News

Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

9 april 2020

De invoering van de omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar is onder meer door alle maatregelen in verband met de coronacrisis niet meer mogelijk, aldus minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu).

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021.

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.

De decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders werken ondertussen hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.

Wanneer de omgevingswet wel ingevoerd zal worden, is nog niet bekend. Minster van Veldhoven gaat daarover nog in gesprek. „Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Om bedrijven goed voor te bereiden op deze wetswijziging organiseert Kader een cursus Externe Veiligheid. Gezien de maatregelen omtrent het coronavirus zal deze cursus worden omgezet in een webinar. U kunt thuis aansluiten en wij zullen u geheel bij praten over welke ontwikkelingen de komende tijd rond externe veiligheid gaan spelen.
Bron: Rijksoverheid
DEEL DIT

Externe veiligheid