News

32 miljoen euro voor energiebesparing VvE’s

14 april 2021

Per 1 april 2021 kan er weer een SEEH-aanvraag ingediend worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Dit totale budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE). 

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE’s die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en). Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), voor energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’. Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening. Meer informatie en het aanvraagproces vindt u hier:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/aanvraagproces 

RVO,
9 april 2021
 

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.