News

Aanvullend examen tóch tot 1 november mogelijk

2 juli 2021

Vakbekwame EPA-adviseurs onder de vorige methodiek hebben de mogelijkheid (gehad) om voor 1 juli 2021 het Aanvullend examen te behalen om vakbekwaam te worden onder de nieuwe methodiek. Het ging hierbij specifiek om de aanvullende modules volgens het eerder gepubliceerde overzicht met examenvereisten. Het software-examen moet ook worden gehaald door deze adviseurs, maar door de Overgangsregeling is daar meer tijd voor gegeven door BZK. Bovendien blijft het software-examen aangeboden worden, omdat dat ook onderdeel is van de initiële route.

De afgelopen dagen heeft de Examencommissie in een schriftelijke ronde gereageerd op het voorstel om het Aanvullend examen toch langer open te zetten. Door BZK is hier aandacht voor gevraagd omwille van het zoveel mogelijk behouden van de bestaande adviseurs. Uit de beschikbare data blijkt dat ruim 200 adviseurs wel een poging hebben gedaan om het examen te behalen, maar zonder succes. Het grootste deel van deze 200 heeft 1, 2 of 3 maal een poging gedaan en heeft dus nog niet alle 6 pogingen benut. De argumenten voor en tegen een verlenging zijn gewogen, waarbij ook rekening is gehouden met de omvang van deze groep. De Examencommissie heeft het volgende besluit genomen:

Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1-7-2021 tenminste één poging hebben gedaan het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1-11-2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing). Hierbij loopt de termijn van de verlenging dus gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen Aanvullend examen hebben gedaan, zullen de initiële route moeten volgen.

Bron: Examencommissie

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.