Veiligheidskunde

Veel mis bij werken met rolsteigers

, 23 november 2020
De controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie SZW levert een onthutsend beeld op. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek er bij 251 sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding werden de meeste overtredingen, 107, begaan door schilders op rolsteigers. Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevalstypen in de bouwsector. Reden voor... Lees meer >

Coronacrisis bepaalt ook in 2021 werk Inspectie

, 13 november 2020
De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op het werk van de Inspectie. Het jaarplan 2021 gaat dan ook niet alleen in op de “klassieke risico’s” op het terrein van gezond, veilig en eerlijk werk. De gevolgen van de coronacrisis voor de economie en de arbeidsmarkt vragen dat de inzet van de Inspectie voor 2021 flexibel is. Dit betekent dat de interventies aangepast... Lees meer >

Het Kelderluik-arrest, een rode draad door de rechtspraak

, 2 november 2020
Het Kelderluik-arrest is van groot belang gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met aansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak een aantal criteria opgesteld die van belang zijn bij de beoordeling van de aansprakelijkheid bij gevaarlijke situaties. Deze ‘Kelderluik-criteria’ worden nog altijd toegepast in de rechtspraak. Ze gelden als leidraad bij de... Lees meer >

Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes

, 20 oktober 2020
De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht. Vooral kleine ondernemers... Lees meer >

Beroepsziekten in cijfers 2020

, 20 oktober 2020
De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, dat vandaag... Lees meer >

Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd

, 15 oktober 2020
Om werkgevers te ondersteunen bij het invoeren van gezonde veranderingen, hebben de Ministeries van SZW en VWS het platform Vitaal Bedrijf gelanceerd. Het programma biedt ondersteuning aan werkgevers om samen met hun werknemers goed vitaliteitsbeleid te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen. Het programma richt zich op vitaliteit en gezondheid in de breedste zin, van fysieke tot... Lees meer >

Inspectie SZW wil dat bedrijven leren van ongevallen

, 6 oktober 2020
De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de... Lees meer >

Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie

, 28 september 2020
De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. Een ondernemer kan met deze tools door de ogen van een inspecteur naar zijn eigen organisatie kijken. De vernieuwde tools behandelen 4 hoofdthema’s waarop de Inspectie SZW toezicht houdt, namelijk: Gezond & Veilig werken, Eerlijk Werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag. Elke zelfinspectietool bestaat uit... Lees meer >

Informatieavonden BVK, MVK en HVK

25 september 2020
Tijdens de informatieavonden behandelen we o.a. de inhoud van de BVK, MVK en HVK opleiding en de planning. Het uiteindelijke doel is u de juiste informatie over onze opleiding(en) te verstrekken, waardoor u een juiste afweging kunt maken. Wilt u ook geheel kosteloos een informatieavond bijwonen? Dat kan, meld u dan aan via onderstaande links. Inschrijven informatieavond BVK Inschrijven informatieavond... Lees meer >

Aankomende wijziging Arboregelgeving wegens verplichting aanstellen Vertrouwenspersoon

, 21 september 2020
Op dit moment ligt er een initiatiefwet in de Tweede Kamer “Wet vertrouwenspersonen” om de Arbowet aan te passen. Deze wet pleit voor het wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon van een werknemer. De werkgever dient hierin te voorzien door één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen (via de OR). Verantwoordelijkheid van de werkgever Het is, op grond van artikel 3, tweede... Lees meer >