News

Arbeidsveiligheid, van ondergeschikt belang?

22 februari 2016

Heeft u uw administratie of boekhouding op orde? Waarschijnlijk wel. Bij het starten van een onderneming besteden we zorg aan een goede administratie. We moeten wel! Beschikken we zelf niet over voldoende boekhoudkundige kennis, dan maken we gebruik van een boekhouder. De risico’s die een slechte financiële administratie met zich mee brengen zijn immers veel te groot. De belastingdienst eist allerlei rapportages en aangiftes, waarvoor een gezonde financiële administratie noodzakelijk is.

Op het gebied van veiligheid is dit heel anders geregeld. Ik denk aan mijn persoonlijke situatie als directeur van Kader, bureau voor kwaliteitszorg. Als startende ondernemer heb ik in het verleden een boekhouder gevraagd, maar op het gebied van arbeidsveiligheid zijn er niet direct acties ondernomen. Inmiddels weet ik als ervaren Veiligheidskundige wel beter en ken ik het belang van aandacht voor veiligheid en de risico’s.

Om de risico’s goed in kaart te brengen, is (hulp van) een Veiligheidskundige absoluut noodzakelijk. Als we de risico’s die we lopen op het gebied van arbeidsveiligheid afzetten tegen de financiële risico’s dan kunnen we snel concluderen dat arbeidsveiligheid in alle gevallen prioriteit verdient. We praten hier over de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en onszelf. Daarmee praten we over mensenlevens en het voorkomen van letsel en leed!

Accepteren we niet veel te makkelijk dat het wel eens fout gaat? In 2017 waren er in Nederland 93.000 arbeidsongevallen met meer dan vier dagen verzuim (bron CBS.) Uiteraard willen we het liefst alle ongevallen uitsluiten, maar handelen we hier ook naar? Hebben we überhaupt wel de kennis in huis om veiligheid te garanderen en te borgen, of zouden we hier iemand voor moeten inhuren of aanstellen en opleiden.

Ik onderschat zeker het belang van een goede financiële administratie niet, maar vind de veiligheid van onze medewerkers en mijzelf veel belangrijker! U toch ook?

Roelof KleinJan

Kijk hier voor onze opleidingen tot veiligheidskundige

 

DEEL DIT