Nieuws

De Sociaal Economische Raad (SER) lanceert een Arboplatform

, 15 januari 2019
De SER is een adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De SER heeft een Arboplatform gelanceerd met als doel het gezond en veilig werken te bevorderen. Het Arboplatform moet het centrale informatiepunt voor arboprofessionals worden. Het stimuleert kennisuitwisseling en biedt inspirerende voorbeelden. Alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid... Lees meer >

Vacature Trainer / Mentor

14 januari 2019
Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. verzorgen advies en opleidingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid & arbo, milieu & duurzaamheid en voedselveiligheid. Onze organisatiecultuur kenmerkt zich als open, professioneel en resultaatgericht. De menselijke verhoudingen onderling vinden we belangrijk, want samen werken wij aan oplossingen voor onze opdrachtgevers.Voor onze vestiging in... Lees meer >

Gebouwde omgeving bespaarde in 2017 minder dan in 2016

14 januari 2019
De energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw is in 2017 kleiner dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving, die RVO.nl jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De energiebesparing in de totale gebouwde omgeving in 2017 is 11,8 petejoule (PJ). Energielabel Eind 2016 werd bekend dat kantoorgebouwen... Lees meer >

Europa loopt voorop in energietransitie

14 januari 2019
Eind 2018 hebben bijna tweehonderd landen een akkoord gesloten over de uitvoering van de afspraken van Parijs (2015). Gezamenlijk is er afgesproken de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Europa loopt voorop op het gebied van energietransitie. Het is de eerste grote economie die de doelstellingen van Parijs in de praktijk toepast. Eurocommissaris Maroš Šefčovič stelt dat... Lees meer >

OvV doet onderzoek naar overboord geslagen containers

, , 10 januari 2019
In de nacht van 1 op 2 januari zijn er 292 containers van het schip MSC Zoe overboord geslagen. De OvV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) start een onderzoek naar de overboord geslagen containers.Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kilo organische peroxide en een container met 1400 kilo aan lithiumbatterijen.... Lees meer >

Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

9 januari 2019
In het aangepaste Activiteitenbesluit, staat naast de energiebesparingsplicht een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Bedrijven of instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken, moeten aan de informatieplicht voldoen.Het doel van de informatieplicht is het rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd... Lees meer >

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

, , , , 8 januari 2019
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van... Lees meer >

Vergoeding affectieschade

, 7 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft in april 2018 ingestemd met het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade.Deze affectieschade is een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval. Het gaat om ongevallen waarbij slachtoffers door een fout van een ander... Lees meer >

Het grijze gebied van veiligheid

3 januari 2019
Hans Albers is binnen TWS technologies B.V. naast Projectleider en Pre-sales consultant werkzaam als Veiligheidskundige. TWS houdt zich bezig met het adviseren, leveren, installeren en onderhouden van draadloze en bedrade ICT en telecom netwerken, -voorzieningen en -diensten op het gebied van connectiviteit. Goed inzicht in de risico's De aard van de werkzaamheden binnen TWS, met de daarbij komende... Lees meer >

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

2 januari 2019
In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten.Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant. Het betreft... Lees meer >