Veiligheidskunde

Meer gezondheidsklachten na wateroverlast

, 21 augustus 2019
Na zware regenval kan in stedelijke gebieden wateroverlast ontstaan. Er kan in korte tijd extreem veel regen vallen, waardoor de riolering het regenwater niet kan afvoeren.Niets is zo leuk als spelen met water in ondergelopen straatjes, door bijvoorbeeld met een rubberen bootje een stukje te varen of met vriendjes lekker te stampen in een plas. Dat hier een keerzijde aan kan zitten blijkt uit het... Lees meer >

Vijf jaar later: “veiligheid is van ons samen”

20 augustus 2019
In 2014 heeft Jaap Bolwijn de Hogere Veiligheidskundige Opleiding (HVK) afgerond bij Kader. Vijf jaar later bellen we met Jaap om samen terug te blikken op de opleiding en te horen wat hij nu doet op het gebied van veiligheid. Persoonlijke benadering is de kracht van Kader Terugkijkend op de opleiding vertelt Jaap: “Ik heb zeker geen standaard route gevolgd. Ik ben in een groep in Groningen begonnen... Lees meer >

Arbo in bedrijf 2018

, 24 juli 2019
De Inspectie SZW heeft ‘Arbo in bedrijf 2018’ gepubliceerd. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen.In Arbo in bedrijf 2018 staan de nationale kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig... Lees meer >

Gebrekkige taalkennis leidt tot ongevallen

, 15 juli 2019
Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan u misschien denkt. Volgens de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers, wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Door gebrekkige taalkennis zijn werknemers onvoldoende in staat veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen... Lees meer >

ViA (Veiligheid in Aanbesteding) verplichting in de bouw

, 15 juli 2019
Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) nemen vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze afspraak wordt ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ genoemd. De Governance Code Veiligheid in de Bouw Een groot aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers in de bouw hebben de handen in één geslagen om ervoor te zorgen... Lees meer >

Inspectie SZW verscherpt toezicht op actualiteit arbocatalogi

, 2 juli 2019
Al vanaf de ontwikkeling van de arbeidscatalogi is er veel verschil in kwaliteit. De ene catalogus beschrijft vele concrete, praktische oplossingen, de ander slechts enkele algemene maatregelen. Daarnaast wordt de ene catalogus regelmatig verrijkt met nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten, terwijl een ander na plaatsing jaren geheel gelijk blijft. Hierdoor weet een organisatie vaak niet... Lees meer >

Werkgever aansprakelijk na ongeval in slachterij door natrappend kalf?

1 juli 2019
Een medewerker stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het letsel dat hij heeft opgelopen in een slachterij. Hij heeft een trap gehad van een kalf. De werkgever is van mening dat het beperkte eigen schuld regime bij de risicoaansprakelijkheid voor dieren niet van toepassing is. Wie stelt de rechter in het gelijk? Wat is het standpunt van de werkgever? De werkgever is van mening dat de ratio en de... Lees meer >

Zorgplicht en aansprakelijkheid: welke rol kan een veiligheidskundige vervullen?

, , 28 juni 2019
Voor Veiligheidskundigen is het niet alleen van belang om inzicht te hebben in hoe de zorgplicht voor werkgevers wordt ingevuld, maar ook om zich bewust te worden van het mogelijke risico dat de zorgplicht voor opdrachtnemers met zich meebrengt.Wendy Franken is senior bedrijfsjurist en verbonden aan Kader. Zij geeft tijdens de opleiding HVK de module Aansprakelijkheid en verzorgt op 7 oktober een... Lees meer >

“Het is goed dooi hier”

, 25 juni 2019
Het is warm. Op veel arbeidsplekken is het afzien. Het uitvoeren van (fysieke) arbeid bij hoge temperaturen kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Wij, veiligheidskundigen, hebben het vaak over werken onder warme omstandigheden. Niet bepaald een onbekend fenomeen, maar toch goed om alles even op een rijtje te zetten. Gevolgen van zonlicht Bij het werken in direct zonlicht wordt u blootgesteld... Lees meer >

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

11 juni 2019
Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.... Lees meer >