News

Actieplan ‘Voorkomen van Beroepsziekten’

3 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVVA) heeft het actieplan ‘Voorkomen van Beroepsziekten’ aan de Kamercommissie Sociale Zaken overhandigd. De NVvA vraagt met dit actieplan aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland. Dit aantal blijft onveranderd hoog.

De NVvA vraagt aan de Vaste Kamercommissie steun om bij het komende overleg met de Staatssecretaris op 28 juni 2018 te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van preventie. Daarnaast vraagt de NVvA om de grotere inspectiecapaciteit te gebruiken voor beter toezicht op regelgeving.

DEEL DIT

NVVA - Middelbare Arbeidshygiëne

Relevante links