News

Aanpassen van uw machine – verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

13 september 2017

De Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ openbaar gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om uw machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Wanneer u de machine aanpast wordt u in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de machine. De fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van het product.

In de publicatie komt naar voren aan welke veiligheidseisen machines moeten voldoen, hoe u uw machine veilig kunt (laten) aanpassen en wat u moet doen als u uw machine zelf wilt wijzigen.
De publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ is hier te downloaden.

DEEL DIT