de RI&E werkbaar en beheersbaar te houden. Meestal wordt gekozen voor één overkoepelende RI&E/hoofddocument[1] die zich richt op de belangrijkste wettelijke eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), en wordt voor de specifieke onderwerpen een verdiepende/aanvullende RI&E uitgevoerd. Toetsing van deze verdiepende/aanvullende RI&E’s... Lees meer >

Ongeval tijdens sollicitatieprocedure, recht op doorbetaling loon?

15 mei 2019
In het kader van een sollicitatieprocedure loopt een man op 11 juni 2018 een dag mee bij een leverancier en producent van terrasoverkappingen. Tijdens de werkzaamheden zijn zware materialen (glasplaten/ruiten) van de heftruck gevallen boven op zijn been. Hierdoor heeft de sollicitant een gecompliceerde enkel/beenbreuk opgelopen en heeft hij een operatie moeten ondergaan.De sollicitant stelt dat... Lees meer >

Éenderde van werknemers heeft moeite met informatieverwerking!

, 17 april 2019
In 2018 had bijna éénderde van alle werknemers op een werkdag moeite met het snel genoeg verwerken van informatie. Dat gaat om ruim 2,1 miljoen Nederlandse werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête... Lees meer >

Schadevergoeding na ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

, 17 april 2019
Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever stelt een zelfstandig bedrijfsarts in, in verband met de ziekmelding van de werknemer.In een schriftelijke terugkoppeling schrijft de bedrijfsarts dat er sprake is van een aanpassingsreactie op basis van het – eerder gevoerde – functioneringsgesprek met de werkgever. Ook schrijft de bedrijfsarts dat hij geen ziekte of gebrek ziet... Lees meer >

Blootstelling aan stoffen op het werk

, 12 april 2019
Long Alliantie Nederland en het Longfonds hebben onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check gelanceerd.Longziekten zoals astma, COPD en longkanker kunnen veroorzaakt of verergerd worden door blootstelling aan stoffen op het werk. Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen... Lees meer >

Nederlanders kampioen zitten

, 3 april 2019
‘Zitten, het nieuwe roken!’ Je hoort het wel eens voorbijkomen. Maar hoe veel zitten wij Nederlanders eigenlijk? En hoe staat dit in verhouding tot andere landen? TNO zocht het uit. Cijfers In heel Europa zitten Nederlanders het meest. 62% zit meer dan 5,5 uur per dag. Een derde van de Nederlanders zit meer dan 7,5 uur en een kwart zelfs meer dan 8,5 uur per dag. Een belangrijk gedeelte van... Lees meer >

DNV GL stopt met persoonscertificatie

3 april 2019
DNV GL is voornemens het Ministerie van SZW te vragen de aanwijzing van DNV GL om Hogere Veiligheidskundigen te certificeren in te trekken. Deze procedure duurt een paar maanden. Tot die tijd neemt DNV GL geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Voor certificatie als Hogere Veiligheidskundige kunt u contact opnemen met Hobeon SKO. Bron: DNV GL Lees meer >

Longemfyseem als beroepsziekte, of is het houden van duiven de oorzaak? Wat oordeelt de rechter?

, 3 april 2019
Een werknemer valt na jaren werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf dat schokbrekers voor auto’s produceert uit wegens ziekte. De man is als lasser werkzaam geweest en is hierbij jarenlang blootgesteld aan metaalstof en lasdampen (lasrook). Bij nader onderzoek wordt longemfyseem vastgesteld. Is het longemfyseem een beroepsziekte? Of is de ziekte een gevolg van andere omstandigheden, zoals hobby’s... Lees meer >

Budget duurzame inzetbaarheid verdubbeld

18 maart 2019
Het via cao’s beschikbare budget dat werknemers kunnen inzetten om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, is sinds 2013 verdubbeld. Dit zegt AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) na een vergelijking tussen de cao’s die in 2013 en 2018 zijn afgesloten. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland. Werknemers... Lees meer >

Steeds meer Preventiemedewerkers kiezen voor een Basis Veiligheidskunde opleiding

14 maart 2019
Op basis van artikel 13 van de Arbowet dient een werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van de wet laten bijstaan door deskundige werknemers. De (deskundige) werknemers beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.Verder... Lees meer >