News

Aanpassing Arbowet uitgesteld

31 oktober 2016

Het is alweer enige tijd geleden dat minister Asscher een wetsvoorstel heeft ingediend voor het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet (december 2015). De gewijzigde Arbowet stond aanvankelijk gepland om op 1 januari 2017 in werking te treden nadat het voorstel op 13 september is aangenomen door de Tweede Kamer.

Momenteel ligt het voorstel echter nog steeds bij de Eerste Kamer, dat hier nog geen besluit over heeft genomen. In oktober 2016 zijn er in commissie SZW namelijk enkele vragen gesteld over het wetsvoorstel waar nog geen antwoord op is gegeven. Het is daardoor niet werkbaar meer om de gewijzigde Arbowet per 1 januari in te laten gaan. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft men aangegeven dat het in werking treden van de gewijzigde Arbowet voorlopig is uitgesteld tot juli 2017.

DEEL DIT