News

Ambulancepersoneel gaat kogelwerende vesten dragen

13 november 2018

Ambulancezorg Nederland adviseert alle regionale ambulancediensten om beschermende kleding aan te schaffen. De ambulancediensten nemen dit advies over. Al het ambulancepersoneel in Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten en helmen.

De kleding moet het ambulancepersoneel beter beschermen in onveilige omstandigheden (agressie en geweld) en in terreursituaties.

Agressie en geweld zijn naast werkdruk, pesten en intimidatie een vorm van PSA (Psychosociale arbeidsbelasting). De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Bijzonder is dat het ambulancepersoneel niet verplicht is de beschermende kleding te dragen. Ze moeten de situatie zelf inschatten. De ambulancediensten stellen wel beschermingsmiddelen ter beschikking, maar de verantwoordelijkheid voor het wel of niet dragen wordt volledig bij de werknemer gelegd. Is dit wel terecht?

DEEL DIT