News

2 routes Energielabel woningbouw vanaf 2015

1 oktober 2015

De overheid heeft besloten om feitelijk twee routes in te voeren voor het Energielabel woningbouw. Enerzijds is er straks het vereenvoudigde Energielabel voor particuliere woningbezitters en anderzijds de exact berekende Energie-index voor verhuurders van woningen. De Energie-index-methode wordt vanaf 2015 niet meer automatisch gekoppeld aan een Energielabel, maar alleen nog getalsmatig uitgedrukt in de Energie-index.  Marktpartijen kunnen echter – indien zij dat wensen – op basis van de Energie-index (EI) alsnog een Energielabel laten opmaken.

Voorlopig Energielabel

Vanaf 1 januari 2015 krijgt elke particuliere woningeigenaar in Nederland, die nog geen Energielabel heeft laten opstellen, een voorlopig Energielabel toegestuurd. Dit label is gebaseerd op zaken als bouwjaar en het type woningen. De woningbezitter is echter verplicht voor transactiemomenten van het voorlopig Energielabel een definitief Energielabel te maken. Daarvoor moet de eigenaar een zogeheten erkend deskundige inschakelen. Deze erkend deskundige controleert de informatie die de bewoner aan zijn online dossier heeft toegevoegd. Het gaat om foto’s, facturen van verbouwingen en investeringen, rapporten en aankoopdocumenten. Op basis van die gegevens kan hij het definitieve Energielabel vaststellen. De woningeigenaar kan, nadat de controle is uitgevoerd, het Energielabel vanaf de website uitprinten.

Energielabel bij elke transactie

Zonder dit definitieve Energielabel zijn geen woningtransacties mogelijk. Zodra het Kadaster bij verkoop de transactie bevestigt, kan het dossier van het Energielabel aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. Toegang tot het dossier krijgt de woningeigenaar via zijn DigiD. Daarmee moet de beveiliging en de privacy van de gegevens zijn gewaarborgd. Om een erkend deskundige te kunnen worden, moeten de huidige gediplomeerde EPA-adviseurs/-opnemers een instructie volgen. Tevens zullen de nog niet gediplomeerde personen die dit werk willen doen een examen moeten afleggen. Verder krijgen alle erkend deskundigen een toelichting op de online tool en tekenen zij een integriteitsverklaring om het werk te mogen uitvoeren.

Energie-Index voor verhuurders

Voor professionele woningbezitters, zoals woningcorporaties, wordt de Energie-index, die tot stand komt op basis van BRL9500-01, het Opnameprotocol in ISSO 82.1 en de geattesteerde rekentool, maatgevend. Vanaf 1 januari is de zogenoemde Energie-index een getal dat straks het uitgangspunt vormt bij het toekennen van de Huurpunten. Voor het vaststellen van de nieuwe Energie-index is een ‘Nader voorschrift’ opgesteld, dat in principe tot dezelfde Energie-index moet leiden als wanneer de berekening via de methode van het Energielabel van voor 1 januari 2015 zou zijn gedaan. Uit de eerste scans die met bestaande woningbestanden is uitgevoerd, blijkt dat circa 60 procent exact hetzelfde resultaat behaalde en dat 34 procent van de woningen één labelstap beter of slechter scoorde. De oorzaak is dat het Nader Voorschrift nog wat nauwkeuriger en genuanceerder de berekening maakt, dan de huidige methode. Bij een paar procent van de woningen kan de nieuwe methode zelfs tot twee labelstappen verschil leiden.

Bron: ISSO

door Joris van Apeldoorn Google+

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.