Veiligheidskunde

Jongeren in de metaal drie keer vaker een ongeluk

15 november 2017
In vergelijking met andere werknemers in de metaal hebben jongeren drie keer zo vaak een ongeluk. En jong geleerd is oud gedaan. Het is daarom van levensbelang dat jongeren in een metaalopleiding meteen leren gezond en veilig te werken. Vandaag lanceert de Inspectie SZW daarom de E-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal’.Met de e-publicatie informeert de Inspectie SZW... Lees meer >

SER voert onderzoek uit naar gevolgen gezond en veilig werken

15 november 2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de SER een verkenning uit te voeren naar de gevolgen van gezond en veilig werken, nu de arbeidsrelaties zich zo sterk ontwikkelen.Afgelopen jaren zijn flexibele en andersoortige arbeidsrelaties flink gegroeid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is al aandacht voor de economische gevolgen en de effecten op de arbeidsmarkt. De minister wil... Lees meer >

Veiligheidskunde op Zaterdag

17 oktober 2017
Heeft u doordeweeks niet de mogelijkheid om een veiligheidskundige opleiding te volgen? Naast de Zaterdagopleiding Middelbare Veiligheidskunde biedt Kader nu ook de Zaterdagopleiding Hogere Veiligheidskunde!Start met de veiligheidskundige opleidingen op zaterdag met hetzelfde hoge slagingspercentage, dezelfde docenten en duur als de reguliere opleiding!9 december 2017 start de MVK op zaterdag... Lees meer >

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

, 17 oktober 2017
Eerder berichtten we al dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt. De Inspectie SZW staat onder druk. De capaciteit is niet meegegroeid met het aantal ondernemingen en werkenden. Ook is er door het groeiende aantal arbeidsongevallen meer tijd nodig voor ongevalsonderzoek, dit gaat ten koste van preventieve inspectie.Afgelopen week zijn de plannen voor de komende kabinetsperiode naar voren... Lees meer >

Alleen werken in een kantoorgebouw

12 oktober 2017
In het blad Veiligheid nr. 70 van NIBHV verscheen een interessant artikel van Ronny Schlosser. Schlosser heeft in 2017 zijn HVK diploma bij Kader behaald."Bij veel kantoorgebouwen wordt er door mensen nog even doorgewerkt; zitten mensen alleen te werken. Realiseer je dat het risico voor die mensen niet lager is dan overdag. Als je alleen bent kunnen de gevolgen juist groter zijn."Lees hier... Lees meer >

Nieuwe beschikking verplicht melden beroepsziekten

3 oktober 2017
De beschikking waarin geregeld is dat bedrijfsartsen en arbodiensten beroepsziekten verplicht moeten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) wordt per 1 januari 2018 vernieuwd. Het NCvB van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 opnieuw aangewezen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding moeten... Lees meer >

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd – CMR stoffen

, 14 september 2017
Het Arbeidsomstandighedenbesluit is gewijzigd in verband met verduidelijking bij het nemen van doeltreffende maatregelen indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde voor CMR stoffen.Wanneer grenswaarden worden overschreden moet er een Plan van Aanpak (PVA) aangeleverd worden. De inhoud van dit Plan van Aanpak is voortaan vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit.In het PVA... Lees meer >

Moet de politiek bijspijkeren?

13 september 2017
Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW bleek al dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt. Dit is voor het eerst in jaren! De Inspectie is in haar jaarverslag kritisch over het bedrijfsleven: ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren’.De Monitor - NCRV is een onderzoek gestart... Lees meer >

Aanpassen van uw machine – verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

, 13 september 2017
De Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ openbaar gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om uw machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Wanneer u de machine aanpast wordt u in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de machine. De fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van... Lees meer >

Ook FNV ziet waarde winnende scriptie Nancy Kuiper

11 september 2017
FNV heeft in haar eigen magazine aandacht voor de scriptie 'Wat zit er achter de voordeur?' van Nancy Kuiper. Nancy behaalde eind 2015 haar Middelbaar Veiligheidskundig diploma bij Kader. De scriptie van Nancy werd genomineerd door het NVVK. Begin dit jaar behaalde ze zowel de Publieksprijs als een Eervolle vermelding.Agressie en werkdruk zijn een toenemend probleem voor medewerkers van woningcorporaties.... Lees meer >