Veiligheidskunde

Top-down cultuurverandering, werkt dat wel?

, 22 januari 2019
‘Cultuurverandering is een top-downproces’ Je hoort het zo vaak, maar klopt dat wel? Een prima uitgangspunt, denk je in eerste instantie. Vooral als je bedenkt dat managers en leidinggevenden het beleid opstellen en een voorbeeldfunctie bekleden.Toch is het belangrijk om cultuurverandering ook te zien als een bottom-up proces. Dr. Frank Guldenmund en prof. Dr. Andrew Hale (Technische Universiteit... Lees meer >

Merwedebrug had restlevensduur van zes dagen

, 21 januari 2019
Hoogleraar constructieleer Rob Nijsse en emeritus hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding Ben Ale zeggen tegen EenVandaag dat Nederland in 2016 aan een ramp is ontsnapt.Oktober 2016 werd de Merwedebrug plots afgesloten voor vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat de brug op dat moment nog een ‘restlevensduur... Lees meer >

De Sociaal Economische Raad (SER) lanceert een Arboplatform

, 15 januari 2019
De SER is een adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De SER heeft een Arboplatform gelanceerd met als doel het gezond en veilig werken te bevorderen. Het Arboplatform moet het centrale informatiepunt voor arboprofessionals worden. Het stimuleert kennisuitwisseling en biedt inspirerende voorbeelden. Alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid... Lees meer >

OvV doet onderzoek naar overboord geslagen containers

, , 10 januari 2019
In de nacht van 1 op 2 januari zijn er 292 containers van het schip MSC Zoe overboord geslagen. De OvV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) start een onderzoek naar de overboord geslagen containers.Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kilo organische peroxide en een container met 1400 kilo aan lithiumbatterijen.... Lees meer >

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

, , , , 8 januari 2019
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van... Lees meer >

Vergoeding affectieschade

, 7 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft in april 2018 ingestemd met het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade.Deze affectieschade is een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval. Het gaat om ongevallen waarbij slachtoffers door een fout van een ander... Lees meer >

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

2 januari 2019
In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten.Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant. Het betreft... Lees meer >

Gourmetten, vuurwerk en houtkachels, hoe veilig is het eigenlijk?

, 19 december 2018
Eind december is vaak een gezellige tijd die we vieren met familie en vrienden. Houtkachels, vuurwerk, gourmetten, we kunnen er geen genoeg van krijgen. De gevolgen voor onze omgevingslucht vergeten we vaak. Toch is er een kentering in de samenleving aanstaande.Volgens het WHO sterven er 4,2 miljoen mensen per jaar als gevolg van blootstelling aan omgevingsluchtverontreiniging. Er sterven 3,8 miljoen... Lees meer >

De schuldvraag omzetten in preventie

18 december 2018
De afgelopen tijd hebben we veel in de media voorbij zien komen over bouw(on)veiligheid. Dit is veelal naar aanleiding van de wijzigingen in de Bouwregelgeving die Minister Ollongren gaat doorvoeren.De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert uit verschillende onderzoeken dat er sprake lijkt van een schuldcultuur. Bouwbedrijven zijn na een ongeluk meer bezig met het afwentelen van de schuld,... Lees meer >

Kabinet negeert adviezen omtrent jaarwisseling

, 13 december 2018
Het kabinet negeert de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017.Ieder jaar is er een dodelijk slachtoffer te betreuren en belanden zo’n 500 personen tijdens de jaarwisseling op de spoedeisende hulp. Vuurwerk zorgt ieder jaar voor veel schade, letsel en overlast. Opvallend is dat van de honderden mensen... Lees meer >