Veiligheidskunde

Aankomende wijziging Arboregelgeving wegens verplichting aanstellen Vertrouwenspersoon

, 21 september 2020
Op dit moment ligt er een initiatiefwet in de Tweede Kamer “Wet vertrouwenspersonen” om de Arbowet aan te passen. Deze wet pleit voor het wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon van een werknemer. De werkgever dient hierin te voorzien door één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen (via de OR). Verantwoordelijkheid van de werkgever Het is, op grond van artikel 3, tweede... Lees meer >

Wolven krijgen geen burn-out!

, 21 augustus 2020
Sociale dieren, zoals wolven, begrijpen de waarde van ieder individu binnen hun groep. Hoe sterker de leden in de groep zich met elkaar verbonden voelen, hoe veiliger ze zich zullen voelen en hoe veiliger ze zullen werken. ‘Mensen zijn geen wolven, toch mogen we ons best een beetje meer als hen gedragen’ vindt Irene van Eijk. Zij schreef het boek ‘Wolven krijgen geen burn-out’. De laatste... Lees meer >

Verborgen coronaburn-outs zijn tikkende tijdbom

, 18 augustus 2020
“Hele bedrijfstakken, waaronder vitale sectoren, dreigen stil te vallen doordat werknemers straks met burn-outklachten thuis komen te zitten.” Dat zegt Theo Immers, voorzitter van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). Immers luidt met name de noodklok over de verborgen burn-outklachten. “Het stijgende ziekteverzuim dat we nu al zien, is slechts de voorbode van een nakende... Lees meer >

Invoering Veiligheid in Aanbestedingen uitgesteld naar 2022

13 augustus 2020
De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben besloten om veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in aanbestedingen of contracten, onder de naam Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Vanwege corona wordt de invoering van ViA met een jaar uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld... Lees meer >

Ziek door blootstelling gevaarlijke stoffen op het werk: Waar recht krom blijkt en blijft.

, 23 juli 2020
Wanneer een werknemer van grote hoogte van een steiger valt en hier lichamelijk letsel van ondervindt ligt de wettelijke aansprakelijkheid, en daarmee aantoonbaarheid (bewijslast) of voldaan is aan de zorgplicht, bij de werkgever. Wanneer we echter in dit licht kijken naar de afhandeling van schadeclaims van werknemers die als gevolg van jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen ziek zijn... Lees meer >

Arbovisie 2040

, 17 juli 2020
Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. Zo overlijden er in Nederland nog jaarlijks 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Ook komen er... Lees meer >

Kennissessie werkbakken en werkplatforms

9 juli 2020
Per 1 juli 2020 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd ten aanzien van het gebruik van het toepassen van werkbakken en werkplatforms. Vanaf dat moment mogen werkbakken aan hijskranen alleen gebruikt worden voor goederenvervoer en niet meer voor personenvervoer. Aanleiding hiervoor is een aantal incidenten met hijskranen die de Inspectie SZW onderzoekt. Wanneer u toch een werkbak of werkplatform... Lees meer >

De week van Bas Wolvers

, 29 juni 2020
In de rubriek ‘De week van…’ nemen we u mee tijdens de werkzaamheden van onze collega’s. Hoe ziet een lesdag eruit? Hoe combineren adviseurs het lesgeven met de dagelijkse praktijk? U leest het hier!  Bas Wolvers neemt u mee tijdens zijn werkzaamheden vlak nadat de opleidingen weer fysiek opgestart zijn. Dat is inmiddels al weer een tijdje geleden. We willen u echter de passie van onze... Lees meer >

Werkgevers worstelen met het meten van gevaarlijke stoffen

, , 22 juni 2020
Het AD berichtte vorige week over de worsteling van werkgevers met het kiezen van de juiste meetmethodes van gevaarlijke stoffen. Niet alleen de gezondheid, maar ook de privacy van werknemers komt hierdoor in het geding. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag een advies gepubliceerd dat werkgevers op weg moet helpen. Meetmethoden Van werkgevers wordt verwacht dat zij de concentratie gevaarlijke... Lees meer >

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register – waaronder VCA

, 18 juni 2020
Diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus... Lees meer >