Veiligheidskunde

Digitaal lesgeven

, , , , , , 3 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

Inspectierapport: Toets de toetser aan toetsing RI&E

21 april 2021
Inspectie SZW publiceerde onlangs het rapport ‘Stelselonderzoek Toets de Toetser aan toetsing RI&E’. Een toetsing van de RI&E is bedoeld om, onafhankelijk van de werkgever, te bepalen of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Een RI&E is wettelijk verplicht: werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. De verplichte RI&E maakt dit praktisch inzichtelijk... Lees meer >

PSA bij vrouwen, migranten en LHBTI’s oorzaak fysieke klachten

27 maart 2021
Vrouwen, migranten en LHBTI’s blijken vaker fysieke klachten te hebben als spier- en skeletaandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Agentschap voor Veiligheid op het werk (EU-OHSA).  Spier- en skeletaandoeningen  Spier- en skeletaandoeningen, ook wel musculoskeletale aandoeningen (MSA's) genoemd, zijn één van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in... Lees meer >

Werkgevers mogen preventief op corona gaan testen

, 26 maart 2021
Werkgevers mogen ook preventief op corona testen. Wie kan, werkt thuis. Maar organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met een BIG-geregistreerde arts of arbodienst een eigen testlocatie inrichten. Op 25 maart 2021 heeft het ministerie van VWS een nieuwe Open House regeling geopend voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers zonder klachten in opdracht... Lees meer >

Van MVK naar HVK: waarom zou u?

9 maart 2021
Als Preventiemedewerker of Middelbaar Veiligheidskundige houdt u zich bezig met veiligheidsrisico’s op de werkvloer. Maar heeft u ook genoeg kennis om de veiligheidsprocedures verder aan te scherpen of geheel nieuw beleid op te zetten en uit te rollen? Wij vertellen u meer over de stap van praktijkgericht naar beleidsmatig bezig zijn met veiligheid. Om de risico’s binnen een organisatie goed... Lees meer >

Handreiking: Algemene criteria thuiswerken

, 9 maart 2021
Om onduidelijkheden over thuiswerken weg te nemen, heeft het kabinet samen met sociale partners een handvat opgesteld met algemene criteria voor thuiswerken. Criteria De inzet van het kabinet is er op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties... Lees meer >

Verkiezingsprogramma: Partij voor de veiligheid

, 9 maart 2021
De verkiezingen staan voor de deur. 15, 16 en 17 maart stemt Nederland opnieuw voor de Tweede Kamer. Tijd voor de partij voor de veiligheid! Binnen de Arbowetgeving wordt aangegeven dat partijen moeten samen werken om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, arbodiensten, Inspectie SZW, kerndeskundigen en zzp'ers. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden... Lees meer >

VCA-cursus volgen? Dat kan online!

, 2 maart 2021
Klassikale opleidingen liggen momenteel stil. Maar uw organisatie staat natuurlijk niet stil. Hoe moet dat als u nieuwe collega’s wilt laten bijscholen over veilig werken? Of als het tijd is voor een VCA-hercertificering? Dan is onze online cursus VCA(zelfstudie) een uitkomst. Denkt u bij arbeidsrisico’s vooral aan de bouw, installatietechniek, elektrotechniek, petrochemie of schildersbedrijven?... Lees meer >

Arbobalans 2020: de belangrijkste cijfers op een rijtje

18 februari 2021
TNO heeft eind vorige week de Arbobalans 2020 gepresenteerd. Dit tweejaarlijkse door TNO uitgevoerde onderzoek geeft op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Ook geeft het onderzoek inzicht in het arbobeleid in bedrijven in Nederland. De gepresenteerde cijfers dateren van vóór de COVID-19 pandemie. We hebben... Lees meer >

Hoe kies ik de juiste preventiemedewerker?

, 18 februari 2021
Als werkgever bent u verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2019 ruim een kwart van de organisatie geen Preventiemedewerker heeft aangesteld. De Preventiemedewerker is bezig met het bevorderen van de arbeidsveiligheid. Maar hoe kiest u die preventiemedewerker? Wij geven u enkele aandachtspunten. Wat is een preventiemedewerker ook alweer?... Lees meer >