Nieuws

1 januari 2020 BENG-regelgeving niet haalbaar!

17 april 2019
De ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving is niet haalbaar. Dat heeft een ambtenaar van BZK laten weten aan het Lente-akkoord.De softwarepakketten die nodig zijn om BENG-berekeningen te kunnen maken, zijn niet zes maanden vóór de ingangsdatum gereed. Deze periode is wel gevraagd.De Lente-akkoord partners hebben daarom tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige... Lees meer >

Éenderde van werknemers heeft moeite met informatieverwerking!

, 17 april 2019
In 2018 had bijna éénderde van alle werknemers op een werkdag moeite met het snel genoeg verwerken van informatie. Dat gaat om ruim 2,1 miljoen Nederlandse werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête... Lees meer >

Schadevergoeding na ontslag door onjuist advies bedrijfsarts?

, 17 april 2019
Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever stelt een zelfstandig bedrijfsarts in, in verband met de ziekmelding van de werknemer.In een schriftelijke terugkoppeling schrijft de bedrijfsarts dat er sprake is van een aanpassingsreactie op basis van het – eerder gevoerde – functioneringsgesprek met de werkgever. Ook schrijft de bedrijfsarts dat hij geen ziekte of gebrek ziet... Lees meer >

Blootstelling aan stoffen op het werk

, 12 april 2019
Long Alliantie Nederland en het Longfonds hebben onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check gelanceerd.Longziekten zoals astma, COPD en longkanker kunnen veroorzaakt of verergerd worden door blootstelling aan stoffen op het werk. Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen... Lees meer >

Verduurzaming aantrekkelijker voor VvE’s door Energiebespaarfonds

12 april 2019
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 40 miljoen euro beschikbaar gesteld, hiermee (en met een aanvullende bijdrage van de co-financiers Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank) groeit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) naar 600 miljoen euro. Het NEF ontwikkelt op verzoek van het ministerie nieuwe financieringsmogelijkheden.Voor Verenigingen... Lees meer >

Vacature Junior Functioneel beheerder

12 april 2019
Zie jij het zitten om mede verantwoordelijk te zijn voor het functioneel beheer van applicaties als AFAS, SharePoint, Moodle en PowerBI? Vind jij het een uitdaging om gebruikers te ondersteunen en te faciliteren? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!Binnen Kader zien we een verschuiving van facilitaire IT naar informatiemanagement, waarbij IT een onderdeel wordt van het primaire proces. Voortdurend... Lees meer >

Vacature Adviseur informatiemanagement

12 april 2019
Ben jij goed in begeleiden en sturen van applicatietrajecten vanaf de eerste concrete informatiebehoefte tot en met de daadwerkelijke implementatie van functionaliteiten? In de functie van Adviseur Informatiemanagement wordt dat je hoofdtaak, dus lees vooral verder.Binnen Kader signaleren we een verschuiving van facilitaire IT naar informatiemanagement, waarbij IT een onderdeel wordt van het primaire... Lees meer >

We zijn los! Kritiekversies ISSO82.1, ISSO75.1 en BRL9500 zijn vrijgegeven door CCvD.

8 april 2019
Naar aanleiding van de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, welke geschikt is voor alle gebouwen (woning- en utiliteitsbouw) en bestaand en nieuwbouw, is er een nieuw technisch voorschrift geschreven (NTA8800). Door deze nieuwe methodiek sluiten rekenmethodieken voor de bestaande en nieuwbouw vanaf heden op elkaar aan. Als gevolg van deze wijziging dienden de... Lees meer >

Nederlanders kampioen zitten

, 3 april 2019
‘Zitten, het nieuwe roken!’ Je hoort het wel eens voorbijkomen. Maar hoe veel zitten wij Nederlanders eigenlijk? En hoe staat dit in verhouding tot andere landen? TNO zocht het uit. Cijfers In heel Europa zitten Nederlanders het meest. 62% zit meer dan 5,5 uur per dag. Een derde van de Nederlanders zit meer dan 7,5 uur en een kwart zelfs meer dan 8,5 uur per dag. Een belangrijk gedeelte van... Lees meer >

DNV GL stopt met persoonscertificatie

3 april 2019
DNV GL is voornemens het Ministerie van SZW te vragen de aanwijzing van DNV GL om Hogere Veiligheidskundigen te certificeren in te trekken. Deze procedure duurt een paar maanden. Tot die tijd neemt DNV GL geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Voor certificatie als Hogere Veiligheidskundige kunt u contact opnemen met Hobeon SKO. Bron: DNV GL Lees meer >