News

Aanpakken van pesten op de werkvloer

27 september 2016

Een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit team gaat leidinggevenden trainen, maar ook voorlichtingen geven en zorgen dat het goede voorbeeld verspreid wordt binnen de organisatie. Minister Asscher heeft hiervoor een half miljoen euro uitgetrokken, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Dit jaar houdt de Inspectie SZW in totaal zo’n 300 bedrijfsinspecties op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. Zo’n 1 op de 6 werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie of seksuele intimidatie op de werkvloer. Dit leidt bij zo’n 1 op de 3 tot burn-out klachten. Vaak betekent het ook extra verzuim, slechte sfeer het verminderen van de betrokkenheid van werknemers.

Naast de nodige campagnes die Asscher via de media voert om het onderwerp bespreekbaar te maken organiseert de minister binnenkort een bijeenkomst met vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen over de verdere aanpak van ongewenst gedrag op het werk. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst overlegt de minister met de sociale partners of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De minister laat verder de mogelijkheid onderzoeken om bedrijven die onvoldoende werk maken de aanpak van een slecht werkklimaat, verplicht een cursus te laten volgen over gedrags- en cultuurverandering. Ook wil hij dat in toekomst elke werknemer die te maken heeft met pesten of ander ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige terecht kan.

In onze veiligheidskundige opleidingen wordt uitgebreid ingegaan op het tegengaan van pesten en andere psychosociale arbeidsbelasting.

DEEL DIT