Veiligheidskunde

Arbeidsongevallen in de agrarische sector

, 18 juli 2018
De Inspectie SZW meldt dat het werken in de agrarische sector te vaak mis gaat. Het afgelopen jaar vonden er 93 ernstige ongevallen plaats in deze sector. Verder werden regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld regelmatig overtreden.Dit blijkt uit een balans die de Inspectie SZW in 2017 heeft opgemaakt. Zo’n 200 bedrijven hebben vorig jaar een inspecteur over de vloer gehad.... Lees meer >

Tips! Veilig werken bij hoge temperaturen

, 17 juli 2018
De laatste weken hebben we te maken met aanhoudende warmte, zelfs de kans op een hittegolf neemt toe. Volgens nieuwe weermodellen is er een kans van tussen de 40 en 50 procent op tropische temperaturen in de loop van volgende week. Een goede reden om een aantal tips te geven! Hoe kun je het beste omgaan met de hitte op de werkvloer en waar moet je rekening mee houden als je buiten in de zon werkt?... Lees meer >

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

, 4 juli 2018
Het RIVM heeft gisteren gemeld dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Er kunnen stoffen uit de rubberkorrels lekken, die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. In het slootwater worden de concentraties zoveel verdund dat ze geen schade veroorzaken. In de deeltjes... Lees meer >

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

, 3 juli 2018
Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen (Staatscourant 2018, nr. 35478) van het ministerie van SZW. Het teken '•' geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW lijst (in januari 2018, Staatscourant 2018, nr. 21).\Meer weten over het... Lees meer >

Ozon-vretende CFK’s lijken uit China te komen

, 3 juli 2018
Het gat in de ozonlaag krimpt steeds minder snel. De uitstoot van verboden stof die de ozonlaag aantast is toegenomen. Het gaat hierbij om gas dat CFK-11 genoemd wordt. Dit is een stof die behoort tot de chloorfluorkoolstofverbindingen, oftewel CFK’s.Officieel wordt er sinds 2006 geen CFK-11 meer geproduceerd. Dat is althans wat landen bij de Verenigde Naties opgeven. Aan de hand van metingen... Lees meer >

Inspectie SZW niet bevoegd tot ongevalsonderzoek?

, , 3 juli 2018
Wanneer er een arbeidsongeval (met blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden) plaats vindt moeten werkgevers dit melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie zal hierbij een onderzoek instellen. Indien mogelijk spreekt de Inspectie ook met het slachtoffer, waarbij vragen gesteld kunnen worden over de gezondheid van het slachtoffer. Hierdoor kan de Inspectie achterhalen of klachten inderdaad zijn... Lees meer >

Tweede Kamer stelt vragen over de toename arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

2 juli 2018
De Tweede Kamer stelt vragen over de toename van het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten naar aanleiding van de 'Staat van Arbeidsveiligheid 2018' van de Inspectie SZW. Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt dat het aantal uitzendkrachten dat betrokken is bij een arbeidsongeval ieder jaar blijft stijgen. In een groot aantal van de gevallen gaat het om jongeren.CNV wil dat de Inspectie... Lees meer >

Kennis van de RI&E

, 2 juli 2018
“Je weet niet wat je niet weet” is een veelgebruikt excuus voor een onvolledige RI&E. Daarmee komt het aspect van kennis en competenties van degene die de RI&E inventariseert, en van degene die de RI&E beoordeeld of toetst naar voren. Veelal vindt daarna toetsing van de RI&E op volledigheid door een kerndeskundige plaats. Het aspect kennis of gebrek aan kennis is een basisrisico... Lees meer >

Informatieavonden MVK en HVK

26 juni 2018
Vanavond verzorgen wij een informatieavond in Rotterdam. Tijdens de informatieavonden behandelen we o.a. de inhoud van de MVK en HVK opleiding en de planning. Het uiteindelijke doel is u de juiste informatie over onze opleiding(en) te verstrekken, waardoor u een juiste afweging kunt maken. Wilt u ook geheel kosteloos een informatieavond bijwonen? Dat kan, meld u dan aan via onderstaande links.Inschrijven... Lees meer >

Varen met gevaarlijke stoffen aan banden

, 21 juni 2018
Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidmaatregelen treffen, dat vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na uitgebreid onderzoek.De Raad heeft onderzoek gedaan naar een ongeval waarbij een met 2000 ton benzeen beladen binnenvaartschip dwars door een stuw voerde. Hulpdiensten hebben in der tijd grote moeite gehad om de volle omvang van het incident... Lees meer >